2015-01-26

SKELBIU

Sveiki gyvi, brungūs kupiškėnai

Vasario 1 d. 15 val. Mokytojų namų svetainėje vyks Vilniaus kupiškėnų klubo ATASKAITIS SUSIRINKIMAS. Girdėsite ataskaitą už 2014 metus. Finansinę ataskaitą. Dalyvavimas būtinas.
Dainuos vyrų choras "Skliautai". Vadovas Gintaras Skapas.

Ataikit, lauksma.

2015-01-13

MIRĖ KUN. JONAS KĄSTYTIS MATULIONIS


Eidamas 84 m. mirė Jonas Kastytis Matulionis (g. 1931 m. vasario 10 d. Pelyšiai, Šimonių valsčius) – SJ, Lietuvos kunigas, dainininkas (tenoras), pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis, jėzuitas.
Baigęs mokslus Kupiškio vidurinėje mokykloje, įstojo į Vilniaus universiteto lituanistikos fakultetą.(1950-1955)
Dainuoti mokėsi Vilniaus J. Tallat Kelpšos muzikos mokykloje, 19561959 m. Vilniaus konservatorijoje. Dalyvavo vokalistų konkursuose, 1956 m. respublikiniame konkurse Vilniuje laimėjo I vietą. Dainavo solo Maskvoje, Paryžiuje, Osle, Stokholme.
Pašalintas iš trečio kurso už giedojimą bažnyčiose dirbo Muzikos bibliotekoje, Respublikinėje bibliotekoje, Vilniaus universiteto bibliotekoje, iš jos atleistas dėl politinių motyvų. Vėliau dirbo Teatro ir muzikos muziejuje, Paveikslų galerijoje, Šv. Onos bažnyčios zakristijonas Vilniuje. Už bendradarbiavimą Lietuvos katalikų bažnyčios kronikoje 19761977 m. kalintas Vilniaus saugumo, nuteistas 3 m. lygtinai. 1977 m. pogrindyje įstojo į Jėzaus draugiją, 1992 m. davė amžinuosius įžadus.
1980 m. baigęs pogrindinę kunigų seminariją įšventintas kunigu. Dirbo sielovados darbą Kybartuose, 1984 m. vėl suimtas, iki 1987 m. kalėjo Smolensko ir Novo-Orlovsko (Čitos sritis) lageriuose. 1988 m. jo paties prašymu paskirtas Kaišiadorių katedros altaristu su vikaro teisėmis.
1989 m. paties prašymu paskirtas į Vilniaus arkivyskupiją dirbti sielovados darbo, 1990 m. ėjo vikaro pareigas atgautoje Vilniaus katedroje, 19911994 m. Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios vikaras, nuo 1992 m. ir Karaliaus Mindaugo šaulių rinktinės Vilniuje dvasios tėvas. 19941996 m. Pažaislio vienuolyno kapelionas. 19972008 m. Šv. Kazimiero bažnyčios Vilniuje, nuo 2008 m. Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios kunigas. [1]


2015-01-04

KLUBAS ŠVENČIA 2015

Prezidentė atidaro vakaronę...

Svetainė jau pilna, vakaronę galima pradėti.


Sesutės Matekonytės

Finansų ministras visuomet savo posteGiedame himną ...


Ar atpažinote Alfonsą Žilinską?
Atspėkite kas po kauke ?
Meninės dalies vadovė Valdereza. Valdereza perduoda sveikinimus nuo kupiškėnų, pasklidusių po Lietuvą ir pasaulį, ir pristato
pačių klubo narių paruoštą programėlę.

Vida iš Byčių.
Pirmoji visus nudžiugina Vida Vaitonytė – Povilauskienė iš Byčių, tarmiškai pasakoja ir apdainuoja prabėgusią jaunystę.
Silvija Laužikienė solo atliko romantišką dainą, kuriai žodžius parašė jos vyras Vilius, poetas kupiškėnas o muziką  kūrė jos draugė D. Gabnienė.
Baltos ožkytės valsą labai gracingai atliko Liucija
Atsirado džentelmenų  ir kupiškėnų tarpe ...
Žybartas laikmetį vaizdavo dainomis, bet spėjo padainuoti tik trimis kalbomis iš penkių... O kai užtraukė "Žemei Lietuvos ąžuolai žaliuos..." visa salė entuziastingai pritarė.Kupiškėnų žentas Julius Laiconas pasakoja apie 6 keliones į Laplandiją pas Kalėdų Senelį, kur
patyrė daug įspūdžių, matė šiaurės pašvaistę, išgyveno baltąsias naktis. Jo pakviestas Kalėdų
Senelis aplankė Žemaitiją, Suvalkiją ir pagaliau Vilniaus kupiškėnus.


Zita Ragelienė, pasiskolinusi pas Petrą Ž. akordeoną, atlieka (V. Simonaitienei pritariant) Kupiškio
miesto linksmas „dažnutes“ iš anų laikų.

Šimonietė Regina Šimulienė pašoko humoristinį gyvenimo šokį, nuo vaikystės iki šių dienų: bitute pilkoji, bugi vugi, valsą, rokenrolą ir laisvą improvizaciją.

Valda prancūziškai,  su gerai įvaldytu prancūzišku prononsu, dainuoja apie kurpaites ir karalaičio meilę, demonstruodama savo gražias naginaites.

O dar  sakoma: „La vie est belle“ ir skaniai kvepia ¡

 Apsilanko fėja (Gražina Berkelienė) su dideliu baltu ramunės žiedu. Kupiškėnai peša po lapelį, skaito ir džiaugiasi gražiais linkėjimais.Dainuoja "Lazdynų senjorų"vokalinis ansamblis. Vadovas Petras Žiupsnys. Ansamblis sudainavo daug gražių paties Petro sukurtų dainų. Maloniai nuteikė skaitovės Emilijos Skrebienės eilės ir sveikinimo žodžiai. 
Prezidiumas ar arbitrai ?Atsarginis Kalėdų senelis - Kornelijus
Vakaronės artistės: Regina, Liucija, Valdereza ir VidaŠirdį suspaudė solisto Alfredo Guščiaus atliekama P. Širvio daina „Aš toks vienas, velnioniškai vienas...“

Vadovas Petras Žiupsnys ir choro  solistas Alfredas Gusčius
Dėkavonės ...Atsarginis Senelis irgi ne pėsčias ...
Sunku surinkti artistus ...

Vakaronės artistai visam gražume. Iš kairės: Julius Laiconas - mūsų žentas biržietis. Filomena Marčiulionienė, Vida iš Byčių  Vaitonytė - Pulauskienė, Liucija Venslovaitė, Silvija Laužikienė, Valdereza Simonaitienė, Regina Šimelienė - šimonietė, Zita Ragelienė, viršuje Jonas Indreika ir Alfonsas Žilinskas - Santa Klausas. Nuotraukoje nėra Žybarto Simonaičio ir Gražinos Berkelienės.                           Visi kiti "Lazdynų senjorų" vokalinio ansamblio artistai

LinksminkimėsSesutės iš Bajorų su drauge

Adomynietės

Iš Kalėdų eglutės liko tik špilius. Silpnoki mūsų šviesos lazeriai


Koks čia juokas ?

Tuoj tuoj viskas paaiškės

Kolegos
Skanaus ...
Kuosėniečiai
SkapiškėnaiGražina pagirta tarp vyrųEisim broleliai mamo namo ... Giedame himną ir kiti vaizdeliai: https://www.dropbox.com/sh/dky7zgaw85k6qbi/AAB6wJM_PQc0dRM9-bYMuetma

Foto A. Čiurlio, J. Naujiko, R. Vaitonio