2020-08-27

MIRĖ BOLESLOVAS VAITIEKŪNAS

.Eidamas 89-uosius, rugpjūčio 26 d. mirė mūsų klubo narys nuo pat jo įkūrimo Boleslovas VAITIEKŪNAS

Gimęs 1932 m. sausio 7 d. Samarskos kaime, Alizavos parapijoje, žemdirbių Antano Vaitiekūno ir Marijonos Vilkaitės-Vaitiekūnienės šeimoje. Mokėsi Lebedžių ir Virbališkių pradžios mokyklose. 1945 m. įstojo į antrą Pandėlio gimnazijos klasę, tačiau 1950 m. dėl sveikatos turėjo mokslą nutraukti. 1958 m. Boleslovas baigė Kupiškio darbininkų jaunimo vidurinę mokyklą, o 1977 m. – Vilniaus finansų ir kredito technikumą ir įgijo techniko planuotojo kvalifikaciją.

1954 m., baigęs Centrinės statistikos valdybos Panevėžio filialo pramonės buhalterių paruošimo kursus, pradėjo dirbti Kupiškio pramonės kombinate buhalteriu. 1960 m. paskirtas dirbti vyr. buhalteriu Kupiškio tarpkolūkinėje statybos organizacijoje. 1973 m. perkeltas dirbti į Vilnių, į Respublikinį tarpkolūkinių statybos organizacijų susivienijimą vyriausiojo buhalterio pavaduotoju. Nuo 1981 m. dirbo Visasąjunginiame projektavimo technologijų institute vyriausiuoju buhalteriu, o nuo 1983 m. – Lietuvos statybos ministerijos Apskaitos ir atskaitomybės valdybos vedančiuoju ekonomistu.

Atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, dirbo asociacijoje „Lietuvos statyba“ vyriausiuoju metodininku, o nuo 1991 m. – UAB „Stata“ vyriausiuoju buhalteriu. 1999 m. gegužės 31 d., sukaupęs 45 metų darbo stažą, išėjo į užtarnautą poilsį.

Boleslovas Kupiškėnų klubo narys nuo jo įsikūrimo 1991 m. vasario 21 d. Dešimt metų dirbo šio klubo iždininku. Su kitais klubo nariais dalyvavo atkuriant Alizavos ir Bajorų vokiečių karių kapines, tvarkant Skapiškio miestelio Švedukalnio pilkapyje esančias suomių kapines. Prisidėjo statant Laukminiškių kaime enkavedistų sudegintų Rasiulių ir Kaluinų sodybų atminimo ženklus. Dalyvavo organizaciniame darbe įamžinant Lebedžių pradžios mokyklos atminimą.

Vilniaus kupiškėnų klubas liūdi dėl Boleslovo mirties ir nuoširdžiai užjaučia jo dukras Irmą ir Ritą bei visus artimuosius.

Atsisveikinimas su velioniu – nuo ketvirtadienio, rugpjūčio 27 d. 16 val. Jurgio Matulaičio bažnyčios 3 šarvojimo salėje.

Išlydimas į Rokantiškių kapines penktadienį, rugpjūčio 28 d., 13 val.