2021-09-20Regina 
Sabaliauskienė 1931-2021

 

   Rugsėjo 18, eidama 91-uosius, Anapilin išėjo Vilniaus kupiškėnų klubo narė pedagogė Regina Sabaliauskienė. Regina Dundulytė-Sabaliauskienė gimė 1931 m. gegužės 13 d. Kuosėnų kaime, Kupiškio raj., ūkininko Antano Dundulio ir Onos Pėžaitės-Dundulienės šeimoje. 1938−1942 m. mokėsi Kuosėnų pradžios mokykloje. 1942−1950 m. – Kupiškio vidurinėje mokykloje. Baigusi ją, mokėsi Šiaulių pedagoginiame institute. Baigusi mokslus Šiauliuose, įstojo į Vilniaus pedagoginį institutą, kurį baigė 1957 m. ir tapo diplomuota lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. Dirbo Žemaitijoje, Tytuvėnuose. Po 5 metų persikėlė arčiau tėviškės, į Kupiškį. Čia ji dirbo mokytoja, švietimo skyriaus inspektore, vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja. Nuo 1961 m. Regina mokytojavo Vilniuje: 31-ojoje vidurinėje, vėliau 18-ojoje vidurinėje mokyklose. Regina buvo aktyvi choristė, dainavo III amžiaus universiteto chore, Antakalnio chore „Bočiai“, Vilniaus mokytojų namų chore, buvo choro seniūne, dainavo trumpai gyvavusiame mūsų klubo vokaliniame ansambliuke.  

Užjaučiame sūnų Valdą, vaikaitį Žilviną, vaikaitę Eriką ir visus artimuosius.

Atsisveikinimas – šv. Petro ir Povilo bažnyčios šarvojimo patalpose 1-oje salėje antradienį, rugsėjo 21 d. nuo 16.00 iki 20.30, ir trečiadienį nuo  8.30 iki 13.30.

Laidojama Rokantiškių kapinėse šalia vyro Vytauto. 

.