2017-04-28

Fotoreportažas iš ekskursijos į Valstybės pažinimo centrą

 


Nuotraukos Vidmanto Tubelio


2017-04-05

PROŠIMAS

Sveiki gyvi, brungūs kupiškėnai


turim labai didelį prošimų. O tas prošimas jau suprotot, kad labai norim tų 2 %.
Mas supruntam, kad pas mus klubi labai mažai dirbunčių žmonių. Alia gi visi turim dirbunčius vaikus ir anūkus. Raikia tik labai gražiai paprašyt ir pasakyt, kad mūsų klubui labai raikia paramos. Šiais matais žodam užbaigt ir išlaist knygų apė klubo 25 matų veiklų ir kartu bus narių biografijos. Knygos išlaidimas labai daug kainuoja. Kaip klubas turim ir kitų išlaidų, dovanos gėlės, svečių pagerbimui ir t.t.
Mislinu, kad būsta labai geri. Kiti gol turit gerų draugų kupiškėnų, kurė dirba, o kluban nevoikšto. Jų paprašykit. Patvirtinkim, kad kupiškėnai tikrai geri žmonas.


Deklaravus pajamas (jei reikia), iš karto pildoma ši forma. Reikia pildyti FR0512 versija 03
Jei nereikia deklaruoti pajamų, pildoma tik ši forma. Galima pildyti elektroniniu būdu per savo banką, ateiti su pasu į VMI, Ulonų g. 8 ir ten užpildyti, arba siųsti paštu: VMI prie FM Deklaracijų tvarkymo skyrius, Neravų g. 8 Neravų kaimas LT-66402 Druskininkai

FR0512 versija 03 pildymas:

1 – asmens kodas
2 – telefono kodas ir numeris
3 V – vardas (jei du vardai netelpa, rašyt tik pirmą)
3 P – pavardė
4 – Adresas (adresas, vardas, pavardė pildoma didžiosiomis raidėmis)
5 – 2016
6S  -pažymėti X
E1- įrašoma 2
E2 – 300712374
E3 – nepildoma
E4 – 2,00


Gale formos yra daug paaiškinimų.
Asmuo, pateikęs prašymą – parašas, vardas ir pavardė.

Internetas parodo visas klaidas, svarbiausias yra kodas 300712374.

Labai lauksma. Raikia užpildyt iki gegužės 2 d.

Pagarbiai,
 Filomena Marčiulionienė


2017-04-02

ATVYKO KUPIŠKĖNAI SU "KUPIŠKIU"


.

„Versmės“ leidykla nuo 2012 m. rengė monografiją „Kupiškis“ – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui (1009–2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (1253–2003), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (1918–2018), kitiems reikšmingiems valstybės įvykiams ir sukaktims. 
Prezidentas pradeda ir kviečia pradėti  himnu "O jūs susiedai ...
Giedame ...

Violeta Aleknienė: "Palėvenė 1940-2014"
dr. Aldona Vasiliauskienė: "Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios ir parapijos istorija"

Danutė Baronienė: "Ugniagesiai ir jų veikla Kupiškio krašte"
Aldona Ramanauskienė: "Melioratorių veiklos dešimtmečiai"
Lina Matiukaitė: "Kupiškio krašto bibliotekų istorijos fragmentai"
Eleonora Vaičialiūnienė: "Prisiminus spaudos istoriją"
Algirdas Petrulis: "Sąjudžio ištakos ir sklaida Kupiškio krašte"
Gėlės Aušrai Jonušytei
Vidmantas Jankauskas pagerbiamas kaip  Petkevičaitės-Bitės medalio laureatas
Vidmantą -visų kupiškėnų darbštuolį, šviesuolių karolių pasveikino ir  savo runkų darbeliu apdovanojo Valda
Rimantas Skaistis sveikinamas su jubiliejumi

Vidmantas gaudo momentus

Kantri kapelos "Lyja" artistai-muzikantai Daiva Palionienė, vadovas Almintas Totoris (dešinėje) ir klubo prezidentas Vilius  Bartulis (kairėje)
Dovana klubui
Vyriausioji Monografijos redaktorė ir sudarytoja Aušra Jonušytė. 
Aušros dovana Filomenai
"Kupiškio" knygos straipsnių autoriai, klubo valdybos nariai, kantri kapelos muzikantai
Ilgai nesimatę kolegės


Iki naujų susitikimų!