2016-02-28

RINKIMINIS SUSIĖJIMAS


.


Sveiki, brungūs kupiškėnai,
kovo 6 d. 15 val. Mokytojų namų svetainaj vyks klubo ataskaitinis - rinkiminis susrinkimas. Dalyvovimas būtinas.


Ataskaitą išguldys klubo prezidentė Filomena Marčiulionienė.
Kompiuterinius vaizdus demonstruos Vidmantas Tubelis.


Koncertos Lietuvos graikų draugijos vokalinis - instrumentinis ansamblis "Patrida" (Tėvynė).


Ataikit, būtinai, lauksma.

2016-02-24

KAUNO ROTUŠĖS REKONSTRUKCIJA

Architektas - restauratorius  Žybartas Simonaitis  dirbdamas Paminklų restauravimo institute, 1969 - 1973 metais vadovavo Kauno rotušės restauravimui, penktajam pagal eilę. Keleto metų darbus Žybartas filmavo. LRT, jo medžiagos pagrindu, sukūrė filmą, kurį rodė LRT antrasis Kultūros kanalas, 2016m. vasario 22 dieną. Ją  pamatysite paspaudę šią nuorodą:
2016-02-07

PAS MUS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO REKTORIUS PROF. A. GAIŽUTIS

.

Salė jau pilna - pradedam ...

Dvi sesutės, o kur trečioji ?


Prezidentė pradeda ...

Koncertą vedė ir solo dainavo Lukas Bagdonavičius, studentas - fizikas

Kalba Edukologijos universiteto rektorius prof. Algirdas Gaižutis
Po trumpos muzikinės pradžios kalbėjo klubo svečias Lietuvos edukologijos universiteto rektorius, Lietuvos estetikas, menotyrininkas, kultūrologas, akademikas, profesorius Algirdas Gaižutis.
Prelegentas gimė 1941 m. spalio 17 d. Subačiuje. Baigęs Utenos 2 – ją vidurinę mokyklą, 1959-1961 metais studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. 1961-1966 metais Maskvos valstybiniame M. Lomonosovo universitete studijavo filosofiją ir estetiką.
Profesorius dirbo labai įvairų darbą: aukštosiose mokyklose dėstytoju, Lietuvos mokslų akademijoje vadovaujantį darbą. 1984 m. apgynė habilituoto mokslų daktaro disertaciją. Buvo Lietuvos prezidento Algirdo Brazausko ir laikinojo prezidento Artūro Paulausko patarėju ir konsultantu švietimo, kultūros, mokslo, politikos ir kitais klausimais.
Svečias išreiškė susirūpinimą, kad dabartinis jaunimas nori eiti lengviausiu keliu, kad nereikėtų sunkiai dirbti. Tai suprantama, turint omenyje, jog naujoji karta matė kaip sunkiai dirbo jų tėvai ir dažnai nieko taip ir nepasiekė. Jie mato kitokią savo ateitį.
Profesoriaus tėvai – rezistencijos dalyviai, kiti šeimos nariai – partizaninio judėjimo dalyviai.
Vilniaus edukologijos universitetas planuoja pradėti rengti sudvejintų ir sutrejintų specialybių mokytojus.
Prieš 7 – 8 metus profesorius buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos seimą, tačiau mandato atsisakė ir dėl to nesigaili.
      Regina Naujokaitienė

1974 metais vyrų chorą ,,Vytis” subūrė žinomas chorvedys Adolfas Krogertas. Choras dalyvavo tarptautiniuose konkursuose Ispanijoje ir Šveicarijoje. Aukščiausio įvertinimo susilaukė ir pirmą vietą laimėjo Limburge - Linderholzhausene (Vokietija) ir Orlando di Lasso konkurse Romoje. Nuo 2005 m. choras veiklą vykdo Vilniaus mokytojų namuose, ruošiamos įvairios chorinės programos. „Vytis” dalyvauja įvairiuose Lietuvos kultūros renginiuose, festivaliuose, dainų šventėse. Choro vadovas ir dirigentas Arūnas Pikšrys

Su gitara Vytautas Jurkuvėnas, 
Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija.
Gėlės "Vyčio" choro vadovui ir dirigentui Arūnui Pikšriui

Mūsų Valdos išmonės: choro vadovą Arūną apdovanojo kipšiuko kauke.
Profesorius kupiškėnų apsuptyje
 Foto V. Tubelio


Profesūra prisėdo prie klubo finansisto stalo


Solo dainuoja Monika Marija Paulauskaitė.
Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija.
Solo dainavo Dominyka Michalkevič, akomponavo Milda Dučinskaitė. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija.

Jonas ir Valda labai atydūs ...
Padėka profesoriui

Dirigentas su prezidente

Būsimoji kupiškėnų klubo vokalinio ansamblio vadovė Akvilė Senkuvienė. (diriguoja centre). Linkime sėkmės Valdarezai įgyvendinant senus klubo lūkesčius.