2018-05-06

VESĖLIOS VILNIUJE

.


Skamba kupiškėnų himnas ...


Pradedame vaidinimą. Kalba klubo prezidentas Vilius Bartulis ir ansamblio vadovė Alma Pustovaitienė

Mergvakaris ...Piršlelis pagautas.

Skelbiami kaltinimai piršliui

Rytelis anoj pusėj ...


Jaunoji jau su nuometu. Jaunasis paskelbė : MONO PATI !


Gražina Kadžytė, Kupiškio meras Dainius Bardauskas ir klubo prezidentas Vilius BartulisAktyviosios klubietės ...

Iš mero rankų ragaujame alutį tą miežienį baltaputįFoto Vidmanto Tubelio2018-05-01

SUEIGA


Sveiki gyvi, brungūs kupiškėnai

Pronešam, kad gegužės 5 d. (šeštadienį) 15 val. Mokytojų namų Didžiojoje salėje bus kupiškėnų popetą:
Etnografinis vaidinimas "Trėjos kupiškėnų vesėlios"

MARGVAKARIS - kupiškėnų sanobinas vesėlios 1933 m.
PIRŠLIO KORIMAS - senovinės kupiškėnų vestuvės 1966 m.
PIRMORYČIAI - vesėlios anoj šaly 1999 m.

Vaidina Kupiškio kultūros centro folklorinis ansamblis KUPKĖMIS
Vadovė Alma Pustovaitienė
Režisierė Jura Jurėnienė
Scenografė Ingrida Rudzinskienė

Suneštinas vaišės bus svetainaj, kaip visadu.

Ataikit, labai lauksma.

Do norim paklaust, kiek norėsit įsigyti būsimos knygos "MES - VILNIAUS KUPIŠKĖNAI" egz.
Knyga jau baigiama maketuoti. Joje aprašyta 25 metų klubo veikla, daug bendrų nuotraukų. Po to - esamų ir buvusių klubo narių biografijos su nuotrauka.
Norim žinoti tikslų tiražą. Praneškit ar žodžiu, ar raštu. Lauksma.