2014-06-14

VILNIAUS AUKŠTAIČIŲ GEGUŽINĖ

GEGUŽINĖS PROGRAMOJE : 
Kristijono Donelaičio „Metai“ ištraukas skaitė aktorė Gražina Urbonaitė.
Koncertavo Vilniaus įgulos karininkų ramovės orkestras.
Pabendravome, padainavome, pašokome. 
Renginį vedė Gaudentas Aukštikalnis. 
Renginį organizavo Vilniaus panevėžiečių klubas "Nevėžis" ir jo pirmininkas Bronius Kačkus.
Ačiū jiems.

 DALYVIAI:


Renginio foto reportažas:
Foto Viliaus Naujiko
Vilniaus kupiškėnų klubo stalas

Vilniaus panevėžiečiai. Šio gražaus renginio šiuometiniai organizatoriai
Panevėžietės

Vilniaus įgulos karininkų ramovės orkestras

Biržiečiai

Mąstytojas
 Gegužinės šokėjėliai

Gražių dainų meistras ...

Gegužines šefas Bronius Kačkus


Nusipelnę muzikantai ...

Su laimėtu prizu ...
Gryni biržiečiai

Ką nutarsim tas ir bus ...

Toliau foto Albino Čiurlio

Panevėžiečių klubo prezidentas Bronius Kačkus su Kupiškėnų klubo prezidente Filomena Marčiulioniene. Gaudentas Aukštikalnis paradui rikiuoja klubų prezidentus

Visi iškilmingai sugiedojom "Lietuva brangi ..."Prie kupiškėnų stalo ...
2014-06-09

MARŠ MARŠ GEGUŽINAN

Sveiki mieli kraštiečiai,


2014 m. birželio 13 dieną (penktadienį) 17.00 val. Vingio parko kavinėje „LAKŠTINGALA“

„AUKŠTAIČIŲ GEGUŽINĖ“ skirta Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms


PROGRAMA:


Kristijono Donelaičio „Metai“ ištraukas skaitys aktorė Gražina Urbonaitė.

Gegužinės rengėjų, svečių ir klubų vadovų pristatymas.

Koncertuos Vilniaus įgulos karininkų ramovės choras „AIDAS“.

Pabendrausime, padainuosime, pašoksime.

Renginį ves Gaudentas Aukštikalnis.


Renginio organizatorius Vilniaus panevėžiečių klubas „Nevėžis“Vilniaus panevėžiečių

klubo „Nevėžis“ pirmininkas

Bronius Kačkus


Info: 8 620 13800

Sveiki, gyvi, brungūs kupiškėnai

pėrsiunčiu kvietimų gegužinan. kviečiam visus atait su vaikais ir anūkais, būna labai linksma. Možna volgyt atsinėšt, alia bus ir nuspirkt labai mažu kainu.Kas do nebuvot, tai tikrai ataikit apė 18 val. būkit butinai. Viskas parašyta, Vingio parki, Lakštingaloj. Kas neaišku, skambinkit. Tikrai labai laukiam, prisišoksta, prisibūsta.

Filomena
KELIAUJAM PO KUPIŠKIO KROŠTŲ

Palaukite - tirai sulauksite