2014-10-05

KLUBAS SPALYJE

Salė beveik pilnaPaskutiniai aktorės Janinos Matekonytės nurodymai artistams


Rėmeliuose V. Naujiko foto


Susitiko buvę kolegos
Ši kart be Juliaus ...
Patogiai prisėdo Vidmantas su Viliumi
Prezidentė su aplanku rankose. Bus svarbus pranešimas
Artistai kartu su kupiškėnais gieda himną


Valdereza atėjo su puikia gėlių puokšte, kuria papuošė visą svėtainę

Kalba aktorė Janina Matekonytė

Aktorė Janina MatekonytėIš kairės: Matas  Saladžius, Mantė  Surgautaitė,  vadovė aktorė  Janina Matekonytė,  Monika  Pašukonytė,  Povilas  Jatkevičius,  Lukas Nasickas.

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos teatro  studijos "N-7" nariai..
Jonas Paulius II (lot. Ioannes Paulus PP. II, it. Giovanni Paolo II; tikrasis vardas Karol Józef Wojtyła; 1920 m. gegužės 18 d. – 2005 m. balandžio 2 d.) – nuo 1978 m. spalio 16 d. iki pat savo mirties beveik 27 metus valdęs popiežius, Katalikų Bažnyčios vadovas. Jis tapo pirmuoju per 455 metus popiežiumi ne italu, taip pat pirmuoju slaviškos kilmės popiežiumi ir antru pagal pontifikavimo ilgumą popiežiumi.
Jonas Paulius II buvo plačiai pripažintas vienu įtakingiausiu XX a. lyderiu,[1] ypač svarbia asmenybe griūvant komunizmui Rytų Europoje.[1][2][3][4][5][6][7] Popiežius ženkliai pagerino Katalikų Bažnyčios santykius su judaistais,[2][7][8] Rytų Stačiatikių,[2] ir anglikonų Bažnyčiomis.[2][9] Jono Pauliaus II griežtas požiūris prieš moterų kunigystę, kontracepciją, II-o Vatikano susirinkimo ir po jo įsigaliojusios naujos Liturgijos reformos palaikymas susilaukė tiek pagyrų[2][10], tiek kritikos[2][7][10].
Dakavojimas už grožų popiežiaus Jono Pauliaus II gyvėnimo pristotymų

Vokalinis ansamblis DALIJA visam gražume


Iš kairės: DALIJOS vadovė Danutė Gabnienė, Angelė Putnienė, Vida Paukštienė, Silvija Laužikienė, Kristina Cibulskienė, (o jas matysite nuotraukose aukščiau) Marytė Bėjelienė ir Angelė Vilienė

DAKAVOJIMAS


Linksminkimės ...


Tuoj pagausim ryšį ...

Padainuoti dar puikiai mokame

Onutė ir Bronius

O Vizbariokas net knygą apie litą parašė ir išleido

Rimas S. ir Jeronimas

Skani buvo arbatėlė - susigundžiau ...

Kalba tikrai rimta, kai kalbasi Teofilis ir Klementina