2012-08-27

SULAKIAM KRŪVON

Mieli kupiškėnai,


Atostogos baigės.
Kviečiam suvėjiman rugsėjo 2 d. 15 val. Mokytojų namų svatainaj. Bus "Kupiškėnų enciklopedijos" II tomo pristotymas.
Koncertuos Mokytojų namų moterų ansamblis "PRISIMINIMAI"
Galasta nuspirkt. ( Kaina 142 Lt.)

Ataikit, pasilgom, lauksma.

2012-08-22

ALDONOS REPORTAŽAS IŠ RICHMONDO


Safari parkas yra Virdžinijoje, Shenandouh slėnyje, už kurio matosi Blue Ridge (Melyni kalnai).Parke yra apie 1000 egzotinių gyvūnų iš 6 pasaulio kontinentų.Per parką eina 5 km kelias, kuriuo galima tik važiuoti ir iš automobilio maitinti gyvūnus.
Kitose nuotraukose matosi naturalus tiltas (Natural Bridge) taip pat Virdžinijoje.Tiltą išplovė Cedar Creek upė. Tiltas yra nacionalinis paminklas. Arka siekia 67 m aukščio.Viršuje eina automagistralė.

Krepšinį (LONDON 2012) žiūrėjom apsirėdę lietuviškais marškinėliais, užsimovę trispalvius rankogalius ir kas ką turėjom, o vis tiek pralaimejo.Siunčiu dar keletą nuotraukų iš viešnagės Amerikoj. Vaikščiojau po patį didžiausią Šiaures Karolinos valstijos miestą Charlottec,  Džordžijos valstijos sostinėje Atlantoje,  aplankiau didžiausią pasaulyje akvariumą, Olimpinį parką, Coca-Cola pasaulį - muziejų ir pabuvojau CNN centre. Atlantos akvariumas yra vienintelis pasaulyje, kuriame gali pamatyti didžiausią žuvį bangininį ryklį ,begalę kitų retų žuvų ir egzotinių žuvyčių. Atlantoje randasi pagrindinė CNN būstinė. Stebėjau pro stiklą tiesioginę žinių transliaciją visam pasauliui. Coca-cola ekspozicijos apžiūra baigėsi gaiviųjų gėrimų ragavimu. Galima buvo paragauti virš 60 rūšių gėrimų iš 5 kontinentų.

2012-08-07

ATSISVEIKINAME SU MOKYTOJA FELICIJA JAKUTYTEEidama 99 gyvenimo metus mirė nusipelniusi mokytoja, Kupiškio raj. garbės pilietė (2001) Felicija Jakutytė. 
Felicija gimė 1914m . balandžio 8 d, Kupiškyje, Anėlės ir Jono Jakučių šeimoje. Tėvas buvo apsišvietęs žmogus: auksarankis stalius, fotografas, motina – namų šeimininkė.1922 m. F. Jakutytė pradėjo lankyti Kupiškio pradžios mokyklos trečią skyrių.1923 m. įstojo į progimnazijos pirmą klasę, o po ketverių metų tęsė mokslą Panevėžio mokytojų seminarijoje, kurią baigė 1931 metais.1932-1946 metais mokytojavo Vabalninko valsčiaus Meilūnų, Palaimos ir Šimonių pradinėse mokyklose. Nuo 1946 iki 1979 m. dirbo Kupiškio vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja.1957 m. neakivaizdžiai baigė Vilniaus Pedagoginį institutą. Nuo 1979 iki 1992 – ųjų mokytojavo įvairiose Kupiškio rajono mokyklose, pavaduodama susirgusius ar trūkstamus mokytojus.

Paskutinius du dešimtmečius mokytoja garbingai ir aktyviai gyveno pensijoje - Kupiškyje.
Mokytoja Felicija per visą mokytojo darbą Kupiškyje turėjo daug auklėjamųjų klasių. Šimtai abiturientų, jos auklėtinių, baigė Kupiškio vidurinę mokyklą. Pirmoji auklėtojos F. Jakutytės laidą išleista į gyvenimą buvo tryliktoji - 1952 metais, paskutinė trisdešimt šeštoji - 1975m.
Vilniaus kupiškėnai, buvę Felicijos Jakutytės auklėtiniai, reiškia užuojautą sūnui Andriui, artimiesiems ir kartu su visais liūdi dėl šio brangaus žmogaus netekties.

2012-08-02

Mirė kupiškėnas prof. Rimantas Karazija
Rugpjūčio 1 d. mirė kupiškėnas, iškilus Lietuvos veterinaras, mokslininkas, pedagogas, buvęs ilgametis Veterinarijos akademijos rektorius, diplomatas, politikas, žemės ūkio ministras Rimantas Karazija.
Gimęs 1936 metais, 1954 m. R. Karazija baigė Kupiškio vidurinę mokyklą, 1959 metais – su pagyrimu Lietuvos veterinarijos akademijos Veterinarijos fakultetą. Tais pačiais metais jis pradėjo dirbti pagal paskyrimą Lietuvos gyvulininkystės ir veterinarijos moksliniame tyrimo institute. 1961 m. jis buvo pakviestas dirbti į Lietuvos veterinarijos akademiją. 1967 m. Jis apgynė disertaciją,o 1970 metais jam buvo suteiktas docento vardas. 1968 – 1974 metais R. Karazija buvo Veterinarijos fakulteto dekanas. 1972 metais buvo išrinktas Fiziologijos, patologinės fiziologijos ir patologinės anatomijos katedros vedėju. 1974 metais buvo paskirtas Prorektoriumi mokslo ir mokymo reikalams. 1976 m. R. Karazija buvo paskirtas Akademijos rektoriumi. Per visus darbo metus Akademijoje R. Karazija skaitė studentams patologinės anatomijos ir teismo veterinarijos paskaitas, vedė praktinius užsiėmimus, atliko gyvulių ir paukščių ligų diagnozavimo darbą, dažnai išvykdamas į atokiausias Lietuvos vietoves konsultuoti veterinarijos gydytojų jų darbo vietose. R. Karazija kartu su bendradarbiais yra parašęs du vadovėlius – “Žemės ūkio gyvulių patologinė fiziologija ir patologinė anatomija” (1967) ir “Veterinarinė patologija” (1989), paskelbė daugiau nei 90 mokslinių straipsnių ir daugiau nei 100 kitokio pobūdžio straipsnių laikraščiuose ir žurnaluose. Parašė darbų Lietuvos veterinarijos mokslo ir mokyklų istorijos klausimais, jo rūpesčiu 1981 m. buvo įkurtas Lietuvos veterinarijos akademijos muziejus.
Rektoriaudamas R. Karazija neapsiribojo vien akademine veikla. 1983 – 1989 metais jis – Lietuvos aukštųjų mokyklų Rektorių tarybos pirmininko pavaduotojas; 1989 metais išrinktas pirmuoju Nepriklausomos Lietuvos aukštųjų mokyklų Rektorių konferencijos pirmininku, Lietuvos veterinarijos gydytojų sąjungos pirmininku. 1989 m. R.Karazijai buvo suteiktas profesoriaus vardas, 2011 metais jam suteiktas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Rektoriaus emerito vardas.
1992 m. R. Karazija buvo paskirtas Lietuvos žemės ūkio ministru. Šiose pareigose jis dirbo iki 1994 m. 1995 m. jam suteiktas Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ministro diplomatinis rangas ir jis buvo paskirtas dirbti ambasadoriumi Latvijoje. Šiose pareigose jis dirbo iki 1999 m. Baigęs diplomatinę tarnybą Latvijoje, R.Karazija sugrįžo į Kauną ir 1999 metais dirbo Akademijoje, Fiziologijos ir patologijos katedroje profesoriumi.

Jis buvo stebinančiai jautrus vadovas. Šeimoje buvo visų ramstis, pagalbininkas, bičiulis, ypatingas Tėtis ir labai atsakingas Vyras. Jis buvo visada nenusimenantis, kantrus, šypseną dovanojantis, pastebintis, kam reikia pagalbos, dėmesio, paramos... Buvęs labai darbštus, didelės pareigos, žodžio žmogus, pasiekęs karjeros aukštumų, bet visada likęs jautrus, mielas, geras, kitų bėdas suprantantis ir visomis išgalėmis besistengiantis padėti.


Mes, Vilniaus kupiškėnai, reiškiame gilią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems ir kartu liūdime dėl didelės netekties.

Velionis pašarvotas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos didžiojoje salėje, Tilžės g. 18, Kaunas. Lankymas ketvirtadienį nuo 12 valandos. Karstas išnešamas penktadienį 12 valandą. Velionis bus laidojamas Petrašiūnų kapinėse.