2017-03-31

Kupiškėnams - medaliai "Tarnaukite Lietuvai"

Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre įteikti Seimo įsteigti Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai „Tarnaukite Lietuvai“. 
Už labdaringą, visuomeninę, kultūrinę veiklą, savanorystę, pilietines iniciatyvas G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medalių „Tarnaukite Lietuvai“ įteikti darbščiausiems Lietuvos žmonėms atvyko Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Tarp apdovanotojų medaliais ir trys iš Kupiškio krašto kilę puikūs žmonės: Danutė Budrytė-Samienė, Gediminas Kaluina ir Vidmantas Jankauskas.
Prieš renginį Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas bei medalio laureatai ir svečiai padėjo gėles ant rašytojos, publicistės, visuomenės veikėjos, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės kapo Panevėžyje. Po to, pakeliui į ceremoniją, laureatams ir svečiams buvo suorganizuota ekskursija Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje.
 Dramos teatre sveikinimo žodžius tarė Seimo pirmininkas Viktoras Pranskietis ir Panevežio miesto meras Rytis Mykolas Račkauskas.
„Mielieji, savo veikla Jūs liudijate Gabrielės Petkevičaitės-Bitės vertybes ir idealus. Jūsų darbai – tai garbės, pilietiškumo, visuomeniškumo sinonimas. Dėkoju, kad nenuleidžiate rankų ir džiuginate mus. Dėkoju Jums už indėlį, kuriant mūsų Lietuvą“, – sveikindamas laureatus sakė miesto meras Rytis Račkauskas.
 Toliau vyko medalių įteikimo ceremonija 16-ai laureatų, įvairiose srityse. Smagu pasidžiaugti, kad 2017 m. laureatais tapo net trys kupiškėnai, du iš jų − Vilniaus kupiškėnų klubo nariai: Vidmantas Jankauskas ir Gediminas Kaluina. Vidmantas Jankauskas apdovanotas “Už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes” Gediminas Kaluina − “Už savanorystės kultūros sklaidą”.
Pristatant Vidmantą Jankauską buvo pasakyta:
Dailėtyrininkas, žurnalistas, fotografas, kraštotyrininkas Vidmantas Jankauskas jau 25-erius metus dirba mokslinį darbą Vilniaus dailės akademijoje. Sudarė arba redagavo apie tris dešimtis leidinių, parašė per 70 mokslinių straipsnių dailės ir kultūros istorijos klausimais, kurie spausdinti įvairiose knygose, periodinėje spaudoje, skaitė pranešimus konferencijose.
Kupiškio krašto žmonėms geriausiai žinoma ir vertinama V. Jankausko kraštotyrinio pobūdžio publicistika ir informaciniai leidiniai. Visas Vidmanto laisvalaikis pašvęstas savo gimtojo krašto istorijos ir paveldo tyrinėjimams. Daugelis jį pažįstančių ir apie jo nuveiktus darbus, išleistas knygas žinančių žmonių stebisi – kaip gali tiek daug vienas žmogus padaryti ir tiek daug informacijos sutalpinti savo galvoje ir kitose laikmenose. Pats Vidmantas – tarsi keliaujanti enciklopedija. Tai labai profesionalus Kupiškio krašto istorijos tyrinėtojas ir žinovas, sukaupęs daug archyvinės medžiagos, senų fotografijų ir kitos informacijos. Skersai išilgai išvaikščiojęs, dviračiu ar mopedu išvažinėjęs visą rajoną, fotografuojantis senas sodybas, dvarus, paminklus, kalbinantis žmones ir fiksuojantis jų prisiminimus. Stebina ir jo gebėjimas kitus žmones įtraukti į prasmingą veiklą, savo krašto pažinimą. Gediminas Kaluina buvo pristatomas tokiais žodžiais:
Jis subūrė Vilniaus kupiškėnus šeštadieninėms talkoms Kupiškio krašte. Nuvykę tvarkė kaimų senas apleistas kapines, Pirmojo pasaulinio karo kapines prie Alizavos Jodinių piliakalnyje ir prie buvusio Zasinyčių dvaro, Bajorų kaime prie Skapiškio, Švedukalnyje prie Skapiškio suomių karių kapines. Atskiros kelionės buvo ąžuolų žymiems žmonėms sodinimas. Prie Kupiškio marių buvo pasodintas 107 ąžuolų Atgimimo ąžuolynas.
Netrukus prasidėjo G. Kaluinos veikla statant paminklinius ženklus okupantų sudegintoms sodyboms, sunykusioms mokykloms (Vėžionių, Virbališkių, Lebedžių kaimuose, Alizavoje, Kupiškyje). Jo rūpesčiu buvo pastatytas paminklas dviem Laukminiškių partizanams ir sudegintoms Rasiulių šeimos moterims, paminklinis riedulys jo paties sudegintai sodybai. Paskutinis Gedimino svarus indėlis buvo sutelktas paminklui partizanams Stuburų kaime.Laureatė Danutė Samienė (kilusi iš Subačiaus) yra Jurbarko kultūros centro vadovė, apdovanota “Už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą”
                 Ceremonijos pradžioje ir pabaigoje dainavo Panevėžio teatro choro grupė (vad. Algirdas Viesulas), o intarpuose − Veronika Povilionienė su Petru Vyšniausku.                
      Po ceremonijos teatro fojė laureatus sveikino bendradarbiai, giminės, draugai, fotografavosi. Ketvertas (Birutė Kačkienė, Filomena Marčiulionienė, Gražina Kaušakienė ir Žybartas Simonaitis) klubo narių pasveikinome Vidmantą Jankauską ir Gediminą Kaluiną. Atvyko ir Kupiškio meras Dainius Bardauskas kartu su Kupiškio savivaldybės kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldiene, sveikino su gėlėmis ir dovanėle.
                 Renginį užbaigėme nuostabiu furšetu, pabendravome.


Filomena Marčiulionienė


Gediminas K. su provaikaičiais 2017 m.
Foto Kaluinaitė

2017-03-24

SkelbimasVilniaus kupiškėnų klubo popėtą Vilniaus mokytojų namų svetainąj, sekmadieny, balundžio 2 d. 15 val.
Monografijų – storų knygų apė Kupiškį, katrų parošė 41 tyrinątojas, pristatis autorių delegacija iš Kupiškio, vadovaujama Kupiškio etnografijos muziejaus dirėktorės Violėtos Aleknienąs ir glauniausios redaktorės Aušros Jonušyčios. 
Su jais atvažios ir Salomėsčio kapela „Dvoras“ (vadovas Almantas Totoris).

Ot šoksma! Ataikit.

Gol koks naujokas ir kluban insirašysta.

O gol ir 2 procintus klubui parvasta.

2017-03-19

Vilniaus kupiškėnai gyvena ne vien prisiminimais 

Evelina JOTEIKAITĖ  Vilniaus kupiškėnų klubas skaičiuoja jau dvidešimt septintus veiklos metus. Bendrystės jausmus žadina šurmuliuojantys kraštiečių susibūrimai. Jie kunkuliuoja it Kupos upė, kurios žiotyse įsikūręs Kupiškio miestas. Kalbinome klubo prezidentą Vilių Bartulį ir sambūrio senbuvę Valderezą Simonaitienę.
......................

Daugiau skaitykite: http://lzinios.lt/lzinios/Zmones/vilniaus-kupiskenai-gyvena-ne-vien-prisiminimais/240618
© Lietuvos žinios

2017-03-10

ŠVENTINIS SVEIKINIMAS
Su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, mielieji.
Nepriklausomybės ir laisvės nepriimkim kaip duotybės.
Už tai daugybė žmonių kovojo, kentėjo ir galvas padėjo.
Mažos valstybės nepriklausomybė visada pavojuje, ir reikia kiekvieno iš mūsų indėlio jai išsaugoti.
Todėl turime žinoti savo tautos, savo valstybės šaknis, istoriją, puoselėti tradicijas, paveldą ir kalbą. Neatsitiktinai 2017-ieji paskelbti lietuvių kalbos kultūros metais.


Būkime pilietiški ir patriotiški!2017-03-05

KLUBAS SUSIRINKO PER KAZIUKĄ

.

Klubo prezidentas Vilius Bartulis sveikina visus su pavasariu ir kviečia pagiedoti mūsų himną

Žybarto vedami giedame kupiškėnų himną


Valdereza pateikia kultūrinę suėjimo programą

Savo  lyrines  eiles skaitė Skapiškio "bajoraitė", o dabar klaipėdietė Gerda Jankevičiūtė - Petraitienė
Gerda Jankevičiūtė-Petraitienė gimė Bajorų kaime, Kupiškio raj. 1965 m baigė Skapiškio vidurinę mokyklą. Netrukus persikėlė gyventi į Klaipėdą. 1974m baigė J. Kupčinsko medicinos mokyklą. Dirbo vyresniąja slaugos administratore Klaipėdos Universitetinėje ligoninėje.
Gerda gerais žodžiais mini lietuvių kalbos mokytoją J. Meilutienę. Eiles pradėjo rašyti dar mokykloje.  Bet nepasitikėdama savo jėgomis kūrybą nutraukė. Noras rašyti atgimė gana vėlai. Jos eilės lyriškos, įkvėptos meile gamtai, gimtajam kraštui ir žmonėms. Kaip ji pati sako- nebūtų parašiusi nieko, jei nebūtų gimusi ir augusi kaime.
Ypač Gerda myli savo gimtuosius Bajorus. Ji suburia į kaimo susitikimus visur išsibarščiusius kraštiečius. Sukūrė kaimo vėliavą , kuri plevėsuoja susitikimų metu. Pati visada turi lauktuvių - savo poezijos knygų.
Ji jaunatviška, optimistė, darbštuolė, meniškos sielos, mielai bendraujanti ir mylinti kiekvieną žmogų.
Pirmoji jos knyga ,,Rudenio vynas" pasirodė 2008m. Pirmame puslapyje skaitome: ,,Gimiau gražiausiame Bajorų kaime. Gyvenau tarp nuostabių žmonių ir puikių bendraamžių.
Kad jausmai ir mintys nemiegotų stalčiuose, jas nutariau padovanoti Jums...".

Kaip norėčau priglust, mano žeme,

Prie vėdrynais rasotų krantų
Ir išgirsti kaip dalgis šiurena
Dobilieną prie mūsų namų.

2010m išleista antroji knyga ,,Laukimas".   ,,Kai pareisiu žeme" išėjo 2012m, ,,Tarp žemės ir dangaus" 2014m ir 2016m ,,Kai vakaras groja".

Paskutinė knyga 2016m gegužės mėn 22d pristatyta savo krašto žmonėms Skapiškio bibliotekoje.
Gerda yra Nepriklausomų rašytojų sąjungos ,,Branduma" ir Klaipėdos raj literatų klubo ,,Potekstė" narė. Dalyvauja susitikimuose su poezijos mylėtojais Klaipėdos krašte ir kitose Lietuvos vietose.
Gerda su vyru Vidmantu užaugino du sūnus, turi du anūkus. (Moteris ir penki jos vyrai).
Dėkojame už apsilankymą ,,Vilniaus kupiškėnų" klube ir linkime didelės kūrybinės sėkmės.Gerdą sveikino ir jai dėkojo klasiokės, "bajoraitės"ir kiti poezijos gerbėjai


Silvija Laužikienė skaitė savo vyro kupiškėno, žurnalisto, poeto Viliaus Laužiko eiles
Mūsų svečiai- poetaiIš Palėvenes parapijos Noriūnų kaimo kilęs Petras Zlatkus rašo nuo šeštos klasės. Didelę įtaka turėjo paauglio berniuko perskaitytas kaimyno poeto Vytauto Rudoko pirmas eilėraščių rinkinys," Žydi eglių viršūnes''. Petras rašo eiles, noveles, humoreskas ,parodijas, apsakymus. Jei apie meilę, tai trumpai, karštai ir aiškiai, jei apie mūsų dienų moteris, tai melodingai ir grakščiai,  ,,blogiečius'', tai tiesiai per pakinklius! Nepataisomas optimistas, ir ne materialistas. Nemėgsta niurzgalių, ištižėlių, išdavikų. Svajoja pakeliauti po pasaulį. Bus! "Aš vienišas buvau.  Ir ji pleveno vėjy tarsi žvakė ,kol kartą gatves šurmuly nuo vyro jos gavau į akį..."


Valdereza S.
Jo eilės-tai himnas meilei ir moteriai
                  Kol stygos mano lyros skamba,
                  Kol naktimis sapnuojas eiles,
                  Visa širdim dėkoju dangui
                  Ir moteriai-šaltiniui meiles!
Ak,moterys!
...Kas mes be jūsų? Rūbai neskalbti,
Skylėtos kojines,rankoves be sagučių...
Ne žmones-pusžmogiai keisti...
Ko dar nepasakiau-ieškokit tarp eilučių.
                  Mane pamiršo
...O as menu,kaip kvepia dulkes
Miestely ant aukštos kalvos,
Bažnyčią balta tarsi gulbe, 
Žavumą tarmiškos kalbos.
        Ir profili Noriūnų dvaro
        Lėvens išblyškusiam delne,
        Mergina iš kokteiliu baro,
        Jos snabždesi:,,Mylėk mane...''t
Apginkit
...Apginkit mane nuo eilių-
Jos po kojomis pinas kaip latras.
Sugauti minčių neb'galiu!
Pagailėkit manęs,Zlatkaus Petro...Svėdasiškių vyrų choras ALAUŠAS. Vadovas Aleksandras Algimantas Indriūnas + solo, koncertmeisteris Vilius Grušnius + solo, solistas Albinas Braškys.

Dešinėje solistas Albinas Braškys; "Aš papuošiu žirgo galva pinavijais ....

Solistas Albinas Braškys ir koncertmeisteris + solo Vilius Grušnius

Visi iš Bajorų kaimo
Visi iš Skapiškio parapijosAtsidėkojome ALAUŠO chorui už puikų, galingą, gražių dainų, operos kūrinių išpildymą.