2020-11-12

        
Eidama 77 metus mirė Vilniaus kupiškėnų klubo narė Vanda Navickienė (Jonušytė).
Velionė gimė 1944 m. liepos 20 dieną Vainiškių kaime, Skapiškio valsčiuje. Mokėsi Biliūnų pradinėje, vėliau − Skapiškio vidurinėje mokyklose. 1967 m. baigusi Valstybinio universiteto Ekonomikos fakultetą, ir įgijusi prekių žinovo kvalifikaciją, dirbo Vilniaus aliejaus gamykloje.
1970 m. buvo perkelta į Lietuvos maisto pramonės ministeriją ekonomiste.
Nuo 2002 m. iki 2009metų dirbo privačioje bendrovėje vyr. buhaltere.
Vilniaus kupiškėnai liūdi dėl aktyvios, ilgametės klubo narės Vandos mirties ir nuoširdžiai užjaučia jos vyrą, sūnų, anūkus bei visus artimuosius.
Atsisveikinimas su velione nuo lapkričio 13 d. 16 val. Matulaičio bažnyčios pirmoje šarvojimo salėje. Mišios Lazdynų bažnyčioje šeštadienį, lapkričio 14d., 10 val. Laidotuvės šeštadienį, 13 val. 30 min. Rokantiškių kapinėse.