2018-09-29

SUSIRENKAME SPALYJE

.

Sveiki gyvi, brungūs kupiškėnai

Spalio 7 d. 15 val. Mokytojų namų Baltojoj salėj vyks Vilniaus 
kupiškėnų klubo popetą. Tema: tarpukario Lietuvos kariuome
nės Generolai kupiškėnai.
Pranešėjas - Vytautas Zabielskas - Lietuvos kariuomenės 
karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido, 
artimųjų sąjungos pirmininkas.
Koncertos Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblis
 "Vilnelė". Vadovė Laima Purlienė.

Ataikit, labai lauksma.

2018-09-13

EKSKURSIJA PO PIETVAKARIŲ LIETUVĄ

Šiltas rugsėjo 8-osios rytas. Mūsų gausi draugija išvyksta Valkininkų kryptimi. Senojoj Varėnoj nestabtelėjame, važiuojame toliau. "Posūkių vingiuos supas pušelės..."
Perloja- švarus, tykus miestelis, beveik nematyti vietinių žmonių. Per žalią apsauginį šydą sveikinamės su Vytautu Didžiuoju (paminklas restauruojamas) .Miestelio aikštėje – obeliskas su perlojiečių, kritusių per partizanines kovas, pavardėmis. Į akis krenta po kelias tas pačias pavardes: išėjo Tėvynės vaduoti tėvai, ir sūnūs ir negrįžo visi. Apžiūrime bažnytėlę, kapines.
Sekanti stotelė-Merkinė. Ko gero, iš visos kelionės stipriausią įspūdį palikęs miestelis. Ir ne vien todėl, kad čia XVII amžiuje buvo Lietuvos ir Lenkijos karaliaus Vazos vasaros rezidencija,- ji ir dabar tebestovi,- ne vien todėl, kad jis čia ir atsisveikino su šiuo pasauliu. Gidas veda į miestelio pakraštį, kur didžiausias  Lietuvoje kapas. 1945 metais apie 2000 žuvusių partizanų atgulusių šiurpaus poilsio. Budelių nukankinti partizanai, pragulėję miestelio aikštėje, buvo traktoriumi iškastoje tranšėjoje sumesti ir užkasti. Įspūdis tikrai šiurpus, kai stovi gal hektaro ploto pievoje, o po kojomis... Ir tada aiškiai supranti, ką reiškia ta didžiulė pagarba Dzūkijos partizanams. Prie obelisko uždegame žvakelę, sudainuojame "...Jis arti taip arti, jis tavojoj širdy, o tu ieškai ir jo nerandi..."
Atsisveikiname su Merkine. Važiuojame į Leipalingį. Keistai tylus miestelis, nesutikome nė vieno žmogaus, lyg negyvenama. Ant bažnyčios tvoros juodo marmuro lenta su pokario metais žuvusių partizanų pavardėmis. Miestelis švarus, tvarkingas, tik stebėjomės: nei daržų, nei šiltnamių prie namų.
Toliau maršrute - Kapčiamiestis. Miestelio aikštėje grakštus Emilijos Pleterytės paminklas. Aplankome senąsias kapines, ant jos kapo uždegame žvakelę. Prie bažnyčios tvoros juodu marmuru puoštas šulinys. Būtų keista, jei nežinotum, kad į jį buvo sumesti keliasdešimties partizanų palaikai. Laikas keisti niūrius įspūdžius: Kapčiamiestyje radom ... spėkit ką? Taigi kepyklėlę, kurioje kepa labai gardžias, karštutėlias ir kvepiančias bandeles, pyragus, duoną . Darbuojasi dvi moterys, o va jums verslo planas.
Veisėjai - miestelis toks pat tykus, švarus. Dairomės, kur kavinė. Čia pietaujame. Per visa lėkštę kugelis, du dideli cepelinai, įspūdinga vištienos kepsnio porcija. Labai skani kava. Mėgėjai vyrai sako kad labai skanus gėrimas.
Kryžiai - legendinė vietovė ant Dusios ežero kranto .Be stebuklingo šaltinio dar garsi Metelių klebonijai priklausanti koplyčia. Joje tuo metu  buvo teikiamas santuokos sakramentas. Mūsų dainininkės labai gražiai daina  pasveikino jaunuosius.   Metelių senoje bažnyčioje maloniai priėmė klebonas dekanas kanauninkas. Vytautas Prajara. Dar prieš 30 metų Meteliuose gyveno virš 1000 vietinių gyventojų, dabar jų belikę vos 70. Mokykla uždaryta. nes tėra tik 3 vaikai. Šių eilučių autorė bandė ieškoti savo jaunystės, deja deja. "Jau tie daržėliai dobilu užejo..."
Simnas - kadaise buvo garsus žuvivaisos ūkis. Dar kažką veisia, augina, bet... Va, nuo rugsėjo prasideda lašišinių žuvų nerštas.
Žuvintas ilgus metus buvo Vilniaus Universiteto ir Vilniaus pedagoginio instituto biologų ruošimo bazė. Virš palių dar tebestovi stebėjimo bokštas, dar tebedirba gamtosaugininkai, biologai, bet sutręšęs tiltelis  ir stebėjimo bokštas nenuteikia labai optimistiškai. Išsivaikštome plačiau, negu iki Gražulio Birutės.
Trumpai stabtelėję Lazdijuose ir Alytuje per Trakus vėlai vakare grįžome namo pilni įvairių įspūdžiu. Pilni dėkingumo kelionės organizatoriams Pažemiams. Su šviesiu nauju kelionių lūkesčiu.


Vida Poviliauskienė
Perlojos bažnyčia


Paminklas žuvusiems Perlojos partizanams 


Paminklas Vytautui Didžiajam remontuojamas, todėl foto atminčiai Perlojos bažnyčios fone


Merkinės muziejuje


Gidas pasakoja Merkinės miestelio istoriją
Miestelio centre stovi Merkinės rotušės maketas


Merkinės muziejuje
Namas, kuriame mirė karalius Vladislovas Vaza


Didžiausias Lietuvos partizanų kapas. Sovietų laikais čia buvo mokyklos stadionas


Nepriklausomybės paminklas Leipalingyje


Vieni geriausių Sūduvoje 18 balsų Leipalingio bažnyčios vargonai


Kapčiamiesčio bažnyčia


Prie E. Pleterytės paminklo
Veisiejų bažnyčioje


Bažnyčios rūsyje  kripta su fundatorių palaikais

Lazdijų bažnyčioje


Kryžių koplyčia
Atvykę į Kryžiu koplyčią papuolėme į sutuoktuves


"Vilniaus gijos" ansambliečiai jaunuosius pasveikino daina
Susitikome su Metelių klebonu Vytautu Prajara


Viena seniausių regione Simno bažnyčia
Rožinio Švč. Mergelės Marijos altoriuje dekoras XVIII amžiaus.

Simno bažnyčios vargonai
Ant liepto per Žuvinto palias


Mankštos pratimų pamokos
Alytaus Angelų Sargų bažnyčioje
Prie žuvusiųjų už Lietuvos laisvę kapų Alytaus kapinėse
 Vidmanto Tubelio foto reportažas2018-09-10

KLUBO POPIETĖ RUGSĖJYJE


Giedame kupiškėnų himną

Svečiuose kupiškėnai Zenonas ir Nijolė Vezbergai iš Panevėžio.

Vidmantas Jankauskas pristato naują almanachą "Kupiškis".


Nijolė Vezbergienė, gydytoja endokrinologė, audėja Vilniaus kupiškėnų klube
N. Vezbergienės išausti rankšluosčiai, lovatiesės 

Apie audimo ypatumus aiškino viešnia iš Panevėžio

Bitinninkas, aistringas keliautojas, inžinierius Zenonas Vezbergas

 Groja Svajūnas Ilčiukas

Baltojoje salėje skamba akordeonas
Nuotraukose  popietės akimirkos
Vidmanto Tubelio foto