2010-04-30

PAGERBTI MOKSLEIVIAI ŠIMONIEČIAI


.Konkurso "Būk pasveikinta, žalioji mūsų planeta" apdovanojimai

Balandžio 29 d. Vilniaus karininkų ramovėje vyko konkurso "Būk pasveikinta, žalioji mūsų planeta" geriausių darbų autorių apdovanojimai. Buvo įteikti padėkos raštai tiek moksleiviams, tiek jų mokytojams.
Kupiškio raj. Šimonių pagrindinės mokyklos trečiokams ir jų mokytojai Genovaitei Šimėnaitei įteikti padėkos raštai už kūrybiškai ir originaliai atliktus darbus. Vilniaus kupiškėnų klubo nariai ne tik skaitė keletą kūrinėlių, bet ir paėmė padėkos raštus, kuriuos perduos autoriams, kai bus švenčiamas Šimonių mokyklos 130 metų jubiliejus.

Filomena Marčiulionienė - Vilėniškytė

2010-04-27

VILNIAUS KUPIŠKĖNAI TALKININKAUJA

.
Ankstų pimadienio rytą trys Viniaus kupiškėnų ekipažai, ginkluoti specialiais medelių sodinimo ir paprastais kastuvais, per rytinį Vilnių pasuka Kupiškio link.
Nuvykę randame miškotvarkos inžnierių Virginijų Stapulionį belaukinatį mūsų ir ekipažą gimnazisčių pasiryžusių rodyti mums Mirabilio miško medelių sodinimo barus prie Braskuškio kaimo.
Nuvykę į vietą randame atvykusius Kupiškio Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazistes ir gimnazistą.
Po trumpo instruktažo kimbame į darbą. Sodiname eglutes, juodalksniai kas antrą vagą jau buvo susodinti.
Po talkos miškotvarkos inžinierius Virginijus Stapulionis talkos dalyviams įteikė po gražiai iliustruotą knygą "Kupiškio miškų urėdijos istorijos eskizai"


Verda darbas visais frontaisIš Vilniaus atgabenta didelė gausybė inkilų Mirobelio giralas paukštėliams

Gediminas Kaluina, talkos iniciatorius, dėkoja Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos gimnazistams, miškininkams ir Vilniaus kupiškėnams už gražų indėlį turtinant Lietuvos gamtą.


Darbščiosios Kupiškio gimnazistės


Po geros talkos, pagal senus lietuviškus papročius, ruošiamasi potalkei, kurią suruošė mūsų moterys.

Po šios "šeimyninės" nuotraukos buvo sugiedotas Lietuvos himnas

Po gražios talkos Vilniaus kupiškėnų šeimyninė nuotrauka.
..................................................................................................................................................
Papietavę šalia mūsų sodinto miško išvykstam į pažintinę ekskursija. O ji gana plati: Virbališkiai, Laukminiškiai, Lebedžiai, Stuburai, Antašava, Alizava, Salamiestis.

Atminimo akmuo knygnešiui Gabriūnui.

Klubo prezidentas V. Pivoriūnas rašo padėką Laukminiškių k. muziejujeAtminimo akmuo ir stogastulpis Rasiulių ir Kaluinų šeimoms Laukminiškių kaimo laukuose.

Šalia šio akmens buvusios sodybos - Gedimino Kaluinos giminės šaknys. Metale įkirsti kelių kartų Kaluinų giminės vardai.


Rimo Skaisčio su broliu pastatyto atminimo akmens užrašas skelbia apie sovietmečio sugriautą ūkininko ir visuomenės veikėjo gyvenimą.

Architektas Žybartas Simonaitis mums išdėstė savo kaip architekto idejas, kurios bus išreikštos akmenyje. Lietuvos istorijos tūkstantmečio ribos bus išplėstos dar 500-tais metų.

Prie Rimo Skaisčio tėvų kapo.

2010-04-13

GAUTAS LAIŠKAS


2010-04-11

Atvelykis 2010.04.11

Klubo prezidentas Vytautas Pivoriūnas pradėdamas vakarą kviečia sugiedoti Kupiškėnų himną.

Tylos minute pagerbiami aviacijos katastrofoje žuvę Lenkijos prezidentas Lechas Kačinskis ir kiti žymūs Lenkijos žmonės.

Mūsų vakaro pažibos!


Mūsų vakaro salės vaizdaiKunigas Gediminas Kijauskas S.J. provinciolo talkininkas, 35 metus klebonavęs lietuviškoje Dievo motinos nuolatinės pagalbos parapijos bažnyčioje, Klivlende mums priminė, kad kupiškėnų himne minimas Tamošėlis susišaukia su šia diena.
Atvelykis dar vadinamasTomo sekmadieniu. Apaštalas Tomas negalėjo su kitais apaštalais dalyvauti Velykų įvykiuose ir tuo netikėjo, todėl Velykos jam buvo tarsi atnaujintos. Tomas sunkiau nei kiti apaštalai patikėjo Kristaus prisikėlimu. Jonas patikėjo vien pamatęs numestas drobules, o Tomas įtikėjo tik įkišęs pirštą į Jėzaus žaizdų vietą. Tomo sekmadienis yra Velykų atnaujinimas tiems, kurie negalėjo švęsti Velykų.
.....................................................................................................................................................................
Olimpinė čempionė Vida Vencienė pasidalino prisiminimais apie savo sportui atiduotus metus, apie 6 olimpiadas, kuriose įvairiuose amplua jai teko dalyvauti. Vida su humoro gaidele atsakėjo į suktokus kupiškėnų klausimėlius. Visiems, ypač subrendusiems, rekomendavo Šiaurės ėjimą, tai ėjimas su lazdomis, panašiomis į slidininkų.


Pagerbiama Aldona Minelgaitė - Vasiliūnienė parašiusi romaną "Žėrinti jaunystė". Apie kūrinį ir jos autorę gražiai atsiliepė rašytojas Jurgis Usinavičius, mokytoja Nijolė Kinderytė. Romano ištraukas skaitė Pranas Vasiliūnas.Mūsų klubo senbuvei Vytautei Eidukaitienei - Širvinskaitei garbingo jubiliejaus proga įteikiamos pasižymėjimo regalijos, gėlės
, sugiedama "Ilgiausių metų ..."
Garbingi mūsų vakaro žmonės nutarė padaryti šeimyninę nuotrauką.
Kas ilsisi, kas arbatėlę geria, tik Vytautė labai rimtai nusitekusi, garbinga juosta didžiuojasi.