2017-10-31

KVIETIMASBrangūs kupiškėnai, 

Kviečiame jus į ekskursiją po Rasų kapines lapkričio 7 d. 12 val. 
Ekskursijų praves gidė Aldona Mikulionienė. Būkit geri, nevėluokit. 
Iš stoties 11 val. 42 min. yra 31 autobusas Stotis- Naujoji Vilnia.  
Išlipti Rasų kapinių stotelėje.


Pagarbiai,
Filomena

2017-10-08

ALGIRDO JULIAUS GREIMO JUBILIEJUS KUNIGIŠKĖSE


Vilniaus kupiškėnų klubo ekipažas iš keturių asmenų gražų šeštadienio rytą pajudėjome Svėdasų link dalyvauti konferencijoje, skirtoje A. J. Greimo 100 – osioms gimimo metinėms.

Važiuodami pro Kavarską, užsukome prie Šv. Jono šaltinio. Nustebino labai gražiai sutvarkyta aplinka, pastatytas Šv. Jonui koplytstulpis aišku, kad nusifotografavome. Paėjus kiek toliau nuo šaltinio aplankėme Kavarsko partizanų kapelius. Kryžiai atrestauruoti mūsų klubo nario Žybarto Simonaičio.


Visai netyčia pirmiau aplankėme Juozo Tumo-Vaižganto tėviškės vietą. Jau namo nebėra. Toje vietoje stovi Tumo-Vaižganto akmeninis biustas, pastatytas ant postamento. Biusto autorius − Bernardas Bučas. Šioje vietoje taip pat stovi A. Tarabildos sukurtos medžio skulptūros, medinis kryžius, kurio autorius uteniškis tautodailininkas Romualdas Šimkūnas ir akmuo − Juodžiaus kelmas. 1989 m. prie kelio į Tumo-Vaižganto tėviškę buvo pasodinta 120 liepų alėja. Smagu, kad netyčia ir neplanuotai aplankėme tokią gražią vietą, tokį gražų spalvotą rudenį. Toliau važiavome į Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejų, kur ir vyko jau minėta popietė. Pirmiausia apžiūrėjome visą muziejų, jo eksponatus. Vienas kambarys, kuriame vaikystėje teko gyventi, buvo paskirtas Algirdui Juliui Greimui. Tai fotografijų, dokumentų ir spaudos leidinių paroda, skirta A. J. Greimo metams “Iš Kunigiškių − į platųjį pasaulį”.
Į konferenciją atvyko prof. Karolis Rimtautas Kašponis, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas Rolandas Aidukas, muzikos ir teatro akademijos docentas Rimantas Astrauskas, prof. istorikas anykštėnas Antanas Tyla, prof. Greimo semiotinių studijų centro vedėjas, literatūros kritikas, vertėjas Kęstutis Nastopka, Svedasų seniūnijos seniūnas Valentinas Neniškis ir kt.
Renginį atidarė Svedasų krašto muziejaus direktorius, žurnalistas Vytautas Bagdonas. Pradžioje klausėmės muzikinės programos, kurią atliko Anykščių muzikos mokyklos moksleiviai. Po muzikinės programos buvo skaitomi pranešimai. Pirmąjį pranešimą: A. J. Greimo vaikystės atspindys prof. K. R. Kašponio knygoje “Greimas arti ir toli” skaitė jau minėtas Rolandas Aidukas. Antrąjį pranešimą: A. J. Greimas ir semiotika mokslo pasaulyje skaitė prof. K. R. Kašponis. Trečiąjį pranešimą: A. J. Greimo lietuvių mitologijoje studija “Apie dievus ir žmones” skaitė jau minėtas R. Astrauskas.
Visi pranešimai buvo įdomūs. Jie bus atspausdinti atskirame leidinyje.

Po pranešimų dar visi susirinkusieji pabendravome prie arbatos puodelio. Smagu buvo pasibūti atokiame kaimo muziejuje, kuriame vyko renginys, skirtas pasaulinio lygio mokslininkui, semiotikui, eseistui A. J. Greimui.


Filomena Marčiulionienė
Nuotraukos Vidmanto Tubelio2017-10-02

RENGINYS, SKIRTAS PILIAKALNIŲ METAMS


Vilniaus kupiškėnai nenori atitrūkti nuo Kupiškio reikalų, istorijos, paveldo objektų.Todėl ir pasikvietėme iš Kupiškio svečių: Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausąjį specialistą Vytį Zavacką, kuris atsakingas už  rajono paveldosaugą ir Vilniaus universiteto archeologijos katedros magistrantę Miglę Zakarauskaitę. Visada esame labai laimingi, kai į mūsų renginius atvyksta Kupiškio savivaldybės meras Dainius Bardauskas. Jis labai laukiamas svečias. O vilniečiai visada turi daug klausimų, pasiūlymų, prašymų. Meras visada atoveža gastinčiaus ir ne bet kokio….
Pirmoje renginio dalyje Vytis Zavackas supažindino su paveldo išsaugojimo, restauravimo ar atstatymo kryptimis. Tai ateities planai ar projektai. Po to buvo parodytas neseniai sukurtas dokumentinis filmas “Šiaurės rytų Lietuvos piliakalniai”. Jį pristatė viena iš bendraautorių jau minėta viešnia Miglė Zakarauskaitė.
Antroje dalyje gerasis meras net dainininkus atvežė ir ne bet kokius. Tai mums jau pažįstama Miglė Pivoriūnaitė ir Kupiškio KC Alizavos padalinio meno vadovas Rimvydas Kirstukas, žinomas kaip Cicino antrininkas. Abu skirtingi, Miglė labai lyriška, savo dainavimu nuneša į Meilės šalį, o Rimvydas − trankesnis, dainuojantis visiems gerai žinomas dainas: kas nežino GIMINIŲ dainos ar LIETUS LIETUVOJ.
Pasibaigus muzikai, griebėm merą į viduriuką bendrai nuotraukai, kad turėtume dokumentinį liudijimą, jog mes esame viena šeima, nors mus skiria nemažas atstumas.
Renginį atidarė klubo prezidentas
Giedame kupiškėnų himną

Salėje dar buvo laisvų vietų...
Kupiškio meras Dainius Bardauskas be dovanų pas mus niekados nevažiuoja

Mero dovanos
Gėlės jubiliatėms sesutėms Danutei ir Laimutei 


Tradicinis Liucijos tarmiškas pasakojimas 


Pranešėjas Vytis Zavackas

Filmą pristato Miglė Zakarauskaitė

Žiūrime filmą

Dainuoja Miglė Pivoriūnaitė...
...ir Mindaugas Kirstukas

Visi plojome...

...ir lingavome

Linksma buvo ir mūsų merui

Šeimyninė nuotrauka
Dabartinis ir buvusios klubo prezidentės su meru
Putojantis kupiškėniškas alutis...Kai prisiminimai darosi labai svarbūs

Giedame "Ilgiausių metų"

Su jubiliatėmis visi norėjo nusifotrafuoti
Prie vaišių stalo
Atėjo laikas atsisveikinti


Iki naujų susitikimų


Filomenos Marčiulionienės ir Vidmanto Tubelio fotoreportažas