2010-11-26

Mūsų jubiliatai




Ona Gasparavičiūtė - miela mūsų klubo narė, šiemet švenčia gražų Jubiliejų.
Gimė Ona Linkiškių kaime, Šimonių valsčiuje, ūkininko šeimoje. Mokėsi Migonių pradinėje mokykloje, Kupiškio gimnazijoje, kurią baigė 1946 metais. Ji iš tos karo laikų gimnazistų kartos, kuri sunkiais karo ir pokario metais troško siekti mokslo žinių. Šis noras Oną ir atvedė į Žemės ūkio akademijos agronomijos - ekonomikos fakultetą, o vėliau - parengti ir apginti žemės ūkio mokslų daktaro disertaciją. Toliau sekė ilgametis darbas Žemės ūkio ministerijoje, Žemės ūkio ekonomikos institute vyresniosios mokslinės bendradarbės pareigose.
Jubiliatė yra Lietuvos pensininkų sąjungos "Bočiai" Vilniaus miesto bendrijos Žvėryno skyriaus vadovė, domisi istorija, tautodaile, dailiaisiais amatais. Dar gimnazijoje pamilusi dainą Onutė iki šiol dainuoja chore. Nuo pat Vilniaus kupiškėnų klubo įsikūrimo yra aktyvi narė. Ją sutinkame visuose klubo renginiuose, išvykose, kelionėse. Mielai dalijasi savo žiniomis ir patyrimu, visuomet geranoriškai talkina klubo vakaronėse.

Sveikiname Oną su garbingu Jubiliejumi!
Linkime geriausios sveikatos, neišsenkančios energijos ir sėkmės darbuose ir siekiuose!
Vilniaus kupiškėnų klubo valdyba

2010-11-07

Pas mus svečiuojasi ADOMYNĖS bendruomenė

Vilniaus kupiškėnus sužavėjo puikus adomyniečių pasirodymas, kūrybingai sudaryta nuotaikinga programa. Žavėjomės etnografinio ansamblio "Jara" ir kaimo kapelos dainomis ir muzika, smaikščiomis pasakorėmis, jaunąja atlikėja, dainuojančia ir grojančia keliais instrumentais.
Įtaigus poezijos žodis skambėjo iš šeimyninio dueto lūpų.
Scenoje puikiai derėjo visų kartų atlikėjai. Kaip gali nesidžiaugti, kad mūsų Kupiškio žemėje tiek gražių talentingų žmonių, puoselėjančių mūsų krašto kultūrą.
Nuoširdžiai dėkodami už puikų koncertą ir vaišes, linkime visiems Adomynės žmonėms daug sekmės kasdieniniuose darbuose, nuostabių švenčių, kurias Jūs mokate sukurti sau ir pradžiuginti kitus žmones.



Nuoširdi padėka vienų kitiems.


Biržų klubo viceprezidentas Julius L. su dovanėle mūsų e'prezidentei Filomenai, pasižymėjusiai savo kūrybingais darželiais. Meniški vaizdeliai iš gamtos gėrybių. Adomynietės su lauktuvėmis.


Su geriausiais palinkėjimais - Kupiškio r. meras Jonas Jarutis ir Šimonių seniūnas Algirdas Kairys


Šauni kaimo kapela dar neturinti savo vardo. Prezidentas Vytautas Pivoriūnas su viceprezidente Regina Tubeliene pasiruošę dėkoti ...







Adomynės etnografinis ansamblis "Jara" visam gražume ...



Ansamblietės. Virginija Pakalniškienė supažindina su Adomyne. Ieva Tučiūtė.




Prezidentas pradeda susitikimą su adomyniečiais. Skamba kupiškėnų himnas.



















O žiūrovų prigūžėjo pilna Vilniaus Karininkų Ramovės salė











Virginija P. rašo: "Štai pagaliau ir namuose... Pavargę, bet labai laimingi ir dėkingi už šiltą priėmimą Vilniuje. Mes tikrai vykom pas Jus atvira širdimi ir norėjome pasidalinti su Jumis savo paprastu gyvenimu. Ačiu, kad priėmėte mus tokius - paprastus kaip 3 kapeikos..."

Virginija Pakalniškienė vedė mus Adomynės istorijos keliais, takais ir vingiais. Meninius kolektyvus rengė ir organizavo Adomynės laisvalaikio centro vadovė Rima Lapienienė ir meno vadovė Sigutė Kovienė.

Eiles skaitė Danutė Vizbarienė ir jos dukrelė Svėdasų J. Tumo Vaižganto gimnazijos abiturientė Agnė.

Kankliavo ir savo kūrybos dainą atliko Ieva Tučiūtė, dabar jau Panevėžio menų mokyklos pirmakursė.
Apie nelaimėlį jaunikį pasakojo Alvyda Palačenkienė.
Meno kolektyvuose dalyvauja Adomynės pagrindinės mokyklos direktorė Danguolė Mašauskienė, pavaduotoja Aldona Baltutienė, komercinės firmos „AGLA“ direktorius Augenijus Cesevičius, ilgiausiai ir dabar dar dirbanti Adomynės mokytoja Aldona Kavoliūnienė, rusų kalbos mokytoja Danutė Vizbarienė ir kiti adomyniečiai, mylintys dainą, norintys gyventi linksmiau ir gražiau.Būgnus mušė Adomynės pagrindinės mokyklos dešimtokė Rasa Vilimaitė,o jos mama Zita dainuoja folkloriniame ansamblyje.

Adomynė (iki XIX a. pradžios Aluotėliai, iki 1921 m. Jonava) - kaimas Kupiškio rajono savivaldybės pietryčiuose, į rytus nuo Šimonių, 8 km į šiaurę nuo Svėdasų, Adomynės kalvagūbryje (95-100 m virš jūros lygio). Seniūnaitijos centras.

Stovi medinė Adomynės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia, varpinė, veikia Adomynės pagrindinė mokykla, biblioteka (nuo 1950 m.).Veikia laisvalaikio centras, kaimo bendruomenė (tarybos pirmininkė - Virginija Pakalniškienė). Yra kapinės, kuriose palaidota fizikė Janina Vizbaraitė, seni dvaro pastatai, sodyba.