2014-12-22

ŠVENTINIAI SVEIKINIMAI


Nuoširdžiai sveikinu Jus šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga.
Tegul su laime, su džiaugsmu,
Su paprastu švelniu juoku,
Ir dideliu tikr
ų draugų būriu,
Ateina gra
žiausios metų šventės.
Su Šv. Kal
ėdomis!
Linksmų šv. Kalėdų ir prasmingų Naujųjų metų!
F.M. 
   

MUS SVEIKINA


Mieli kraštiečiai, kolegos, bendraminčiai,
nuoširdžiai sveikinu visus su artėjančia Kristaus gimimo švente!
Linkiu sveikatos, stiprybės, prasmingų minčių, naujų gražių idėjų.
Tegul šios Kalėdos atneša palaimą ir ramybę Jūsų namams, oširdyse įžiebia negęstančią vilties ir meilės kibirkštėlę!
Būkit laimingi, būkit mylimi!
Ramaus Kūčių vakaro, džiugių ir šiltų šv. Kalėdų, prasmingų Naujųjų metų!
Ramybės sieloje, sveikatos kūne ir meilės širdyje!!!

Pagarbiai
Gražina Banevičienė,
Švenčionijos klubo pirmininkės pavaduotoja2 priedai

Mieli kraštiečiai,

Vilniaus zarasiškių kraštiečių bendrija "Ežerėnai" siunčia Nuoširdžiausius  sveikinimus  visiems kraštiečiams šv. Kalėdų ir artėjančių Naujųjų metų  proga ir linkime prasmingų šv. Kalėdų, linksmų Naujųjų Metų, ištvermės,  išmanumo ir gražių rezultatų,, puoselėjant savo kraštų paveldą ir istorinę atmintį.
lniaus zarasiškių kraštiečių bendrijos "Ežerėnai" vardu

                                          Bendrijos pirmininkas Lionginas Radzevičius


Gerieji Kupiškėnai,
Svėikinu su švintom Kaladom!
Sveikotos, loimas, geros nuotaikos ir daug daug saulatų dėnų.
Pagarbiai/Best regards
Sigitas Žilius
direktorius
Krautoma, uab
Skype: simatra.group
Address: Kareiviu g. 6 - 520, LT-09109 Vilnius,
Tel.: +370 5 2779218, 2740300, 2638600
GSM stac.: +370 685 87388 www.simatra.eu www.krautoma.lt
   Mielieji,

AČIŪ, kad buvote, esate ir tikimės būsite su mumis ateinančiais 2015-aisiais metais. VšĮ Kupiškio r. turizmo ir verslo informacijos centro kolektyvas Jus sveikina su gražiausia metų švente - Šv. Kalėdomis.. Būkite laimingi, dovanokite šilumą savo artimiesiems ir skleiskite tik puikią nuotaiką ;)

Sveikinimą rasite prisegtuke.. :)

O naujienų apie renginius švenčių laikotarpyje ieškokite, kaip visada ;)  www.info.kupiskis.lt

2014-12-07

KUPIŠKĖNŲ KLUBAS - 2014 M. GRUODIS

www.kmintys.lt/?psl=kamara&id=1
SEKLYČIA - NE GIMINĖS, O PAVARDĖS
Eleonora VAIČELIŪNIENĖ
2007−05−26
Komentarai0    Paruošti spausdinimui      Nusiųsk šio straipsnio nuorodą draugui
Glemžų seklyčios, Alizavos kultūros namuose kuriamo muziejaus, vienas iš svarbiausių akcentų - kitąmet minėsimas dešimtmetis.
Apie šio kultūros židinio puoselėjimą kalbėjomės su Jolanta Užusieniene, Alizavos kultūros namų direktore, ir su keletu Glemžų.

Plačiau: www.kmintys.lt/?psl=kamara&id=1 http://www.kmintys.lt/?psl=kamara&id=1
Jonas-Rimantas ir Kazimieras Glemžos ieško reikalingo failo ir ruošiasi pristatyti savo giminės šaknis

Valdereza dabina eglutę

Kolegės nuo Alizavos

Tvirti  vyrai - tie kupiškėnai
Prezidentė Filomena atidaro suskridimą

Kupiškėnų himnas ...Kalba fizikas dr. Kazimieras Glemža, pirmos Glemžų šakos atstovas

Architektas dr.Jonas-Rimantas Glemža, kitos Glemžų šakos atstovas, kurio giminės šaknys nuo Alizavos persikėlė į Kupiškį

Chemikas Ričardas Glemža - alizavietis. Jie visi nuo 1800 m. jau ne giminės


Etnologė Gražina Kadžytė labai išgyrė Glemžų giminės moteriškąją pusę


Vidmantas Jankauskas daug pasikasiojęs po istorinius Glemžų giminės šaltinius ir žadėjo kasti dar giliau ir plačiau.Vida iš Byčių padangės siūlė kartoti seserų Glemžaičių knygų leidimus


Ansamblis "Prie žalio tilto". Vadovė Viktorija Bajoriūnienė

Ansamblio muzikantų trio


Čia ir žemiau mažieji Glemžiukai ...

Kazimieras ir Jonas Glemžos, trečiasis Ričardas koncertuoja


Dėkojam už smagų koncertą

Nijolė su sena pažįstama - Glemžų giminės atstoveGlemžų Ričardas

Bronius pagirtas tarp moterųGlemžos po koncerto ir linksmosios dalies.Jaunieji  Glemžiukai jau buvo išsibėgioję
Birutė su Aldona