2014-09-29

SPALIO SUVĖJIMAS

.
Sveiki gyvi, brungūs kupiškėnai


Pronešu, kad mūsų suvėjimas vyks spalio 5 d. 15 val. Mokytojų namų svetainėje. Susitiksim su aktore Janina Matekonyte. Matysime jos vadovaujamų moksleivių spektaklį "Nebijokite", skirtą Jono Pauliaus II - ojo atminimui.
Koncertuos moterų ansamblis "Dalija"

Ataikit, lauksma.

2014-09-07

PROF. K.R. KAŠPONIS PRISTATO KNYGĄ APIE A.J. GREIMĄ

Profesorius Karolis Rimtautas Kašponis pristatė savo sudarytą knygą "GREIMAS ARTI IR TOLI"

Greimas Algirdas Julius [1917 III 9 Tuloje (Rusija) – 1992 II 27 Paryžiuje, palaidotas Kaune], kalbininkas, semiotikas, mitologijos tyrinėtojas, eseistas. Baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją, studijavo teisę VDU (1934-1935) ir kalbotyrą Grenoblio (1936-39) universitete.
II pasaulinio karo metais gyvendamas Lietuvoje įsitraukė į antinacinį sąjūdį. Karo metų patirtį po daugiau nei keturiasdešimties metų Greimas apibūdins kaip nulėmusią ir jo intelektualinę biografiją. Interviu Paryžiaus dienraščiui Le Quotidien de Paris jis teigė: „Mano intelektualinis kelias iš dalies paaiškinamas mano kilme ir tais įvykiais, kuriems atsivėrė mano jaunystės Lietuva; būti semiotiku – tai kelti prasmės klausimą. Karas, jo absurdiškumas skatino susirūpinti prasme tų baisybių, kurios vyko prieš jūsų akis. Tai ir buvo manasis psichologinis fonas“.
1944 m. Greimas grįžo į Prancūziją. 1948 m. Sorbonoje apgynė daktaro disertaciją Mada 1830-aisiais (išspausdinta 2000). Dėstė Aleksandrijos, Ankaros, Stambulo, Poitiers u-tuose. Nuo 1965 m. Paryžiuje vadovavo semiolingvistinių tyrimų seminarui, kurio pagrindu susiformavo Paryžiaus semiotikos mokykla. Daugumą kalbinių bei semiotinių darbų parašė prancūziškai, o mitologijos studijas ir eseistiką lietuviškai.
ki 1927 m. mokėsi Kupiškio progimnazijoje. 19291931 m. gyveno Šiauliuose, lankė berniukų gimnaziją. Marijampolėje baigė Rygiškių Jono gimnaziją. 19341935 m. studijavo teisę Vytauto Didžiojo universitete, 19361939 m. kalbotyrą Grenoblio universitete. Grįžęs į Lietuvą 1939 m. atliko karinę tarnybą. 19401944 m. gyveno Šiauliuose, mokytojavo Mergaičių gimnazijoje ir Prekybos institute, buvo Tautinės lietuvių studentų korporacijos Neo-Lithuania narys, priklausė Šiaulių kultūrininkų būreliui. Buvo vienas iš almanacho „Varpai“ leidimo iniciatorių.
Po vasaros atostogų, mūsų išsipuošusias damas net sunku atpažinti
Vakarą atidaro prezidentė Filomena
Giedame kupiškėnų himną
...
Kalba M ir T akademijos docentas Romualdas Aidukas. Jo dėka girdėjome ir matėme kompozitoriaus Viva Vivaldžio, labai sudėtingas operos arijas, atliekamas puikiosios Cecilijos Bartoli.
Demo aparatūra vaizdus siuntė į ekraną
Pasaulinė semiotikos konferencija vyko Nankine, Kinijoje
Kalba profesorė Ona Voverienė
Kalba profesorius Darius Kučinskas

Greimo tiltas Prienuose simbolizuoja tiltą tarp civilizacijų
Filomena dėkoja profesoriui Rimtautui Kašponiui
Profesorius padėką maloniai priėmė
Nijolė profesorių,buvusį kolegą tvirtai pasigavo ...
Bronius ir Boleslovas
Jonas ir Žybartas
Liucija su Valdereza
Klasiokės Nijolės
Laima, Valdereza ir Danutė
Visuomet išsipuošusi Valdereza. Ar ne taip ?
Linksmuolės

2014-09-01

SUVAJIMAS
Sveiki gyvi, brungūs kupiškėnai

Skubu pranėšt, kad mas vėl sustinkam rugsejo 7 d. 15 val. Mokytojų namų svetainaj.Bus pristotoma knyga "Greimas arti ir toli". Dalyvaus knygos autorius profesorius Karolis Rimtautas Kašponis, LTMA docentas Romualdas Aidukas ir kt.

Ataikit, lauksma.

Klubo narys, bitininkas Rimantas Skaistis žadėjo atvėžt pardavimui tikro medaus. Turėkit pinigėlių, nes medus tikrai gėras.