2022-07-28

Netekome Viliaus Naujiko


 


Šių metų liepos 27 dieną mirė mūsų klubo narys, žinomas fotomenininkas Vilius Naujikas.

Vilius gimė 1940 m. birželio 2 d. Skapiškio apylinkės Mirabelėlio kaime. Tėvas – Petras Naujikas iš Biliūnų kaimo, motina – Sofija Martinonytė-Naujikienė iš Kreipšių kaimo. 1947–1959 m. mokėsi Skapiškio vidurinėje mokykloje. Nuo 1958 metų užsiėmė fotografija. 1960–1966 m. mokėsi ir baigė Kauno politechnikos instituto Elektrotechnikos fakultetą. Dirbo Kauno elektros tinkluose, Kauno politechnikos institute, Miestų statybos projektavimo institute Vilniuje,  Operos ir baleto teatre, Kino mėgėjų draugijoje. Vilniaus universitete, Vilniaus dailės institute dėstė fotografiją. 1963 m. dalyvavo Kauno foto-klubo įkūrime ir tolimesnėje jo veikloje. Po B. Buračo mirties atkūrė Lietuvos kaimo fotografavimą – sovietų užgesintą tradiciją. 

Jis buvo leidinių „Mūsų gamta“, „Nemunas“, „Kultūros barai“, „Tarybinė moteris“ ir kitų bendradarbis. V. Naujiko fotografijos skelbtos pirmuosiuose „Lietuvos fotografijos“ almanachuose. Vienas pirmųjų Lietuvoje ėmė kurti moterų aktus (juos publikavo „Nemuno“ žurnalas), fotografuoti Rasos šventes, dokumentavo niokojamo kultūros paveldo objektus. Turistinės fotografijos pradininkas Lietuvoje, motociklu išvažinėjo Sovietų Sąjungą. 1966–1968 m. sukūrė fotografijų ciklus „Kupiškėnų kraštas“, „Rokiškėnai“, parengė albumą „Naujasis Vilnius“, bet negalėjo išleisti. Nuo 1968 iki 1980 metų dalyvavo sportinio mototurizmo žygiuose po Karpatų, Tian Šanio, Altajaus, Sajanų kalnus kaip dalyvis ar žygių vadovas. 

1984 m. represinių struktūrų buvo priverstas palikti Vilnių, todėl apsigyveno Jašiūnuose, Rūdninkų girios prieglobstyje. Sukūrė Sėlių krašto interneto svetainę. 

Nuo 2008 m. dalyvavo biržiečių kraštiečių veikloje, o vėliau – ir kupiškėnų, rokiškėnų. Mūsų klubo suėjimuose visada dalyvaudavo ginkluotas fotoaparatu, ir daugelis esame gavę jo darytų nuotraukų.

 

Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, liepos 28 d., 12.00 val. Vilniuje, Laidojimo namų Olandų gatvėje, 9 salėje. Lankymas nuo 12.30 iki 21.00 val.

Penktadienį atsisveikinimas nuo 8.00 iki 10.00 val. 

10.00 val. išlydimas į Skapiškį.  

13.00val. - Šv. mišios Skapiškio bažnyčioje.

 

Nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną Loretą, vaikus ir visus artimuosius.

 

Kupiškėnų kubo valdyba