2011-01-09

Kupklubas 2011.01.09Kupiškėnų klubo sueigos salės vaizdeliaiMus sveikina su Naujaisiais metais Vilniaus mokytojų namų direktorė Zita Žepnickienė.Prisimename 1991 m. sausio 13-tąją. Algirdo Šukio prisiminimus skaito Filomena
Sveikiname klubo prezidentą su garbingu 80-mečio jubiliejumi


Žybartas rodo artimiausių darbų projektus. Romualdas Gudas klausė ar kupiškėnai sutiktų Kupiškio m. gatvių pavadinimus, kurie mini bolševikinę praeitį, pakeisti į normalius, pav., vietoje P. Pajarskio į K. Pajarsko ir t.t. Visi tam vieningai pritarė.Jubiliatui sugiedojome "Ilgiausių metų ...."

Kai kas svarsto rimtas problemas
Kai kas jau susiruošė į namučius
Posted by Picasa

2011-01-05

Kvietimas

Vilniaus kupiškėnų suvėjimas Mokytojų namų svetainėje
š. m. sausio 9 d. 15 val.

Paminėsime Sausio 13-osios aukas žmones, žuvusius ir sužeistus 1991 m. sausio 13 d. naktį, sovietiniams kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą.

Mums muzikuos Kirdų šeimos kapela.

Kviečiame aktyviai dalyvauti !

Klubo valdyba