2019-05-16

KNYGA “MES – VILNIAUS KUPIŠKĖNAI” KUPIŠKYJE

.Gegužės 10 dėnos unkstyvas rytas. Iš Vilniaus išvažiuojam Kupiškin. Vilius Bartulis už savo VOLVO vairo, ir mas, kėtrios mergiotas: Vida Žilinskiena, Filomena Marčiulioniena, Jolanta Skublickiena ir ošei, - Vida Povilauskiena. Atvažiovom gerokai lik pradžios, neramiai laukėm: ar susrinks žmonas? Ale nerimauta buvo ba raikalo. Knygos pristotimas ajo sklundžiai, salė buvo apypilna, vadunčioji šauni, basidominčių mūsų knygu - davoliai, muzikina styginių instrumantų programa buvo labia labia gera. Dakui Meno mokyklos muzikontom ir mokytojai. Dalivovo ir pakalbajo Kupiškio Meras do ir dovanų dovą.  "Trečia” dalis buvo graži, soti ir vaišinga, nėt ir kelionan įdajo. Vilnių posėkėm do su šviesu.

Vida Povilauskiena.


.
Renginio kaltininkė - mūsų knyga puošnioje aplinkoje.

Nusifotografavome su kupiškėnais prieš renginį

Prie "Piemenėlio"

Renginį labai šiltai, nuoširdžiai ir poetiškai pradėjo ir vedė Virginija Pakalniškienė, Adomynės bendruomenės pirmininkė  ir Etnografijos muziejaus specialistė. 

Salė buvo pilna kupiškėnų. Pirmoje eilėje mūsiškiai ir Kupiškio meras, kuris visus pagerbė savo apsilankymu.


Nuotraukose - knygos sumanytoja ir sudarytoja Filomena Marčiulionienė, mūsų prezidentas Vilius Bartulis, redaktorė Vida Žilinskienė.


Knyga pristato Filomena.

Redaktorė Vida Ž. išsamiai papasakojo apie knygos literatūrinius ir istorinius niuansus.

Vilius Bartulis susirinkusiems papasakojo apie Vilniaus kupiškėnų klubo veiklą


Koncertuoja Kupiškio meno mokyklos mokiniai.

Vida Vaitonyčia  no Byčių priminą kupiškėnam Kupiškio tarmį.


Meras Dainius Bardauskas ne tik Kupiškio galva, alia do ir tikras, grynas  kupiškėnas, kalbuntis čystai kupiškėniškai


Mūsų prezidentas gavo dovanų. Kaip sakė meras kupiškėniškų vitaminų.

Kupiškio kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė  sveikina knygos sudarytoją ir visus Vilniaus kupiškėnus.


Žurnalistė dr. Aldona Vasiliauskienė kalba apie Vilniaus kupiškėnų klubo veiklos sklaidą spaudoje.

2019-05-12

KLUBE SPEKTAKLIS IR KNYGOS PRISTATYMAS
Kupiškėnai susirinko didžiojoje Mokytojų namų salėje
Kubo prezidentas Vilius Bartulis pristatė svečius

Kupiškio kultūros centro Unės Babickaitės teatro režisierė ir  spektalio "Mano šalis yra brangi mano širdžiai" scenarijaus autorė Nijolė Ratkienė 

Kupiškėnų susirinko nemažai

Spektaklis " Mano šalis yra brangi mano širdžiai" prasidėjoVieną iš trijų Unės Babickaitės rolių atliko Alida Kacinauskienė


Unę  vaikystėje  vaidina Linutė Malinauskaitė


Dalė Andrijauskaitė - Unė  jaunystėje


Prezidentas V. Bartulis  padėkojo  teatro artistams ir  režisierei N. RatkieneiKupiškio etnografijos muziejaus muziejininkė Aušra  
Jonušytė pristatė naują fotografijų albumą

Šiame albume įamžinti įdomūs Kupiškio krašto įvykiai, žmonių ir pastatų vaizdai

Albumo pristatymas

Gėlės knygos autorei


Trečioji kupiškėnų popietės dalis tuoj prasidės

Pasikalbėjome

NusifotografavomeLaukiame  svečių prie vaišių stalo

Kupiškėnų himnas skambėjo prie vaišių stalo

Gėlės ir sveikinimai jubiliatui Juozui Šimkūnui

Svečiai atvežė  gastinčiaus
Susitikę giminės fotografavosi kartu...

...ir po du
Aktorės be grimo

Atsirado ir muzikantas

Skambėjo dainos pritariant akardeonui
Kupiškio teatro artistai jau išsiruošė namolio

Prieš šešiasdešimt metų buvome bendraklasiais

Sutuoktiniai Nijolė ir Juozas

Vyrus sudomino naujos kupiškėnų dovanotos knygos turinys

Popiete likome patenkinti

Vidmanto Tubelio fotoreportažasValderezos Simonaitienės nuotraukos ir komentarai

Bendraminčiai, ištikimi  klubiečiai
Moterys aiškinasi - gal giminaitės

Mūsų daktarytės -Violeta ir Gražina

,,Sena meilė nerūdija..."

Linusis ir prekiauja,ir sargauja

Albinas linksmina Nijolę

 Irutė saugo muzikantą - be jo vakaronė būtų liūdnoka