2012-11-28

NETEKOME PETRO PEČIŪROS

.
Eidamas 86 gyvenimo metus  mirė Petras Pečiūra. Petras gimė 1927 m. liepos  26 d. Starkonyse, Kupiškio raj. 
Knygų autorius ir sudarytojas. Aktyvus Vilniaus kupiškėnų klubo narys. Tritomio "Keliai veda Kupiškin" sumanytojas, redaktorius. Vyriausias visų laikų Lietuvos šoumenas,  įvairių televizijos laidų personažų kūrėjas ir renginių vedėjas. Petras Pečiūra mielai su visais dalinosi ilgo gyvenimo ir geros nuotaikos paslaptimis. Petro populiarumo galėtų pavydėti ne viena Lietuvos žvaigždė. 
Vilniaus kupiškėnai liūdi dėl mielo kraštiečio netekties ir nuoširdžiai užjaučia artimuosius ir gimines.

Velionis pašarvotas Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios II laidojimo salėje. Lankymas 2012 m. lapkričio 29 d. nuo 16 val.
Karstas išnešamas lapkričio 30 d. 12 val. Laidojamas Karveliškių kapinėse


2012-11-26

SVEIKINA ŽIVILĘ MAČIONIENĘ
Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga sveikina Živilę Antaniną Mačionienę Tautinio atgimimo ąžuolyno draugijos narę, aktyviai prisidėjusią prie ąžuolyno įkūrimo Ožkabaliuose, tapus Jono Basanavičiaus premijos laureate
Sąjungos valdybos pirmininkas
Jonas Burokas
LLKS leidinio „Varpas“ redaktorius
Algimantas Zolubas

2012-11-23

PRANEŠIMAS DĖL KUPIŠKĖNŲ ENCIKLOPĖDIJŲ


VIMANTAS JANKAUSKAS PRANEŠA

Labas,
jei labai nekantrauja, gali nueiti į VDA knygynėlį, Maironio g.3.
V. J.

2012-11-04

Adomyniečiai - Vilniaus mokytojų namų svečiai

  Spalio 28 dieną Vilniaus mokytojų namų svetainėje įvyko Adomynės laisvalaikio centro meninių kolektyvų: etnografinio ansamblio ''Jara'', vokalinio moterų ansamblio ''Aluotėlė'' ir Vilniaus mokytojų namų senjorų mišraus choro ''Versmė'',  vokalinio moterų ansamblio ''Prisiminimai'' susitikimas ''Dainuokime tėviškei''.
                 Vilnius svečius iš Adomynės pasitiko pasipuošęs pirmosiomis snaigėmis. Į renginį atėjo Vilniaus kupiškėnai, Antakalnio bočiai, giminės ir pažįstami. Susirinkusius pasveikino choro
''Versmė'' pirmininkas Kęstutis Kaziliūnas, palinkėjo geros nuotaikos, nuoširdaus bendravimo ir malonių prisiminimų.
Pristatydama mielus žemiečius prisiminiau Maironio žodžius:
''Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka,
Ten mūsų tėvynė, graži Lietuva''.
                 Toje gražioje Maironio apdainuotoje Lietuvoje yra brangus ir mielas širdžiai žemės kampelis- mano tėviškė Adomynė. Čia gyvena darbštūs žmonės, energingos, išradingos, svetingos bendruomenės  moterys, mylinčios dainą, puoselėjančios grožį, kuriančios gėrį ir garsinančios Adomynės gerą vardą.
                 Adomynės laisvalaikio centro vadovės Rimos Lapienienės ir meno vadovės Vaivos Mališauskienės didelio ir kruopštaus darbo vaisius – meninių kolektyvų ''Jara'' ir ''Aluotėlė'' puiki programa ir nepriekaištingas pasirodymas.
                 Žavėjomės kolektyvų skambiomis, gražiomis dainomis, jų atlikimo profesionalumu. Gerėjomės puikios dainininkės kaimo moters Onutės Birkuvienės entuziazmu, meile dainai. Ji ,nepaisydama savo metų naštos, yra pavyzdžiu, kaip reikia džiaugtis kiekviena diena, kurią likimas dovanoja. Didelį įspūdį paliko jaunojo adomyniečio Justo Vizbaro dainos, atliekamos pritariant gitarai. Audringais plojimais jo pasirodymą įvertino žiūrovai. Visus prajuokino pasakorė Alvyda Palačenkienė savo pasakojimu apie nelaimingą žmonos vyrą.
                 Tačiau svečiams nenorėjo nusileisti ir renginio šeimininkai. Švelniomis, melodingomis dainomis pasirodė vokalinis moterų ansamblis ''Prisiminimai''.  O nuo atliekamų Vilniaus mokytojų namų senjorų mišraus choro ''Versmė'', vadovaujamo Gintaro Skapo, dainų tiesiog drebėjo sienos. Choro vyrų didingi balsai įprasmino dainos žodžių esmę ''Užtraukime dainą, lietuviai, sustoję ant Vilniaus kalvų''. Koncerto pabaigą vainikavo bendra visų kolektyvų ir salės svečių daina ''Žemė Lietuvos''.
                   Už puikų pasirodymą, gražias dainas, turiningą programą padėką raštu išreiškė Vilniaus mokytojų namų direktorė Zita Žepnickienė. Pasikeitėme suvenyrais, prisiminimui padovanojome choro veterano Viktoro Karaliūno autorinį darbą – paveikslą ''Ruduo'', gėlių puokštes. Buvo pasakyta daug gražių, šiltų padėkos žodžių. Taip pat adomyniečius Vilniaus kupiškėnų klubo vardu pasveikino valdybos narė Regina Tubelienė ir įteikė atminimo dovaną. O iš svečių džiaugėmės gavę pakvietimą į Antaninių kermošių, nuostabias skrybėles, nupintas iš dvaro klevo lapų ir pilną krepšį rudeninių ''voveraičių''. 
                 Po apdovanojimų vyko vaišės. Stalai lūžo nuo skanių, Adomynės bendruomenės moterų paruoštų tradicinių kaimo patiekalų. Ypatingai skanūs buvo sūriai, lašinukai tirpo burnoje, o agurkai žadino apetitą. Prie vaišių stalo maloniai bendravome, dalijomės prisiminimais, dainavome dainas.
                 Pasilinksminę, pasivaišinę atsisveikinome tikėdamiesi, kad mūsų prasidėjusi draugystė tęsis ir ateityje.

Dėkojame, Adomynės laisvalaikio centro vadovei Rimai Lapienienei, meno vadovei Vaivai Mališauskienei, kolektyvams ''Jara'' ir ''Aluotėlė'' už gražią šventę. Linkime Jums didelės sėkmės puoselėjant savo krašto tradicijas, dainas ir meilę tėviškei.

Te Jus lydi Dievo palaima.

Renginio iniciatorė – organizatorė  Gražina Jančytė – Berkelienė.

               
Nuotraukos Viliaus Naujiko ir Vidmanto Tubelio