2008-05-30

Pradėjome nuo Svėdasų ....

Vilniaus kupiškėnai keliavo po Lietuvą. Mūsų kelionės maršrutas ėjo per Svėdasus, Kamajus, Rokiškį, Kupiškį, Palėvenę.
Mus maloniai priėmė Svėdasų parapijos klebonas kun. Vydas Juškėnas.
Svėdasai – miestelis Anykščių rajone, pusiaukelėje tarp Anykščių ir Rokiškio bei Kupiškio ir Utenos. Seniūnijos centras, yra Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia (pastatyta 1794 m.), J. Tumo-Vaižganto gimnazija, paštas, stovi paminklas Vaižgantui. Į šiaurę nuo miestelio telkšo Svėdasas, o pietuose į miestelio teritoriją įsilieja Alaušas....Kamajai


Kamajų seniūno Vytauto Vilio sutikti ir visokeriopai apšviesti aplankėme įžymesnes miestelio vietas, nepamiršdami bažnyčios, A. Srazdo paminklo miestelio centre ir kapinėse. Na, o Kamajų medus ....
Kamajai – miestelis Rokiškio rajone, prie kelio RokiškisAnykščiai. Seniūnijos centras, stovi Šv. Kazimiero bažnyčia (nuo 1909 m.), yra A. Strazdo gimnazija, paštas. Pro miestelį teka Šetekšna. Kamajuose mirė dvasininkas ir poetas Antanas Strazdas (1763–1833).

...RokiškisRokiškio krašto muziejaus istorijos skyriaus vedėjos Onutės Mackevičienės entuziastingai vedami visa esybe įnikome į Rokiškio istoriją. Visi stebėjomės dzukės, taip ji prisipažino, Rokiškio krašto istorijos pateikimu, žiniomis ir entuziazmu.
Gaila, nepamatėme Rokiškio krašto arkitekto Šepkos darbų - patalpų remontas.
Rokiškis - Lietuvos šiaurės rytuose, Panevėžio apskrityje (60 km į šiaurę nuo Utenos); rajono centras, turi seniūnijos statusą, taip pat yra kaimiškosios seniūnijos centras, Sartų reg. parko direkcija. Miesto pietiniu pakraščiu eina geležinkelis, rytuose telkšo miesto tvenkinys.
Centre stovi Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia (nuo 1877 m.), yra kapinės, Nepriklausomybės aikštė, kultūros rūmai, paštas, centrinė rajono ligoninė, psichiatrijos ligoninė, į šiaurę nuo tvenkinio – dvaro sodyba (ansamblį sudaro 16 pastatų) ir krašto muziejus, yra prakartėlių muziejus (atidarytas per 2007 m. Kalėdas).
Miestas įeina į sėlių genties gyventos teritorijos ribas. Miestas pirmą kartą minimas 1499 m. rugsėjo 21 d. kunigaikščio Aleksandro privilegijoje dėl girios kirtimo, kai čia stovėjęs dvaras (nors esama nuomonių, kad Rokiškis buvęs jau XIII amžiuje). Rašte nustatomos Rokiškio ir Pienionių valsčiaus girios. Taigi, XV a. pabaigoje Rokiškis jau buvo valsčiaus centras. Apie 1500 m. minima Rokiškio bažnyčia ir parapija. 1516 m. minimas miestas. 1523 metais Rokiškyje apsigyveno kunigaikščiai Krošinskiai. Vėliau Rokiškio dvaro savininkais tapo grafai Tyzenhauzai, pastatę iki šių dienų išlikusį Rokiškio dvaro ansamblį, neogotikos architektūros paminklą – Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia.
1810 m. Rokiškis minimas kaip grafystė centras, kuriam priklausė keli dvarai ir palivarkai.


( su garsu)...Kupiškio apylinkės
Atkeliavę į Kupiškį randame betriūsiančius, prie ką tik pastatyto atminimo akmens pirmąjai parapinei mokyklai, mūsų darbštuolius Žybatą Simonaitį ir Gediminą Kaluiną su žmona Gražina. Pasilabiname, linkime jiems sekmės ir toliau su muziejininku ir kraštotirininku Andriumi Kleniausku lekiame apžiūrėti Kupiškio marių apylinkių, išgražinto Kupos slėnio, centrinės miesto aikštės.
13-tos ir 26-tos laidos auklėtiniai užsukame pas auklėtoją Feliciją Jakutytę. Randame ją su sūnumi Andriumi betriūsiančius namo kieme.

...Skapiškis

Atvykstame į savo gimtojo rajono Skapiškio miestelį. Mus malomiai priima Skapiškio seniūnas Valdas Juškevičius ir seniūnijos darbuotojai. Apie miestelio istoriją mums porino mokytoja, knygos apie Skapiškį autorė Aliutė Markevičiutė. Pietaujame, atsipučiame, apžiūrime miestelio įžimybes, bažnyčią, Švedukalnį.
Skapiškis - Kupiškio rajone, į rytus nuo Kupiškio, netoli PanevėžioDaugpilio geležinkelio. Seniūnijos centras, stovi Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčia (nuo 1819 m.), yra Skapiškio vidurinė mokykla.
Vakaruose telkšo
Skapiškio ežeras, už 5 km į šiaurės rytus nuo Skapiškio yra Lėvens ištakos.

Gyvenvietė kūrėsi XVI a. prie Skapų dvaro, netoli Mituvos ežero. Pirmoji Skapiškio bažnyčia minima 1519 m. Skapiškis Magdeburgo teises ir prekybos privilegijas gavo XVII a. antroje pusėje. 1752 m. pastatytas dominikonų vienuolynas (nugriautas XX a. viduryje). Iki I pasaulinio karo miestelyje buvo dvi bažnyčios; Šv. Lauryno kankinio bažnyčia sudegė, o Šv. Jackaus (dominikonų) išliko.

Poetas ir kunigas Maironis rinkinyje „Pavasario balsai“ (1895 m.) parašė eilėraštį „Užkeiktas Skapiškio varpas“ apie ežerę nuskendusį varpą.