2023-06-02

NETEKOME NIJOLĖS KEMEKLYTĖS


    Eidama 91-uosius gyvenimo metus, 2023 gegužės 31 d. mirė Vilniaus kupiškėnų klubo narė Nijolė Kemeklytė.

Velionė gimė 1932 m. Panevėžyje. Mama Elvyra Čiurlytė, tėtis Kazimieras - Kemekliai. Mama - mokytoja, tėtis - advokatas. Mokėsi Linkuvoje. Paskutinę gimnazijos klasę baigė Kupiškyje.

Po to, prasidėjo studijos Vilniaus universitete. Paskaitas ir seminarus Istorijos ir filologijos fakultete lankė kaip kalbėjo Nijolė labai sąžiningai, bijojo gauti trejetą ir prarasti stipendiją. Kai 1938 m. mirė tėvelis, trimis vaikais rūpinosi mama, visi turėjo gyventi iš jos kuklios motinos algos. Bet jaunystė ir optimizmas žengia greta, tai ji apskaičiavo kiek gali išleisti dienai ir to laikėsi. Laisvalaikiu dainavo universiteto akademiniame chore, su kuriuo keliavo į Estiją, Leningradą ir kt. Specialybės praktikos metu  Maskvos, Leningrado bibliotekose, ji susipažino su muziejais, teatru ir kultūrinėmis įstaigomis.

Baigusi universitetą, 1957 m .,buvo paskirta dirbti į Klaipėdos apskrities Viešąją I. Simonaitytės biblioteką. 1959 m. pradėjo dirbti Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus Viešoje bibliotekoje direktoriaus pavaduotoja.

Nuo 1967 m. Nijolė perėjo  dirbti į Lietuvos nacionalinę M. Mažvydo biblioteką knygų mainų skyriaus vedėja. Čia reikėjo organizuoti knygų mainus tarp atskirų mokslinių ir masinių bibliotekų, kurti automatizuotą knygų mainų sistemą. Laisvalaikiu dainavo moterų „Aido“, vėliau MA choruose, keliavo po Lietuvą, sąjungines respublikas, bei Bulgariją, Vokietiją, Vengriją, Čekoslovakiją.

Su dideliu džiaugsmu sutiko Lietuvos Sąjūdį, Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą. 1992 metais, išėjusi į pensiją, ji dar dirbo Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Paveikslų galerijoje salės prižiūrėtoja.

Nijolė sakė, kad senatvė ateina visiems, tai stengiesi, kol dar gali domėtis gyvenimo naujienomis, kultūra, ne tik kovoti su ligomis, bet ir nepasiduoti pesimizmui,.

Vilniaus kupiškėnų klubo nariai ir valdyba nuoširdžiai užjaučia Nijolės gimines ir artimuosius.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą