2010-08-30

MIELI KLUBIEČIAI

Gerb. Vilniaus kupiškėnai.

Primename, kad š.m. rugsėjo 5 d. 15 val. Vilniaus Mokytojų namuose (svetainėje) įvyks klubo narių suėjimas.
Lektorius - mitybos specialistas, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesorius, medicinos daktaras RIMANTAS STUKAS

KVIEČIAME AKTYVIAI DALYVAUTI

Klubo valdyba

2010-08-21

B A J O R Ų K A I M U I 455 M E T A I


Bajoriečiai 2010 metais, jauni ir gražūs. Centre balta priklaupusi knygos autorė Alena Balytė - Grigaliūnienė. Ilsisi su bokalu alaus sodybos šeimininkas Algis Balys.


Bajoriečiai Janina ir Bronius
Bajoriečius sveikina vyriausia susitikimo dalyvė Nijolė iš Kinderių kiemo.


Aldutė K. su krikštasūniu Antanu Kadžiuliu.......Gerda Jankevičiūtė skaito savo eiles.


2010 m. rugpjūčio 7 d. susirinkome į Jubiliejinį susitikimą, kuris prasidėjo šv. Mišiomis Skapiškio bažnyčioje. O po to kaimo vėliava suplevėsavo vienintelėje autentiškoje Bajorų k. sodyboje – Balių kieme.

1555 m. rugpjūčio 2 d. Stanislovo Skopo rašte sakoma, kad iš savo valdomo dvaro bažnyčiai užrašo 13 Bajoriškių kaimo valakų. Bajoriškiai anksčiau dar vadinti Skiečiūnais. Taigi, jau prieš 500 metų šioje žemėje vaikščiojo mūsų protėviai. Jų atminimą pagerbėme tylos minute.

Šiame susitikime Alena Balytė – Grigaliūnienė pristatė knygą „Bajorų kaimo praeitis“. Medžiagą šiai knygai pradėjo rinkti 1989 metais, aprašė kiekvieną sodybą. Knygoje sudėti prisiminimai apie buvusį Bajorų kaimą ir jame per du šimtmečius gyvenusius žmones, jų istorijas.

Antrąją eilėraščių knygą „Laukimas“ kiekvienam dalyviui padovanojo Gerda Jankevičiūtė – Petraitienė.

„Už šią melodiją išaugusią iš žemės,

Kai vaivorykštė kyla po lietaus.

Už viską tau dėkoju, mano Žeme,

Už palytėjimą brangaus žmogaus.

Gyvenimas.

Lenkiuosi žemei.“

Dar ilgai klegėjo kalbos seniai nesimačiusių kaimynų, gerų vaikystės draugų. Išsiskirstėme, sakydami : „Iki pasimatymo gimtuose Bajoruose“.

N.K.

.

2010-08-19

S T U B U R A I

Viniaus kupiškėnų klubas sveikina Stuburų kaimo bendruomenę su garbingu jubiliejumi ir linki toliau puoselėti patriotinius jausmus savam krašte ypač jaunimo tarpe.

IR ŠVIESA IR TIESA MŪS ŽINGSNIUS TELYDI !Vilniaus kupiškėnų klubo prezidentas

Vytautas Pivoriūnas