2019-12-29Sveiki gyvi, brungūs kupiškėnai

Sausio 5 d. 14 val. Mokytojų namų Baltojoj salėj bus kupiškėnų popetą.
Svėčias - žurnalistas, sporto naujienų redaktorius, transliacijų redaktorius, komentatorius, TV prodiuseris, keliautojas, laidos "Pasaulio puodai" vedėjas VYTARAS RADZEVIČIUS.
Koncertos - Vilniaus Mokytojų namų liaudies muzikos ansamblis "Kankleliai".
Vadovė Daiva Čičinskienė.

Labai lauksma, ataikit.2019-12-02

KNYGOS APIE KUPIŠKĖNŲ KULTŪRĄ PRISTATYMAS
Tai buvo ne eilinis, nepaprastai šiltas, prasmingas, gražiai surežisuotas renginys. Tai padarė – profesionali aktorė, skaitovė, lietuviško žodžio skleidėja - Virginija Kochanskytė. Pasiro, kad ji žinojo, jog mes renginį pradedam kupiškėnų himnu, kurį atliko Kupiškio KC Subačiaus padalinio moterų vokalinis ansamblis, vadovaujamas Irenos Jėčiuvienės.
Klubo prezidentas Vilius Bartulis pristatė visus atvykusius svečius.
Nieko nelaukdama Virginija Kochanskytė griebė “dirigento lazdelę”: pirma į sceną kviečiama Kupiškio KC direktorė Jolita Janušonienė. Padėkojusi Viliui Bartuliui už greitą kvietimą atvykti, pasikviečia į sceną Kupiškio savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoją Vytautą Knizikevičių. Jis džiaugiasi sena draugyste su Vilniaus kupiškėnais. Kupiškio savivaldybės vicemeras, laikinai einantis mero pareigas Algirdas Notkus pirmam kartui atvažiavo ne tuščiomis, žinojo, kad vilniečiai mėgsta viskų, kas iš kaimo: duonų, kumpį ir alaus nebrokija. Jo nepaleido ir po renginio, nes vilniečiai turėjo visokių reikalų.
Virginija knygos pristatymą “Kupiškio kultūros keliai” pradeda ištraukos skaitymu. Įdomiai, savitai pasakojo apie renginių pradžią Kupiškyje, apie tai, kad dauguma Lietuvos žmonių Kupiškio vardą išgirdo, išgirdę dainuojančias Šimonių etnografinio ansamblio moteris, o po to sekė Senovinės kupiškėnų vestuvės, kurios Kupiškį išgarsino visoje Lietuvoje.
Virginijos intarpuose dainavo “Luknės” ansamblis, kurio vadovė grojo ir akordeonu ir gitara.
Kviečiama pasisakyti viena iš knygos sudarytojų muziejininkė, gal dvidešimties knygų autorė Aušrytė Jonušytė. Ji papasakojo, kad labai atidžiai buvo atrenkamos knygai nuotraukos, tekstas turėjo būti enciklopedinis. Pasidžiaugė, kad knygos rengimo kolektyvas buvo labia geras, tai jos mylimiausia knyga.
Jolita Janušonienė pabrėžė, kad jau seniai svajojo apie tokią knygą. Norėjo, kad žmonėms liktų Kupiškio kultūros istorija su nuotraukomis, po kuriomis yra visa informacija: vieta, data, visų žmonių pavardės..  Medžiagą rinko pora metų. Perskaičius knygą matysime, kiek kultūros srityje dirbo ir dirba kolektyvų, žmonių.
Buvau sužavėta aktorės Virginijos Kochanskytės dirigavimu, vedimu: gyvas, išraiškingas, nenuobodus. Labai paįvairino mūsų renginius.
Trečioji renginio dalis prasidėjo prie gausaus vaišių stalo.
Pasivaišinus sumuštiniu, atsigėrus kavos ar arbatos, galima ir artimiau pabendrauti. Turėjom net du muzikantus -  Algirdą Šaumaną, kuris buvo pasveikintas su praėjusiu jubiliejumi ir Vytautą Galinį – armonikierių. Turėjome ir jubiliatę Zitą Ragelienę, pasveikinome ir sugiedojome Ilgiausių metų. Na ir prasidėjo dainos ir šokiai, net rateliai. Buvau laiminga, nes su Vytautu ir “Luknės” vadove padainovome gražiausius romansus “Žiema žiema” ir “Pušelė”.
Smagus renginys!  Linkiu daugiau tokių renginių.

Filomena Marčiulionienė


Vilniaus kupiškėnai susirinko į klubo renginį

Renginį vedė - Kauno dramos teatro aktorė, skaitovė, Virginija Kochanskytė

Giedojome kupiškėnų himną

Himną užvedė ''Luknės" moterysKlubo prezidentas Vilius Bartulis

Knygos "Kupiškėnų kultūros kelias" sudarytoja Aušra Jonušytė

Kupiškio kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė
Kupiškio savivaldybės skyriaus vedėjo pavaduotojas Vytautas Knizikevičius

Subačiaus moterų vokalinis ansamblis "Luknė"Einantis mero pareigas, vicemeras Algirdas Notkus, atvažiavo ne tuščiomis, o su "gastinčium"

Gėlės ir dovanėlė renginio vedėjai 
Padėkos ir dovanėlės svečiams
Klubo prezidentas pasveikino Algirdą Šaumaną su jubiliejumi

Svečiai iš Kupiškio ir klubo prezidentas

Klubiečiai su renginio dalyviais

Renginio trečia dalis - vaišės

Sveikinome Zitą Ragelienę su jubiliejumi

Jubiliatei skambėjo "Ilgiausių metų"Šokom ir dainavom


Skambėjo "Žiema žiema" ir "Pušelė"
Fotografavomės ...

...ir bendravomeAtėjo metas ir atsisveikinti
Kupiškin su dainomisVidmanto Tubelio fotoreportažas2019-11-26

VAKARĖLIN !


Sveiki gyvi, brungūs kupiškėnaiGruodžio 1 d.14 val. Mokytojų namų Baltojoj salėj bus kupiškėnų popetą.

Knygos "Kupiškėnų kultūros kelias" pristatymas.

   Svečiuose: 
Kauno dramos teatro aktorė, skaitovė, UNICEF Geros valios ambasadorė Virginija Kochanskytė. 
Kupiškio Kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė. 
Kupiškio savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Vytautas Knizikevičius. 
Kupiškio savivaldybės vicemeras, einantis rajono savivaldybės mero pareigas Algirdas Notkus.

Koncertuos Kupiškio Kultūros centro Subačiaus padalinio moterų vokalinis ansamblis "Luknė". Vadovė Irena Jėčiuvienė. Ataikit, labai lauksma.

2019-11-08

EKSKURSIJA PO VILNIAUS SENAMIESTĮ

Rinkomės Katedros aikštėje


...stovinti stebuklingoje vietoje
Ekskursija prasidėjo...
Sustojome prie viduramžių miesto vartų.
Pilies gavėje...
Klausėmės gidės Aldonos Mikulionienės įdomių pasakojimų apie  Vilniaus senamiesčio kiemų istorijąKiemų puošmenos


Bernardinų gavėje

Šių rūmų pastatuose buvo leidžiamos ir spausdinamos knygos

 XVIII amžiajus viduryje barokinius rūmus pastatė  Mikalojus Lopacinskis. Vėliau, XIX amžiaus pradžioje, rūmai priklausė  Lietuvos bajorams Kosakovskiamas, literatams ir publicistams Olizarams, kol 1828 m. nenusipirko Universiteto spaustuvininkas Juozapas Zavadskis. Daugiau kaip 110 metų buvo  Zavadskių rūmai Čia su trumpa pertauka iki 1940 m.veikė  Zavadskių giminės vadoma knygų leidykla ir spaustuvė. Sovietiniais laikais, nacionalizavus įmonę, čia buvo LKP CK leidykla ir daugybė įvairių redakcijų. Dabar - viešbutis "Šekspyras"

Šiame kieme, Zavadskių namuose,  nuomojo butą  A. Vivulskis

Antano Vivulskio projektuotas Trijų Kryžių paminklas pastatytas 1916 m., sugriautas 1950 m., atstatytas 1989 m.


Prie lenkų poezijos grando Adomo Mickevičiaus busto

Architektūrinė detalė

Bažnyčių bokštai iš Bažnytinio paveldo muziejaus kiemo

Šv. Mykolo bažnyčios kieme

Muziejaus eksponatai
Viename iš atgimusių Vilniaus senamiesčio kiemų

Architektūros grožiu sužavėti...


Pirmajame Vilniaus universiteto botanikos sode, Pilies gavės kieme

Prie įžymiojo lenkų poeto Julijaus Slovackio ir lietuvių mokslininko, botaniko, geologo ir publicisto profesoriaus Sanislavo Bonifaco Jundzilo būstų langų
Vidmanto Tubelio fotoreportažas