2019-07-25

KELIONĖ Į ŽEMAITIJĄLiepos 20-21 dienomis Vilniaus kupiškėnai keliavo po Žemaitiją: Bijotai, Kaltinėnai, Laukuva, Rietavas, Plungė, Šateikiai, Salantai, Mosėdis, Skuodas (nakvynė), Ylakiai, Židikai, Renavas, Seda, Ž. Kalvarija, Alsėdžiai, Telšiai, Rainiai, Varniai.
          Buvo labai graži, turininga, sėkminga kelionė, oras nuostabus, ko daugiau reikia. Visą kelią per langą matėme  ir stebėjomės žemaičių darbštumu: karvių pilni laukai, ruožais apsėti sklypai javais, net kukurūzais. Miesteliuose prie sodybų alpinariumai, vejos nupjautos, medeliai figūruoti ir pan. Nepaprastai gražus miestas Telšiai: namai gražučiai, ežero krantinė, studentų darbai akmeninėje sienoje, fontanas, nuostabi katedra, durys vertos didelio dėmesio, nes tai pavaizduota  Žemaitijos krikšto istorija.
          Pradžioje kelionės, aplankę D. Poškos Baublį, skubėjome į Kaltinėnus. Negalėjome atsistebėti, kad toks mažas miestelis gali turėti tokią didelę, nuostabaus grožio bažnyčią. Nors buvo šeštadienis, bet bažnyčios buvo atidarytos, nes vyko įvairios mišios: krikštynos, vestuvės ir kt. šventės. Šateikių bažnyčioje,  pataikėme į mišias, kurios buvo skirtos Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir Sofijos Kymantaitės  110-osioms sutuoktuvių metinėms paminėti. Ta proga klebonas pasakė išraiškingą pamokslą , bažnyčia buvo pilna žmonių, pasiruošusių iškilmei, su tautiniais rūbais.
          Džiaugėmės, kad mums taip sekėsi. Šalia bažnyčios dar susipažinome su skautais, kurie vadinasi raitieji skautai, jie patys užsiaugino arklius.
          Aplankėme du nuostabius dvarus: Plungės ir Renavo. Renavas mažas miestelis, bet gali didžiuotis turėdamas tokį puošnų, jau sutvarkytą dvarą. Čia turėjome ir greitakalbį gidą, kuris viską išpasakojo, gaila, kad laikas visur ribotas, nes reikėjo aplankyti daug miestelių. Plungės dvare taip pat mus pasitiko nuoširdi gidė.
          Miesteliuose pagrindinis pastatas yra bažnyčia. O jų matėme įvairių: pvz. Rietave yra didelė, graži, Ž. Kalvarijoje – mažoji bazilika, Varnių bažnyčioje turėjome net gidę, kuri net egzaminavo ir perspėjo, kad kalbės žemaitiškai, nes esame Žemaitijoje.
          Aplankėme D. Poškos kapą Kaltinėnų kapinėse, Šatrijos Raganos kapo koplyčią Židikiuose. Šalia koplyčios palaidota jos sesuo Sofija.
                Aplankėme Kančios koplyčią Rainiuose.
          Mosėdis garsus Vaclovo Into akmenų muziejumi. Šiame unikaliame gamtos kampelyje galima vaikščioti pusė dienos: takais, takeliais, tilteliais, grožėtis ir stebėtis akmenų dydžiu, forma, išdėstymu. 
          Visą kelią mūsų gidas Arnoldas Pažemys pasakojo miestelių istorijas, apie  jų pavadinimų kilmę, ką galima pamatyti, kas toje vietovėje gimė ar augo. Sužinojome, kad 2019 m. yra paskelbti Žemaitijos metais.
          Buvo skaitomos ir eilės: S. Nėries (skaitė Vida Povilauskienė), V. Mačernio (skaitė Filomena Marčiulionienė). Skambėjo ir žemaitiška šnekta, nes su mumis keliavo rašytojas  Raimondas Kašauskas. Jis negalėjo tverti, kad pasididžiuotų esąs žemaitis ir keliaujantis po Žemaitiją, širdžiai mielą kraštą. Ot!
          Dėkingi Pažemiams už suorganizuotą nuostabią kelionę. Dėkojame ir gamtos valiai, kad padovanojo gražų orą. Kai pasukom link namų iš Varnių….pradėjo lyti. Lyk lietuti, lyk, juk gamtai reikia lietaus.
          Nepasakiau, kad skaičiavome gandrus ir lizduose ir pievose, gausu. Net stirna bandė suspėti perbėgti kelią prieš autobusą. Kiek nuotykių buvo per dvi kelionės dienas...Filomena Marčiulionienė

Kryžkalnio memoriale

Dar 2007 m. monsinjoro A. Svarinsko iniciatyva pradėta statyti koplyčia ir memorialas Kęstučio apygardos partizanams atminti, pernai pabaigti
Tarp memorialo plokštėse iškaltų 1137 kovojusių prieš totalitarinę valstybę partizanų pavardžių,  Rimantas surado ir savo giminių
Sovietinių laikų paminklo armijai "išvaduotojai"
postamento liekanos 
Dionizo Poškos Baublių muziejuje klausomės gidės pasakojimo
Nuotraukos atminimui
Atvykome į Kaltinėnų Šv. Jono krikštytojo bažnyčią, pastatytą  1993 m. sudegusios vietoje
 Bažnyčios viduje originalus altorius su kylančiais į dangų laiptais ir prisikėlusio Kristaus skulptūra
XVIII a. koplyčia Kaltinėnų kapinėse
Prie Dionizo Poškos kapo 


Uždegėme žvakutę ant kapo "tikro žemaičio ir garbingo vyro, kuris kalbą mūsų ištaisyti troško"
Laukuvos bažnyčios šventoriuje

 Laukuvos bažnyčioje remonto metu aptikta sienos tapybos elementų
Didinga Rietavo bažnyčia
Rietavo bažnyčioje
1892m. balandžio 17d. pirmą kartą Lietuvoje šio šviestuvo  lemputes uždegė elektra
Prie  nepriklausomybės paminklo Rietave


Prie pietų stalo Plungės restorane
Plungės bažnyčioje sutikome vestuvininkus
Plungės dvare
Ekskursija po dvaro rūmus


Tautodailininko Vytauto Ulevičiaus medžio drožinių ekspozicijoje 

Aplankėme kalvio tautodailininko Vytauto Jaručio
metalo dirbinių parodą 
Šateikiuose
Atminimo lenta


Bažnyčioje vyko iškilmingos mišios, skirtos  M.K.Čiurlionio ir
S.Kymantaitės tuoktuvių 110 sukakčiai  

Mišiose
Nykstančiame dvaro parke Šateikiuose


Salantų bažnyčioje

Retai Lietuvoje sutinkami arkliai sudomina

"Poilsio" valandėlė
Mosėdžio akmenų parke

Vakarėjant, apžiūrėję Mosėdį, važiuosime nakvynės į Skuodą

Skuodo bažnyčią matėme tik pro  autobuso langą
 Ylakių bažnyčia pro autobuso langą

Židikuose
Bažnyčios viduje

Klausomės dviejų  žemaičių pokalbio
Židikių kapinėse
Prie rašytojos Marijos Pečkauskaitės - Šatrijos Raganos kapo koplyčios

Ekskursijos organizatorius Arnoldas pasakoja apie rašytojos gyvenimą

 Arnoldas Pažemys žino apie kiekvieną maršruto objektą daug istorinių faktų ir moka įdomiai pasakoti 

Fotosesijos Renavo dvareEkskursijoje Renavo dvare
Atnaujintoje dvaro menėjeDvaro bibliotekoje

Dvaro kieme
Sedos bažnyčiaPer autobuso langą matosi Žemaičių Kalvarija

Žemaičių Kalvarijose

Šv. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje
Alsėdžiai nuo 1465 m. iki 1850 m. Žemaičių vyskupo pagrindinė rezidencija, 

Alsėdžių Šv. Mergelė Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje

Čia, Džiuginėnuose, 1864-1865 metais dvarininkų Gorskių dvare, gyveno ir kambarine tarnavo būsimoji rašytoja Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė (Žemaitė)

Džiuginėnuose 
Poilsis po sočių pietų Telšiuose
Jau nupirktos lauktuvės namiškiamsTelšių katedros viduje 

Katedros  šventoriuje
Telšiuose prie Masčio ežero

Rainuose

Varniuose 1740-1864 m.m. veikė kunigijų seminarija.
Nuo 1999 m. Žemaičių vyskupystės muziejus  

Ekskursija po Varnių katedrą

Varnių katedroje - Trakų Dievo Motinos paveikslo kopija  


Grįžtame atgal į Vilnių

Vidmanto Tubelio foto reportažas