2011-02-22

20

2011-02-19

Kupiškėnas į Vilniaus tarybą


Raimundas Alekna.


Gimė 1959 m. balandžio 16 d., Subačiuje, Kupiškio raj.

Šeima
Žmona Dalia, gydytoja. Vaikai: Martynas (g. 1981 m.), Mindaugas (g. 1983 m.), Domantas (g. 1990 m.), Augustė (g. 1993 m.).

Išsilavinimas
1985 m. baigė Kauno medicinos institutą, po metų – psichiatrijos internatūrą, įgijo gydytojo psichiatro kvalifikaciją.
1993 m. suteikta gydytojo psichiatro aukščiausioji kvalifikacinė kategorija.
1997 m. – gydytojo psichoterapeuto pirma kvalifikacinė kategorija.

Profesinė patirtis
1986–1990 m. dirbo respublikinės Panevėžio ligoninės gydytoju psichiatru ir Panevėžio poliklinikos Psichoneurologijos skyriaus vedėju.
1992–1997 m. dirbo respublikinės Panevėžio ligoninės Psichosomatinio skyriaus vedėju.
1995–1997 m. buvo Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nariu, mero pavaduotoju.
1997–2000 m. – Seimo sveikatos reikalų komiteto narys.
1997 m. – Sveikatos apsaugos ministerijos sekretorius.
1999 m. birželio 10 d. - 2000 m. lapkričio 10 d. – sveikatos apsaugos ministras.
2002–2006 m. – Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centro direktorius.
2003–2007 m. ir nuo 2007 m. iki dabar – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys.
2008–2010 m. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėjas.
Nuo 2010 m. gruodžio 15 d. Vilniaus miesto meras.

Kalbos
Anglų ir rusų.

Visuomeninė veikla
1989–1991 m. – Lietuvos gydytojų sąjungos valdybos narys.
1990–1991 m. – Lietuvos gydytojų sąjungos Kauno skyriaus vicepirmininkas.
1992–1995 m. – Lietuvos psichiatrų asociacijos valdybos narys.
Nuo 1995 m. – Europos transakcinės analizės asociacijos narys.
Nuo 2003 m. – Lietuvos triatlono federacijos prezidentas.
Nuo 2005 m. – Lietuvos transakcinės analizės asociacijos prezidentas.

Pomėgiai
Sportas, literatūra, muzika, dailė, teatras.2011-02-16

SU ŠVENTE, GERBIAMIEJI

.

FIAV 111100.svg Proporcijos 3:5 (nuo 2004.09.01)

Lietuvos valstybės istorinė vėliava

Lietuv
os prezidento vėliava
Lietuvos nepriklausomybės aktas Lietuvos Tarybos1918 m. vasario 16 d. Vilniuje pasirašytas dokumentas, skelbiantis, kad Lietuvos Taryba atskiria Lietuvą nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. Dokumentas pasirašytas Vilniuje, Pilies g. 26, po to kai dr. Jonas Basanavičius rado kompromisą tarp dešinesnių ir socialdemokratinių pažiūrų politikų. Šiuo metu čia veikia Signatarų namų muziejus – Lietuvos nacionalinio muziejaus filialas.

Po Nepriklausomybės paskelbimo Lietuvą toliau valdė vokiečiai. Jie reikalavo, kad Lietuvos Taryba paskelbtų amžinąją sąjungą su Vokietija, tačiau, lapkritį Vokietijoje kilus revoliucijai, Lietuva liko neprijungta prie Vokietijos ir Lietuvos nepriklausomybė buvo galutinai pripažinta.

Rusija nepriklausomybės aktą pripažino 1920 m. liepos 12 d., pasirašydama su atkurta Lietuva Taikos sutartį.

Iki šiol nėra žinoma, kur saugomas nei vienas iš dviejų akto originalų.

2011-02-07

UŽUOJAUTA

Miela Elena,


Vilniaus kupiškėnai nuoširdžiai

užjaučia Jus ir Jūsų sūnus Mindaugą

ir Gediminą, mirus vyrui ir tėčiui

Vytautui Zuteliui.


Liūdime kartu su Jumis.

2011-02-06

KLUBO ATASKAITINIS

Nuotaikingi vyrai, kaip Rimantas rinkosi į ataskaitinį, o klubo damos išsipuošiusios iki neatpažinimo ribos niekuo jiems nenusileido.

Vidmantas su klubo nario prof. Kęstučio Sasnausko aparatūra visus klubo nuotykius klojo ekrane...
Ataskaitiniam pirmininkavo valdybos narys Linusis Alekna, sekretoriavo Regina Tubelienė.


Gerai įvertintą ataskaitą padarė klubo prezidentas Vytautas Pivoriūnas. Revizijos komisijos aktą perskaitė Boleslovas Vaitiekūnas.

Pasisakė klubo nariai Vytautas Gurevičius, Gediminas Kaluina, Jonė Žebrytė, Žybartas Simonaitis, Filomena Marčiulionienė.

Puikiomis dainomis mus linksmino Vilniaus karininkų ramovės vokalinis ansamblis "Vingrė". Solistai Pranas Zaremba, Darius Kairys ir Antanas Pociūnas, muzikavo Petras Garšva. Kai vyrai užtraukė:
"Kaime aš užaugau,
kaime vaikštinėjau,
kaime mergužėlę mylėti pradėjau..."
suvirpėjo svetainės langai ir susirinkusių širdužėlės ...
Vaišinamės, bendraujam. Visi linksmi, geri džentelmenai, dėmesingi damoms, o ypač jų gatavotiems skanėstams.

2011-02-02

Ž I N I A I

Sveiki gyvi!
Š m. vasario 6.d 15 val. Mokytojų namų svetainėje vyks Vilniaus kupiškėnų klubo
.

ATASKAITINIS SUSIRINKIMAS

.
Dalyvavimas būtinas ( taip parašyta mūsų klubo įstatuose). Išklausius Prezidento ir Revizijos komisijos pirmininko ataskaitas, kviečiame aktyviai pasisakyti ir vertinti praėjusių metų klubo veiklą.

Laukiame ir tikimės, kad aktyviai dalyvausite.
Klubo valdyba