2018-10-27

KVIETIMAS Į EKSKURSIJĄ

 

     Sveiki gyvi, brungūs kupiškėnai


  Spalio 30 dieną, 14 valandą organizuojame ekskursiją į Antakalnio kapines. Renkamės Sapiegos stotelėje (pirma po Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios).  

     Ataikit, tik nevėluokit.


      Filomena Marčiulionienė2018-10-08

SUSITINKAME SPALIO MEN.


                                          Ką mes matėme ir girdėjome:
-  Klubo jubiliatų sveikinimas
- Tarpukario Lietuvos Kariuomenės generolai ir pulkininkai kupiškėnai. 
Pranešėjas - Vytautas Zabelskas - Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų sąjungos pirmininkas.
- Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblio
   "Vilnelė" koncertas. Vadovė Laima Purlienė.
- Linksmoji dalis. Dalyviai: klubo kupiškėnai ir svečiai ansambliečiai

Filomena veda, o mes turavojam

Mūsų gidė. Spalio 30 d. mus ves į Antakalnio kapines. Rinksimės 15 val. Sapiegos stotelėje.
Pamokėlė kupiškėniškai

                    Vytautas Zabielskas - Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų sąjungos pirmininkas.Jančys Alfonsas gimė 1901 10 15 Geiminių k., Šimonių vls., Panevėžio aps. Baigė Rokiškio g-ją. 1921 12 18 baigus karo mokyklą (IV laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis.
 1923 02 15 - 03 03 dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais. 1926 08 01 pakeltas į vyr. leitenantus. 1929 11 23 pakeltas į kapitonus.  1935 06 08 baigė karininkų šarvuotininkų parengimo kursus, 1936 08 25 - Tankų mokyklą Versalyje, Prancūzijoje. 1940 07 02 paskirtas Šarvuočių rinktinės vadu. 1940 08 26 pakeltas į pulk. leitenantus. Likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 09 11 paskirtas RA 29 ŠTK 179 šiaulių divizijos autošarvuotų dalinių tarnybos viršininku. 1941 06 14 suimtas Pabradės poligone ir išvežtas į lagerį Norilske, Krasnojarsko krašte. 1942 09 05 SSSR NKVD Ypatingojo pasitarimo ten nuteistas 8 metus kalėti. 1942 11 07 žuvo lageryje. Apdovanotas Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinu (1937), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928), Šiaulių žvaigždės ordinu (1934) Žmona - Petronėlė Kuraitytė (m.1988), sūnus - Algimantas (1938 - 1991), duktė - Danguolė (1940)