2016-10-27

VISIEMS, VISIEMS IR TIESIEMS IR PAKREIVIEMS

.
Sveiki, gyvi brungūs kupiškėnai


skubinu pranėšt, kad mūsų renginys klubo  25 erių metų sutiktuvės, vyks ne spalio 29, kaip buvo planuota, bet lapkričio 6 d. 13 val. Karininkų  ramovėje, III aukšte.

Ataikit unksčiau, nevėluokit, lauknešėlius paruoškit namuose, jei įmanoma ir perduokit iš kart antram aukšte furšeto salėje dirbančioms moterims. Sakau ir vyrams ir moterims. Gal sugalvosit ką skaniau ar įdomiau, kuo mažiau piernikų, juk tai neeiliną švintą. Kas neaišku, skambinkit. Bus daug svečių iš Kupiškio.

Lauksma, kvieskit visus pažįstamus kupiškėnus.

2016-10-16

PAMINKLAS LIETUVAI IR ŽUVUSIEMS PARTIZANAMS STUBURUOSE

.

Spalio 15 dieną, saulėtą, bet žvarbiai vėjuotą šeštadienį, po Kupiškio rajono Antašavos Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčioje klebono dr. Rimanto Gudelio aukotų Šv. Mišių, Stuburų kaime rinkosi Kupiškio jaunieji šauliai, kariškiai, kupiškėnai su šeimomis, rajono ir seniūnijų vadovai, svečiai iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos (LLKS), Vilniaus kupiškėnų klubo nariai ir gretimų rajonų žmonės, norintys pagerbti 1945–1953 metais už Lietuvos laisvę kovojusius ir kritusius vyrus. Jiems Stuburų kaimo laukuose atidengtas paminklas „Lietuvai  ir žuvusiems partizanams“, skirtas S. Dariaus ir S. Girėno rinktinės partizanams atminti.
Žemės sklypą ir didžiulį riedulį paminklui padovanojo Aleksandras Vilutis. Paminklo iniciatorių ir statytojų -Vilniaus kupiškėnų klubo narių: architekto ir paminklo projekto autoriaus Žybarto Simonaičio, dr. Gedimino Kaluinos, inžinieriaus Rimanto Skaisčio pastangomis bei rėmėjų lėšomis per penketą metų virto įspūdingu paminklu. Jo kūrėjai kartu su Kupiškio rajono meru Dainiumi Bardausku perkirpo simbolinę trispalvę juostą. Paminklą pašventino Antašavos klebonas. Kalbėjo paminklo kūrėjai, LLKS garbės pirmininkas Jonas Burokas, rajono meras Dainius Bardauskas ir kiti. Rimantas Skaistis perskaitė šiose apylinkėse žuvusių 105 partizanų pavardes. Kiekvieną jų palydėjo Gedimino Kaluinos skambinamo varpo dūžis. Renginyje dalyvavo ir paminklinį akmenį tašęs tautodailininkas „akmenorius“ Vytautas Jasinskas.
 Kariai partizanų atminimą pagerbė šūvių salvėmis. Po renginio jie susirinkusius vaišino kareiviška koše ir karšta arbata.
Renginį labai gražiai vedė Kupiškio Etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė.

 Apie šį renginį galima paskaityti ir pažiūrėti:
"Kupiškėnų mintyse"  
A.Jonušytės straipsnelyje. 
Internete LLKS svetainėje (http://www.llks.lt) 
Rimanto Skaisčio reportaže
Šarūno Valentinavičiaus vaizdo reportaže.

Vilius Bartulis


Paminklo kūrėjai Vilniaus kupiškėnų klubo nariai: architektas Žybartas Simonaitis, gydytojas dr. Gediminas Kaluina ir inžinierius Rimantas Skaistys.

Pūtė žvarbus šiaurys


Ruošiamės šv. Mišioms Antašavos bažnyčioje
Pamokslą per šv. Mišias sakė Alizavos klebonas  kun. dr. R. Gudelis
Paminklo ir laisvės kovotojų atminimo skydo šventinimas


Kupiškio P. Matulionio progimnazijos jaunieji šauliai

Mero dovanos kūrėjams

Kalba Rimantas Skaistys
Kalba Llks valdybos Garbės pirmininkas Jonas BurokasAkmenorius Vytautas Jasinskas, paminklo fasadinis veidas -  jo rankų darbas
Išalkusius vaišino  skania kareiviška koše...


Vilniaus kupiškėnų klubo vadovai Vilius B. ir Filomena M. kalbasi su Kupiškio raj. meru D. Bardausku.
Antašavos Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčia
Daugumos nuotraukų autorius Vidmantas T.
Iškilmių ceremonialui dirigavo Violeta Aleknienė
Akmenorius Vytautas Jasinskas (priekyje) su paminklo kūrėjais: (iš kairės)  Ž. Simonaičiu, G. Kaluina ir R. Skaisčiu
Filomena M. kalba iškilmių dalyviams Salamiesčio visuomeniniame centre