2010-09-29

MŪSŲ JUBILIATAI


Ilgametis mūsų klubo narys Antanas Ramanauskas atšventė garbingą jubiliejų – rugsėjo 20 d. jam sukako 80 metų.  Jubiliatas gimė Molėtų raj. Aluntos valsč. Verbiškių km., ūkininko šeimoje. Turėjo du brolius – vyresnį Vytautą ir jaunesnį Julių. 1950 m. baigė Molėtų vidurinę mokyklą beveik penketais (išskyrus rusų ir lotynų kalbas)  Nuo 1950 m. mokytojavo Inturkės, Troškūnų, Raguvėlės, Medeišių septynmetėse mokyklose, studijavo Vilniaus pedagoginio instituto neakivaizdiniame skyriuje. Darbą tekdavo dažnai keisti, nes vyresnis brolis Vytautas partizanavo (žuvo 1951m. rudenį) todėl saugumas lipo ant kulnų. Šeima 1951 metais ištremta į Sibirą. Antaną už antitarybinę veiklą areštavo 1953 m. kovo mėn. Verdiktas - 10 m. kalėti ir 3 m. išvežė į Kuibyševo HES statybą. Kaip techninių mokslų mėgėjas Antanas susipažino su politkaliniais, šios srities žinovais, tapo inžinierium - geodezininku. Darbas buvo įdomus, keitėsi politinis klimatas, leido pogrindinį žurnalą "Tėviškės aidai". 1956 m. pavasarį komisija peržiūrėjo bylas ir išleido. Antanas aplankė tėvus ir brolį Irkutsko srityje, sutiko pažįstamų kraštiečių. Draugų pakviestas išvažiavo į Bratsko HES statybą. Įstojo į Irkutsko kalnakasybos institutą, 1962 m. baigęs gavo inžinieriaus išsilavinimą. Dirbo meistru, vėliau darbų vykdytoju. Buvo pagarboje kaip sumanus ir pareigingas darbuotojas. 1963 m. su šeima grįžo į Lietuvą. Dirbo statybose, įdiegė daug naujovių (net ministerijaos mastu). Statė Dailės instituto priestatą, Dvariono muzikos m-lą, Spec. ligoninę ir kt. 1997 m. išėjo į pensiją. Turi žmoną Donatą Galiauskaitę-Ramanauskienę,kupiškietę, kilusią iš Palėvenėlės par. Suvainių k., dukrą Arūnę ir sūnų Jurį. Dalyvauja visuomeninėje veikloje - yra Politinių kalinių sąjungos Antakalnio skyriaus seniūnas, Lietuvos LKS narys, Molėtų, Kupiškio, Panevėžio, Švenčionių kraštiečių klubų narys, Mokytojų namų B. Petrulionio turistų klubo narys. Antanas tikras Lietuvis patriotas, apdovanotas garbės kryžiumi "Už nuopelnus Lietuvai". Sveikiname aktyvų mūsų klubo narį Antaną Ramanauską, linkime stiprios sveikatos, ištvermės ir energijos nuoširdžiai dirbant mūsų brangios Tėvynės Lietuvos labui.                                               Vilniaus kupiškėnų klubas

2010-09-20

FILOMENOS DARŽELIS


Stanislava Meškienė ir Filomena Marčiulioniene kompanijoje su Žybartu Simonaičiu po Vilniaus mero apdovanojimu už gražiai tvarkomus daugiaaukščių namų darželius. Įdomu, kurios darželis dailesnis ?.
Vilniaus Rotušėje buvo pagerbti ir sostinės mero padėkos raštais apdovanoti Vilniaus miesto teritorijų tvarkymo konkurso „Žydintis Vilnius“ 2010 m. nugalėtojai, taip pat geriausiai mieste tvarkomų sodo sklypų savininkai.

„Dėkojame visiems, kuriems rūpi Vilnius, kurie ugdo meilę grožiui ir pagarbą miesto žaliajam rūbui, gyvenamajai aplinkai. Nuo jūsų pastangų mūsų miestas tampa gražesnis ir malonesnis tiek kaimynui, tiek tolimos šalies svečiui“, – sakė Vilniaus mero pavaduotojas Romas Adomavičius.

Sostinės seniūnijos šiemet jau 13-ą kartą išrenka pačius tvarkingiausius, gražiausius savo teritorijose esančius objektus, kurių savininkai tradiciškai, prieš žiemos sezoną, įvertinami ir pagerbiami.
..............................
Už geriausiai prižiūrimus ir tvarkingiausius daugiabučių namų kiemus buvo apdovanoti ir bendrijos, ir asmenys, kurie labiausiai prisidėjo prie kiemų tvarkymo – Žvėryno 208 daugiabučių namų savininkų bendrija „Bebras“ (Kęstučio g. 38/7-9), Kazimiera Vaitkienė (Noragiškių g. 11), Renata Makštutienė ( Noragiškių g. 19), gyvenančios Verkiuose,
Filomena Marčiulionienė (Gelvonų g. 7), gyvenanti Šeškinėje, Jonas Bugailiškis, gyvenantis Aušros Vartų g. 17, Senamiestyje, Karoliniškių gyventoja Stasė Mejerienė, gyvenanti D. Gerbutavičiaus g. 3.

.................

Rudeninis Vilnius 2010“ parodos tikslas – supažindinti miestiečius su floristikos menu, jo plėtros galimybėmis bei augalų komponavimo technikų įvairove.

Parodą surengė Vilniaus miesto savivaldybė, Gamtos tyrimų centras ir Lietuvos floristų asociacija.

Istorija darželio paprasta. Kadangi užaugau kaime, tai matyt turiu savyje geną- meilę žemei, gamtai, augalams, gėlėms. 1995 metais radusi laisvą plotą uždarame kieme, pradėjau gėlių sodinimą, t.y. darželio kūrimą. Pradžia buvo įdomi. Kaimynas, gyvenantis pirmame aukšte, atsiuntė iš darbo pora vyrų, kurie surentė man tvorelę, kad ilgapirščiai neskintų gėlių ir šuniukai nevaikščiotų po darželį. Pasirodo, ploto neužteko už tvorelės. Palengva, kasmet tas plotas plėtėsi į 2 kartus didesnį. Kitoje pusėje šaligatvio trikampė vieta, kažkada buvęs darželis, labai negražiai derėjo prie mano gėlyno. Teko perkasti ir tą trikampį paversti rūtų darželiu.Praeinantys, pamatę kuriamą darželį, pradėjo nešti iš savo sodų gėlių daigus, svogūnėlius. Vilniaus kupiškėnai Žybartas Simonaitis ir Gediminas Kaluina su priekaba atvežė akmenų ir keletą kartų Žybartas nupjovė žolę. Dabar turiu žoliapjovę, todėl žolę pjaunu pati. Iš kelionės į Šventąją klubiečiai parvežė nuo jūros akmenukų darželio puošybai.Labai dėkinga. Juokais kalbant, gavosi tarsi kolektyvinis darželis.Maloniausia tai, kad ne tik sau sukūriau erdvę, malonią širdžiai, bet ir visiems pro kiemą praeinantiems. Kiekvieną dieną girdžiu žodžius: kaip čia gražu. Bet juk čia tik paprastos gėlytės: gvazdikai, zinijos, astrai, kanai, medutis ir t.t. Tie gražūs padėkos žodžiai man didelis malonumas, tai įkvepia eiti toliau.Savo pavyzdžiu kviečiu vilniečius kupiškėnus atkreipti dėmesį į savo namo aplinką..Ogal yra vietos pasodinti gražiam medeliui ar gėlytei. Klausiu, gal kas norite pasidalinti ar pasikeisti gėlių daigais ar svogūnėliais?Kviečiu susipažinti su mano darželiu – adresas: Gelvonų 7-54, įėjimas į kiemą. Būsiu pamaloninta.Filomena

2010-09-07

Dviejų Nusipelniusios mokytojos Felicijos Jakutytės laidų auklėtinių susitikimai26-osios laidos


Pirmą rugsėjo šeštadienį įvyko Kupiškio vidurinės mokyklos 26 laidos abiturientų, baigusių 1965m., susitikimas. Tai buvo jau devintas kartas kai susirenka šios laidos buvę abiturientai. Nuo 1975 m. susirenkame kas 5 metai.Susitikimą pradėjome nuo mirusiųjų mokytojų ir klasės draugų pagerbimo. Šiame susitikime jau nebebuvo "B" klasės auklėtojo, žinomo matematikos mokytojo Alfonso Dubrindžio.Išėjo amžinybėn. Ant jo ir kitų mirusiųjų kapų uždegę žvakutes ir padėję gėlių, pasimeldėme už juos bažnyčioje.

Po mišių susirinkome naujai išdažytoje mūsų mokykloje dabar jau besivadinančioje Stuokos- Gucevičiaus gimnazija.

Kiekvieną kartą buvusių abiturientų susitikimuose dalyvauja mūsų visų mylima ir gerbiama "A " klasė auklėtoja, Kupiškio krašto Garbės pilietė, Nusipelniusi mokytoja Felicija Jakutytė. Ir šįkart, nepaisant garbaus amžiaus, jį buvo tokia pat kaip ir anksčiau- guvi, linksma ir sąmojinga.
Net negalėjome patikėti, kad taip greitai prabėgo 45 metai nuo paskutinio skambučio , kai nusifotografavę ir apsikeitę su bendraklasiais savo nuotraukomis, išlaikę baigiamuosius egzaminus, gavę nuo savo auklėtojų, mokytojų ir tėvų palinkėjimus, palikome šią mokyklą ir pasklidome po pasaulį. Dabar, kai jau laiko pasidabruotais plaukais "senjorai ir senjoritos", susirinkome šioje, irgi gerokai pakitusioje ir kitaip pavadintos mokyklos klasėje, daugeliui iš mūsų prisiminė tie prasmingi palinkėjimų žodžiai, kiekvienam pasakyti ar užrašyti auklėtojų dovanotų nuotraukų antrose pusėse. Klasėje visi susidomėję klausėmės bendraklasės Gėnės Audickaitės jaudinančių posmų apie motiną. Apsilankėme mokyklos muziejuje.
Nuvykome prie daugeliui neišdildomus romantiškus prisiminimus palikusio Atodūsio tilto, Kupiškio marių, pasivaikštinėjome po išgražėjusį Kupiškį, pasipuošusį skulptoriaus H.Orakausko kūriniais.

Vakare visi susidomėję žiūrėjome Kauno televizijos žurnalistų Dalios, Antano Budrių ir Svetlanos Gužauskienės sukurtą televizijos filmą apie mūsų auklėtoją Feliciją Jakutytę "Tiesa, kuri saugo". Laikas nepastebimai greitai prabėgo skambant muzikai, dalijantis prisiminimais, bežiūrint mokyklos laikų ir ankstesnių susitikimų nuotraukas.

Vidmantas Tubelis


36-osios laidos

Rugsėjo 4-osios saulėtą popietę, lyg po eilinių vasaros atostogų, prie mokytojos F. Jakutytės namų klegėdami ir juokdamiesi rinkosi Kupiškio Vl. Rekašiaus vid. mokyklos 36-osios laidos abiturientai. Draugiškai pasidalinę savo mylima Auklėtoja su dešimtmečiu vyresniais rekašiečiais, visi rinkomės dažais kvepiančioje mokyklos klasėje dar vienai Auklėtojos pamokai. Žvelgdami į besišypsantį, tarsi laiko nepaliečiamą Auklėtojos veidą, jautėmės tokie pat triukšmingi mokinukai, kaip ir prieš 35 metus ...


Pamoka prabėgo nepastebimai greitai ir nesinorėjo išeiti iš klasės ...


Dalindamiesi prisiminimais rinkomės į Auklėtojos namo kiemą, kur pasodinome (susitikimui prisiminti) šilauogių krūmą.

... Ir pro šalį ant riedlentės skriejančiam jaunuoliui mes atrodėme keisti, neaišku dėl ko besijuokiantys "dėdės" ir "tetos".

Tik mes, žvelgdami į vienas kito laiko paretušuotus veidus, matėme tuos pačius, niekuo nepasikeitusius klasiokus, kurių tarpe stovėdama jaučiau, kaip gerumo, artumo šiluma užlieja širdį ...

Argi ne stebuklas , kad pasisekė turėti tokią nuostabią AUKLETOJĄ ir KLASĖS DRAUGUS, kurių dėka, nors trumpam, galime sugrįžti atgal, ten, kur buvome nerūpestingi ir linksmi ...Vitalija Galvanauskaitė - Valuckienė
Nuotraukos : Linusio Aleknos, Kęstučio Sasnausko, Rūtos Mickevičienės ir Vidmanto Tubelio

2010-09-05

PAS MUS - PROF. RIMANTAS STUKAS

Klubo prezidentas Vytautas Pivoriūnas pasveikino visus grįžusius iš vasaros atostogų, pasidalino mintimis apie artimiausius planus, artėjantį klubo 20 metų jubiliejų.
Iškilmingai sugiedojome kupiškėnų himną.

Prof. Rimantas Stukas išaiškino kaip mes maitinamės ir kaip turėtumėme maitintis.

Pažiūrėję nuotraukėles gale rasite You Tube nuorodą su trumpa profesoriaus paskaitėle. Profesoriaus giminės šaknys pasirodo prie Skapiškio - mes beveik kraštiečiai.
Vakarėlio finale ragaujame ekologiškus ir kitus žalios spalvos produktus, pasikalbame, juk nesimatėme beveik tris mėnesius.


Dėkojame profesoriui už įdomią paskaitą


Salės vaizdeliaiYOU TUBE filmuke matysite sutrumpintą prof. Rimanto Stuko paskaitėlę, kuris apie sveiką mitybą mums kalbėjo apie valandą, neskaitant laiko atsakymams į daugelį klausimų. Spauskite pelyte ant nuorodos ir būsite laimingi.

O čia 10 naudingų patarimų:
.