2013-10-30

ATSISVEIKINAME SU BRONIUMI KURKULIU

Eidamas 80 - tuosius gyvenimo metus mirė Bronislovas Kurkulis. Bronius gimė 1934 m. kovo 25 d. Margėse, Šimonių valsčius
 Lietuvos filologas, vertėjas.
1957 m. baigė lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete.
1957–1959 m. Dionizo Poškos memorialinio muziejaus Bijotuose direktorius. 1959 m. Vilniaus kraštotyros muziejaus mokslinis bendradarbis. Nuo 1961 m. dirbo lietuvių enciklopedijų redakcijose: Mažosios lietuviškosios tarybinės enciklopedijos vyr. redaktoriaus pavaduotoju, 1970–1992 m. Vyriausiosios enciklopedijų redakcijos atsakingasis sekretorius. Nuo 1992 m. leidykloje „Alma littera“ ) redaktorius.
Išvertė grožinės (G. Baklanovo, V. Nazarovo, G. Tiutiuniko ir kitų) ir mokslinės literatūros knygų. Parengė „Pasaulio geografijos atlaso“ lietuvišką versiją, su A. Kinderiu, 2000 m.). „Tarptautinių žodžių žodyno“  vienas sudarytojų ir redaktorių. 
1983 m.  nusipelnęs kultūros veikėjas. 1986 m. jam įteikta valstybinė premija.
Vilniaus kupiškėnai  liūdi dėl Bronislovo mirties, nuoširdžiai užjaučia jo šeimą ir artimuosius.

2013-10-24

ATAIKIT NĖT PAR NEGALIŲ

Sveiki,


siunčiu pakvėtimų iš Mokytojų namų. Būtinai ataikit, tai muzikontai iš Kupiškio, kas gi daugiau paplos jai ne mas.

Būtinai, nedaug tokių progų, būkim patriotai , tikri kupiškėnai.

Tu pačiu progu, dvyliktų kartų prašau, parašykit biografijas ir atnėškit, tėp nesunku, biškį pamislijus. Kiek mažai iš Jūsų baprošom.


2013-10-14

ATAIKIT

.
Sveiki gyvi, brungūs kupiškėnai

Kviečiam atait nėt į du renginius. Spalio 16 d. 18 val. Vilniaus karininkų ramovėj vyks senjorų teatro spektaklis "Dobilėlis penkialapis", spalio 17 d. 15 val. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vyks kupiškėno dr. Jono Balio kambario pristatymas.
Ataikit unksčiau. Lauksma

Klubo valdyba


2013-10-11

LAIŠKAS IŠ ŠEPETOS
Sveiki. 
 Linkėjimai iš Šepetos. Dėkojame už nuotraukas. Mes vis dar tebegyvename Vilniumi ir Jūsų susibūrimu. Žavimės Jūsų bendruomene, Jūsų visų energija, inteligencija. Mūsų mergaitėms buvote tikru pavyzdžiu, kuris parodė, ką reiškia gimtinė, namai, seneliai ir tėvai. Kam kam, o jaunam žmogiukui dalyvauti tokiuose suėjimuose labai naudinga. Žodis ir aiškinimas neatstos gyvo pavyzdžio. Dėkui , kad esate, gyvuokite ilgai ilgai. 

Pagarbiai Jūra Jurėnienė

2013-10-06

JONAS PASAKĖ NE TIK ONAI ...

            Mokytojų namų svetainėje, pilnoje kupiškėnų ir jų        svečių, knygas pristatė jų autoriai: čiovydžietė Dovilė        Jonušytė - Sabaliauskienė ir skodinietis Algirdas Vaitiekūnas

O čia pasirodo būgnas suvystytas ir apkabintas rakandais ...
Jonušytės: Dovilė aukščiau, Regina žemiau


Kupiškėnai geri žmonas, tiesūs jų kelaliai ...

Prezidentė Filomena kviečia sugiedoti kupiškėnų himną

Dovilė Jonušytė įdomiai pasakoja kaip su sesutėmis Alma ir Regina surašė knygą apie Čiovydžių Jonušius ir jų kaimynėlius
Vadovė Jūra Jurėnienė su savo artistėmis
Niekuo sau naginaitėsKeletas klasiokių

Klasiokai: Vytautas iš Biliūnų ir Algirdas iš Skodinių

Nepamirštas ir referendumo klausimas


Šepetos, Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos merginų ansamblis: Rugilė Kežytė 10 kl., Evalda Liesmonaitė 10 kl., Banguolė Žalnieriūnaitė 10 kl., Austėja Žilinskaitė 7 kl., Augustė Skačelytė 8 kl.
Kompozicijoje pavadinimu " Kaip laumės lauminėjo", jos pasakojo, verkė, aimanavo, liūliavo, nes "Laumas  kūdikėlį povogė"

Vadovės, mokytojos Jūra Jurėnienė ir Ramutė Kežienė, akylai sekė ir fotografavo ir ne mažiau už auklėtines pergyveno. Ačiū joms, už  gražų jų auklėtinių pasirodymą.

Vyriausia spektaklio režisierė Jūra Jurėnienė


Galima ir pavargti tokią drobelę išvelėjusSkodiniečiai Vida ir Algirdas
Žybartas pagyrė Augustę Gaidytę, zarasiškę, besimokančią konservatorijoje ir sudainavusią kupiškėnų tarme "Padora žvirblalis"

Kalbasi vyrai, viens iš Smilgių kits iš KuosėnųVyrai filosofuoja
Skodinietė Vida Ž.  pagyrė Algirdą Vaitiekūną už knygą apie Skodinius

Kuosėnietis, aktorius Romualdas Gudas skaito Algirdo Vaitiekūno kūrinio kupiškėnų tarme ištrauką