2015-08-26

SUSIRINKIM KRŪVON

.
Sveiki, gyvi brungūs kupiškėnai

Pronešam, kad rugsėjo 6 d. 15 val. Mokytojų namų svetainaj vyks kupiškėnų
popietą.

Profesorius, architektas, kupiškėnas, hum. m. dr. Jonas Minkevičius, gyvenantis Kauni pristatis savo knygas "Prieštaringoji architektūra" ir "Migonių vinkšna"

Skopiškio teatras "Stebulė" parodis vaidinimų "Pasakoja kupiškėnai"
Vadovė Vita Vadoklytė

Labai lauksma, ataikit.

Filomena