2013-05-31

SUVAIKIM KRŪVONSveiki gyvi, brungūs kupiškėnai,

kviečiam visus atait Aukštaičių gegužinan, Vingio parko kavinan LAKŠTINGALA biržėlio 7 d. (pinktadenį) 17 val.
Koncertos liaudiškos muzikos kapela MOLĖTAI. Vaišės suneštinas. Bus pigėsnio alaus ir pavolgimo pigėsnio.

Lauksma visų su geru ūpu.

2013-05-19

PASIKALBĖJOME APIE TARMES
Kai susėda du kalbininkai, kalbos netrūksta


Salė jau pilna

Filomena ir Gražina ...

13 laidos klasiokės

Giedame Kupiškėnų himną

Akad. prof. habil. dr.  Zigmas Zinkevičius kalba apie tarmes ...

Zigmas Zinkevičius (g. 1925 m. sausio 4 d. Juodausių k.Ukmergės raj.) – Lietuvos kalbininkas, baltistasdialektologasVilniaus universiteto profesorius, politikas.
Salės vaizdelis
 Skirtingomis tarmėmis mus kalbino: Lietuvių kalbos instituto darbuotoja Gintarė Šeškevičiūtė, antra dzūkaitė Danutė Sriebalienė, trečia Aurelija Gripiėnė pasvalietiška šnekta, toliau Klementina Vosylytė, toliau uteniškis gamtos mokslų daktaras, tautodailininkas Romualdas Šimkūnas, Švenčionių, Adutiškio šnekta LKI darbuotoja Jolita Urbanavičienė, Žemaičių kultūros draugijos  Vilniaus skyriaus pirmininkė  Dalia Juodkaitė -  Dirgėlienė ir kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras Pranas Kniūkšta.
Akademikas Zigmas Zinkevičius su žmona Regina, kurios kilmės šaknys Tatkonyse

Apie Reginą Zinkevičienę:

Regina Zinkevičienė kalbėdama susitikime Estijoje pasakojo, kaip sovietų valdžios įsakymu buvęs sušaudytas brolis, o mamą ištrėmus prie Uralo, ji, 10 metukų, likusi vienui viena. „Nebeturėjau nieko. Perėjau per kaimą, žmonės paaukojo šiek tiek maisto ir pinigų. Už juos nusipirkau bilietą ir sėdau į traukinį ieškoti mamos. Ilgas savaites sėdėjau susigūžusi vagone kol traukinys sustojo ir daugiau nebevažiavo. Mane drebančią radęs kontrolierius pasitarė su milicija, paėmė iš mamos gautą laišką su adresu, ir įsodino į atgal važiuojantį traukinį. Dar savaitę važiavau nebeturėdama vilties, tačiau vienoje stotyje mane išlaipino ir paliko. Atėjęs milicininkas nusivedė į nuovadą, uždarė į areštinę, kur praleidau visą naktį, o ryte iškvietė mamą manęs pasiimti“, - su ašaromis visas detales prisimena ji.

Dr. Klementina Vosylytė

Įdomiai kalbėjo tikras žemaitis  kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras Pranas Kniūkšta.


Dešinėje Žemaičių kultūros draugijos  Vilniaus skyriaus pirmininkė  Dalia Juodkaitė -  Dirgėlienė


Filomena ir RASKILOS vadovas Rimantas Matulis

Koncertavo RASKILA, jos vadovas Rimantas Matulis2013-05-09

PRANEŠIMAS

Sveiki gyvi, brungūs kupiškėnai

skubinam pranėšt, kad mūsų suvėjimas bus ne gegužės 12 d., o gegužės 19 d. 15 val. Mokytojų namų svatainaj. Renginys skirtas Tarmių matams. Dalyvaus kalbininkas prof. Zigmas Zinkevičius, dr. Kniūkšta (žemaitis) ir ailą aukštaičių tarmas atstovų.
Koncertos Raskilos klubo dainininkai.
Primanam, kad jau turit atnėšt parašytas savo biografijas.
Kaip visadu, ataikit linksmai nusteikį.
Lauksma.

Klubo valdyba