2013-02-20

MŪSŲ DELEGACIJA ADOMYNĖJEDVIGUBA ŠVENTĖ ADOMYNĖJE
                 Spalvingai paminėta Valstybės Nepriklausomybės diena
Kaip niekada gausiai į Adomynės dvarą vasario 16-ąją rinkosi adomyniečiai ir svečiai. Juk proga — ne eilinė. Visa Lietuva šventė 95-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo metines. Šventiškai išpuoštoje salėje iškilmingai sugiedoję Lietuvos himną visi susirinkusieji buvo pasveikinti šio renginio vedančiosios bendruomenės pirmininkės Virginijos Pakalniškienės. Ji linkėjo, kad Valstybės atkūrimo dvasia visus lydėtų visą laiką, o išdidus Nepriklausomybės jausmas pažadintų kiekvienoje širdyje įkvėpimą kurti savo krašto gerovę, prisiminti garbingą šalies istoriją, tęsti kovotojų tradicijas, darbuotis mūsų šiandieninės valstybės labui ir ateities kartoms.
Lietuvai savo dainų pynę skyrė Adomynės laisvalaikio centro moterų ansamblis „Aluotėlė“, vadovaujamas meno vadovės Vaivos Mališauskienės. Mažieji adomyniečiai savo eilėraštukais išsakė gražiausius jausmus Tėvynei, jų pačių pasigamintų vėliavėlių spalvomis pražydo scena dainuojant dainelę apie Lietuvą. Šventę pagyvino Justo Vizbaro pasirodymas. Jo dainos pritariant gitara skambėjo labai šiuolaikiškai, linksmai, atskleidė jaunų žmonių polėkį ir meilę gimtinei.
„Jara“ pasipuošė naujais tautiniais kostiumais
O svečiai atvyko ne tik garbingos Lietuvos datos paminėti, bet ir pasidžiaugti dar viena ypatinga proga adomyniečiams. Adomynės kaimo bendruomenė, vykdydama projektą „Tautiškumo ugdymas – bendruomeniškumo pagrindas“ savo darbais stengiasi puoselėti kaime etnokultūrines tradicijas, o didžiausi tautiškumo propaguotojai – folkloro ansamblio „Jara“ nariai. Jiems šiandieną ypatinga šventė: artistai pasipuošė naujais tikrais autentiškais tautiniais kostiumais, kurie buvo pasiūti šio projekto lėšomis.
Todėl pasirodžius ansamblio nariams,visi buvo sužavėti kaip pasikeitusiai jie atrodė ir kaip išdidžiai spindėjo jų akys! Gal dar ir todėl ir jų atliekamos dainos tą dieną ypatingai iškilmingai, jautriai ir gražiai skambėjo.
Etnografinio kolektyvo jubiliejus
Adomynės laisvalaikio centro vadovė Rima Lapienienė labai džiaugėsi, kad jos ir V. Mališauskienės vadovaujamas ansamblis „Jara“ po dešimties metų koncertinės veiklos pagaliau turės ir tinkamą aprangą. Ji trumpai papasakojo ansamblio susikūrimo istoriją, pasidžiaugė įdėto darbo rezultatais, turimais pasiekimais.
Atvykę „Jaros“ krikštatėviai folklorinio ansamblio „Kupkiemis“ artistai į sceną atėjo nešini tradicinėmis kupiškėniškomis lauktuvėmis ir atliko garbingą misiją: dvi „Jaros“ ansamblio dainininkes papuošė tradiciniu lietuvės moters galvos apdangalu — baltuoju nuometu — ir atliko tam skirtas apeigas.
O kai abiejų ansamblių balsai susiliejo į bendrą dainą, uždainavo visa salė, Kupiškėnų himnas po dvaro skliautais suskambo ypatingai skambiai ir galingai.
Padėkota geriausiems
Vienas po kito mažojo jubiliejaus proga kolektyvą sveikino susirinkę svečiai. Tik šiltus žodžius prisimindamos darbą su Adomynės saviveiklininkais išsakė jo pirmosios vadovės Sandra Gindvilienė bei Sigita Kovienė. Kupiškio rajono Savivaldybės mero Padėkos raštus už pagarbą tautos kultūrai vyriausiems „Jaros“ dainininkams Onai Birkuvienei ir Broniui Mikulioniui, o laisvalaikio centro vadovei Rimai Lapienienei už tautiškumo ugdymą Adomynės kaime ir bendruomenės tradicijų tęstinumą bei puoselėjimą įteikė rajono mero pavaduotojas Algirdas Navickas. Rajono Kultūros ir švietimo skyriaus padėkas iš kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojo Vytauto Knizikevičiaus rankų už  ilgametį dalyvavimą meno saviveikloje gavo kolektyve nuo pat susikūrimo dainuojančios Janina Ubonienė, Aldona Kavoliūnienė, Stasė Černiauskienė, Alvyda Palačenkienė. Rajono Kultūros centro direktoriaus padėkomis už kupiškėnų tarmės, dainų ir žaidimų propagavimą gavoZita Vilimienė, Danutė Čiurlienė ir Algimantas Skemundis, o kolektyvo meno vadovė Vaiva Mališauskienė —  už nuoširdumą ir kūrybiškumą. Visai neseniai prie kolektyvo prisijungusiems Stasiui Ramaškai bei Valdui Liubertui simbolines dovanėles įteikė ir ištvermės linkėjo bendruomenės pirmininkė V. Pakalniškienė. Jos padėka buvo apdovanotas ir geras visų etnokultūrinių renginių Adomynėje talkininkas Justas Vizbaras.
Už nuoširdumą, kruopštumą, begalinį norą atlikti darbą kuo geriau, betarpišką bendravimą ir geranoriškumą padėka buvo įteikta tautinių kostiumų siuvėjams salono „Pas Mariją“ savininkams Marijai ir Kęstučiui Simanavičiams.
Sveikintojų ir dovanų netrūko
Gražiausius linkėjimus Adomynei, jos žmonėms į šventę atvežė tolimesni ir artimesni svečiai. Eilėmis iškilmingai į visus kreipėsi Vilniaus Kupiškėnų klubo delegacija, vadovaujama neseniai išrinktos klubo prezidentės Filomenos Marčiulionienės, asmeniškai šiltai žemiečius sveikino klubo narė adomynietė Gražina Berkelienė. Smagu, kad šventėje dalyvavo kaimyninės Juodpėnų bendruomenės atstovai, Šimonių, Šepetos, Laičių, Noriūnų laisvalaikio centrų vadovės. „Jarą“ ir visus adomyniečius sveikino didelis meno saviveiklos entuziastas IĮ „Agla“ savininkas Augenijus Cesevičius, o Adomynės pagrindinės mokyklos direktorė Danguolė Mašauskienė džiaugėsi glaudžiu ir visapusišku laisvalaikio centro, bendruomenės ir mokyklos bendradarbiavimu, linkėjo, kad Adomynėje nenutiltų dainos ir didžioji dvaro salė visada būtų pilna artistų ir žiūrovų, o šitaip gražiai pasipuošusiam „Jaros“ ansambliui atsivertų didžiosios scenos.

Laima Ramaškienė

Nuotraukos Bronislavo Vizbaro
Dainuoja Justas Vizbaras

JARA visame gražume

Krikštatėvių sveikinimas

Mažųjų sveikinimas


Moterų ansamblis ALUOTĖLĖ
 


Nuometuojamos JAROS dainininkės


Pilna žiūrovų salė


Sveikina kaimynai

Šventės dalyviai


2013-02-15

SU ŠVENTE, MIELIEJIRyt vasario 16- oji. Su švente!  Paminėkim, pabūkim renginiuose, švęskim.

--------------------------------------------------------------
M
ėginsime sudėti pirmą žodį.
Klausykit
ės gerai...Širdim klausykit!
Kai tarsit šit
ą žodį, tai ant lūpų
Pajusite medaus ir kraujo skon
į,
Išgirsit volung
ę prieš lietų šaukiant,
U
žuosit šieno ir liepynų kvapą,
Reg
ėsit baugų debesio šešėlį
Per lauk
ą bėgant...Taigi pamėginkim.

"El-ie" bus "Lie", "t
ė-u" bus "tu", "vė-a" bus "va".
Kartokite! Kartokit ir klausykit.
J.Marcinkevičius

Klubo valdyba

2013-02-03

VILNIAUS KUPIŠKĖNŲ ATASKAITINIS

Salė pilnut pilnutėlė


Pranešimą išguldė Filomena


Technikos šefai Kęstutis ir Vidmantas
Salės vaizdeliai
Tėtis Romualdas atėjo su dukra - žemiau, o Nijolė atėjo su gipsine ranka - aukščiau
Susirinkimą kiravojo Linusis ir Regina
Revizijos ataskaitą - BoleslovasŽybartas
 Gražina
 Gražiai pakalbajo ...
Liucija

Romualdas

Visuomet linksma Regina - sekretoriauja

Klubo prezidente išrinkta Filomena Marčiulionienė, ji ir valdybos pirmininkė. Valdybos nariais tapo: Linusis Alekna, Valda Simonaitienė, Vladas Keršulis, Žybartas Simonaitis, Birutė Kačkienė ir Zita Ragelienė.
Į Revizijos komisiją išrinkta: Aldona Vaitkevičienė, Vanda Navickienė ir Boleslovas VaitiekūnasPuotai pasiruošta - pradedameLiucija su Maryte

Architektai

Nario mokestis tik dvidešimt

Skapiškėnai su prezidente

Konsultacijos įvairiomis temomis
Veikiantis prezidentas su sesutėmis

O čia su kadenciją baigusiu prezidentuVILNIAUS KUPIŠKĖNŲ KLUBO 2010 – 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Įvadinė dalis

Valdyboje šiuo metu yra penki klubo nariai. Valdyba kartą per mėnesį rinkosi į posėdžius, kad  įvertintų praeito mėnesio darbus ir aptartų artimiausius planus.   Aptarinėjome klubo reikalus, aktualiausias problemas, klubo narių pasiūlymus.

Pas mus lankėsi


 Eugenija Bajorytė ir Regimantas Adomaitis
Gausiai susirinkusi kupiškėnų ir svečių publika sutiko aktorius: skapiškietę Eugeniją Bajorytę ir jos vyrą Regimantą Adomaitį. Aktoriai papasakojo apie savo kelią į scenos viršūnes ir per meną į šeimyninį gyvenimą.
Koncertavo Naujininkų "Bočių" ansamblis "Vaivorykštė“


Svečiuose redaktorė, rašytoja, viešnia iš Australijos Rita Baltušytė
Gimė kaip Rita Juzėnaitė. Tėvas rašytojas Juozas Baltušis. Motina Vanda Petrauskaitė (1913-2003), žemaitė iš Laukodomo kaimo, Viešnia papasakojo apie turiningą savo gyvenimo kelią, žurnalistės darbą......
Sutuoktinis dailininkas architektas Jurgis Algimantas Zaviša, duktė dailininkė Akvilė Zavišaitė (1962–1991). Daug klausimų iš salės buvo apie tėvą, dukrą Akvilę, darbą. Atsakymai buvo nuoširdūs.

 Lilijana Ablėnaitė, viena iš pirmųjų Lietuvos estrados solisčių, buvusi Lietuvos tinklinio rinktinės narė, su savo kolege padainavo lietuvių liaudies ir kitas lyrines dainas.

Henrikas Vaitiekūnas
Savo gyvenimo kelią į žurnalistiką dėstė savo netradiciniu stiliumi. O klausimų klausimėlių buvo daug. Jis sakė, kad prabangiai pardavus sąžinę, žurnalistai gali gerai uždirbti. Visi  apkalbėjome daktarę Filomeną, politikę Kazimirą, keletą seimūnų, rašytoją Juozą. Na, o apie politiką, atrodo, ir nekalbėjom.

Leidyklos „Versmė“ redaktorius Petras Jonušas
Į svečius pasiprašė leidykla „Versmė“, kuri leidžia seriją knygų „Lietuvos valsčiai“. Ragino telkti jėgas, agituoti rašančius žmones, surinkti jau parašytą medžiagą. Juk tai labai svarbu mūsų krašto istorijos įamžinimui...

Aplankė mus ir kun. Gediminas Kijauskas, olimpinė čempionė Vida Vencienė, sveikos mitybos žinovas ir propaguotojas  Rimantas Stukas, aktorė Nijolė Baužytė, profesorius Kazimieras Garšva, kunigas Andrius Narbekovas ir kt. Su visais buvo įdomu susitikti ir turėjome apie ką pakalbėti.

Gražiausią pavasario mėnesį gegužę pasikvietėme į svečius Kupiškio pensionato gyventojus. Prieš susitikimą Mokytojų namuose, parodėme kupiškėnams kelias įžymias Vilniaus vietas – aplankėme Šv. Petro ir Povilo bažnyčią, vieną įdomiausių Vilniaus baroko šedevrų, Arkikatedrą, varpinę. Pro autobuso langus svečiai pažvelgė į Gedimino pilį, Valdovų rūmus, apžiūrėjome Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčias, paminklą Adomui Mickevičiui. Aplankėme paskutinį planuotą objektą – tai Subačiaus gatvėje esančią apžvalgos aikštelę, iš kurios atsiveria nepaprastas Vilniaus miesto grožis. Apie visas šias vietas vaizdingai ir įdomiai pasakojo gidė, mūsų klubo narė Ona Gasperavičiūtė. Apžvalgos aikštelėje atsipūtę, atsigėrę kavos, atvykome į Mokytojų namus. Kupiškio pensionato direktorius Dainius Bardauskas papasakojo apie savo „ūkį“ – žmones, jų gyvenimą, pomėgius veiklą. Pensionato saviveiklininkai parodė įdomią programą

PAS MUS SALAMIESČIO KAPELA "DVARAS"

Tai buvo nuostabus susitikimas. Pasiklausėme muzikos, pasakojimų, pabendravome, pasikeitėme dovanomis ir nusprendėme visada palaikyti glaudžius ryšius.

PRISIMINĖM UNĘ BABICKAITĘ

Į kovo tradicinį mėnesinį Vilniaus kupiškėnų susitikimą klubo valdyba pakvietė rinktis kovo 11 d. ir drauge švęsti Nepriklausomybės atkūrimo šventę. Tokia valdybos nuostata visiems patiko, nes šventė šeimoje ar tarp artimų žmonių būna prasmingesnė, „šventesnė“, todėl Mokytojų namų svetainėje rinkosi ne tik Vilniaus kupiškėnai, bet ir tikri kupiškėnai: Kupiškio Etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė, mokytojos Janina Puronienė ir Danutė Sokienė, su monospektaklio „Unė“ fragmentais apsilankė aktorė režisierė, choreografė ir poetė Birutė Marcinkevičiūtė-Mar, iš Kauno atvyko Indrė, Vytauto Babicko dukra.
Išskirtinai buvo prisiminta Babickų šeima, iš kurios sesuo Unė ir brolis Vytautas sovietmečiu gyveno Tėvynėje be laisvės, o broliai Petras ir Kazys – laisvėje, už Atlanto, be Tėvynės.
Garbė ir padėka susipratusiems kupiškėnams, kad kraštiečių Babickų atminimą saugo Laukminiškių muziejus, paminklas Unės tėvui Jurgiui Babickui Laukminiškių kapinėse, paminklai Unei, jos motinai Agotai ir kenotafas jos vyrui Vytautui Palėvenės kapinėse.
Fragmentais iš monospektaklio UNĖ mus sužavėjo Birutė Marcinkevičiūtė - Mar. Lietuvos aktorė režisierė, choreografė dalyvavo Europos, Šiaurės ir Pietų Amerikos, Azijos, Afrikos teatro festivaliuose. Sukūrė vaidmenų kino filmuose.
SVEČIAVOSI ADOMYNĖS BENDRUOMENĖ


Lapkričio 7 d. 14 val. kvietėme visus kupiškėnus (pasitelkdami ir radijo „Ryto garsus“) atvykti į Vilniaus karininkų ramovę susitikti su Adomynės bendruomenės žmonėmis. Pasikvietėme ir Kupiškio rajono merą Joną Jarutį ir Šimonių seniūną Algirdą Kairį, kad pamatytų, ką gi veikia rajono bendruomenės. Ramovės salė buvo pilnutėlė.
Adomynės bendruomenės pirmininkė Virginija Pakalniškienė pristatė Adomynės istoriją, parodė, kaip dvaras atrodė anksčiau ir kaip gražiai atrodo dabar.. Po pasakojimo, pamatėme adomyniečių linksmąją dalį,  Adomynės krašto dainas dainavo etnografinis ansamblis ‚Jara“, pasakotojos gražia adomynietiška šnekta pasakojo ir vaidino humoreskas, moksleivė Ieva Tučiūtė grojo kanklėmis bei gitara ir dainavo, Danutė Vizbarienė su dukra Agne poetiškai, subtiliai  pasikalbėjo apie gyvenimą,                Pasikeitėm dovanomis: mums -  iš Šimonių girios „voveruškų“ pintinę, o mes padovanojom paveikslą su Aušros vartų vaizdu, kad primintų viešnagę Vilniuje.
Kupiškio rajono meras Jonas Jarutis savo pasisakyme prasitarė, kad nustebo pamatęs ką sugeba ir ką turi Adomynės žmonės. Tai galėtų būti parodomoji bendruomenė, pavyzdys.
Įsitikinom, kad kraštiečių bendravimas yra pati didžiausia vertybė, kad nepamirštume savo šaknų, tėviškės kvapo, tarmiško pasikalbajimo, Kupos čiurlenimo, berželių šlamėjimo, giminių susitikimų.KNYGŲ PRISTATYMAS

Vidmantas Jankauskas kasmet pristato eilinį Kupiškio almanacho numerį.
Aldona Vasilūnienė - „Žėrinti jaunystė“
Vytautas Gurevičius savo knygą „Raktas į sveiką ir dvasingą gyvenimą“ pristatė Vydūno namuose, o atėjęs į klubą padovanojo ir mums. Sako, malonu dovanoti. Ačiū jam.
Gražus renginys buvo „Kupiškėnų enciklopedijos“ pristatymas. Vidmantą visi gyrė, suteikė net daktaro laipsnį už tokį didelį ir nelengvą darbą. Tuo pačiu ir su Jubiliejumi pasveikinom.
Galų gale pasirodė ir ketvirta dalis „Keliai veda Kupiškin“. Šita dalis – tikrai prisvilęs blynas, visko pasitaiko, bet kad šitaip nepasisektų negi iš naujo perspausdinsi?
Vidmantas Jankauskas pristatė dar dvi knygas, Povilo Zulono jubiliejaus proga P. Zulono „Atsiminimai“ ir J. Žebrytės “Kupiškėnų skautai ir šauliai“.


ŠVENTĖS

Klubo 20-metis

Tai buvo didžiausia mūsų klubo šventė, o kartu ir didelis rūpestis.
Išradingai Klubo jubiliejaus minėjimą vairavo Gaudentas Aukštikalnis. Klubo nuveikti darbai,  Vidmanto Tubelio triūso dėka buvo demonstruojami dideliame ekrane.
Meras Jonas Jarutis, padovanojęs milžinišką šakotį,  linkėjo sėkmės ir kvietė Klubą į Kupiškio rajone vykstančius renginius. Signataras, klubo globėjas, buvęs ilgametis Kupiškio rajono meras Leonas Apšega linkėjo tolimesnės sėkmės, ir atvyko ratuotas su tradicine alučio bačka. Mus sveikino kaimynai rokiškėnai, panevėžiečiai, anykštėnai, biržiečiai ir daugelis kitų. Linksmomis dainomis linksmino Skapiškio kapelija "Mituva".

AUKŠTAIČIŲ GEGUŽINĖ

Gal jau penktą kartą dalyvavome Vingio parko kavinėje „Lakštingala“ organizuojamose Aukštaičių gegužinėse. Kiekvienais metais atsakingas klubas keičiasi. Gegužines jau organizavo rokiškėnai, biržiečiai, anykštėnai. Šiais metais atsakingi buvome mes – Vilniaus kupiškėnų klubas. Labai rūpinomės, galvojom, kaip geriau suorganizuoti. Buvo pakviesti visi aukštaičių klubai, buvo užimti  visi kavinės stalai. Gegužinę vedė Gaudentas Aukštikalnis. Mus linksmino Noriūnų ansamblis „Kairabalė“, Kirdų šeimyna. Kaip visada buvo surengtas konkursas namų darbų, šį kartą laimėjo joniškiečiai. Praeitais metais – kupiškėnai. Iki sutemų skambėjo dainos, sukosi šokėjų poros ir rateliai.

SALAMIESTYJE
Birželio 17 d. sekmadienį Salamiestyje jau dvyliktą kartą Antaninių kermošiaus proga buvo organizuotas Salamiesčio kapelų festivalis „Atkelkim svečiams vartelius“.

Prisirinko pilna pilnutėlė  Salamiesčio dvare salė, net musei nebuvo vietos nutūpti. Šventę pradėjo Alizavos seniūnas Antanas Alkauskas, pasveikino visus susirinkusius, palinkėjo gražiai praleisti laiką. Toliau Almantas Totoris kviečia visus Antanus ir Antaninas, sveikinami, uždedami vainikai, klebonas Laimonas Nedveckas palaimina juos ir kiekvienas gauna simbolinę dovaną balandį, kurį lauke paleidžia, suteikdami jam laisvę, o sau linkėdami gražaus gyvenimo.
Linksmają dalį pradėjo Salamiesčio šeimininkai – „Dvaro“ kapela, vadovaujama Almanto Totorio. Kaip ir visada linksmi, šmaikštūs, tarmiškai kalbantys ir dainuojantys, ką ir bepridursi, kad daugiau būtų tokių žmonių Lietuvoj, kaip Almantas, visa Lietuva skambėtų ir nesibaigtų festivaliai.  Almantas prisikvietė daug svečių iš Panevėžio, Rokiškio ir Pakruojo.
Kapela keitė kapelą, ansamblis, kantri, šiuolaikinė estrada. Atsiradus  vietos šokiams, prasidėjo rateliai, pasišokimai, pasidūkimai.
Grįžom pilni gražių įspūdžių, pamąstymų, kad mūsų kaimai ir miesteliai labai gražiai tvarkosi, darbuojasi, rengia festivalius ir nepamiršta, pakviesti kraštiečių, gyvenančių Vilniuje.

SKAPIŠKYJE

Buvom pakviesti ir į Skapiškyje surengtą penkioliktąjį festivalį „Pienių pūkas“, kuris  buvo skirtas tremties septyniasdešimtmečiui. Pažiūrėjome Nacionalinio dramos teatro aktorės Birutės Mar mono spektaklį „Poetė“ . Vilniaus jaunimo teatro aktoriai: klubo narė Janina Matekonytė ir aktorius anykštėnas Ferdinandas Jakšys papasakojo apie savo kūrybos kelią, paskaitė kelis eilėraščius. Rašytojas Jurgis Usinavičius pasidalino mintimis apie savo tėvą – partizaną, šeimos tremtį, pabėgimą iš Sibiro, pusiau nelegalų gyvenimą Lietuvoje, Vilius Naujikas surengė savo fotografijų parodą.


ADOMYNĖJE

Kadangi mūsų klubo misija yra neatitrūkti nuo savo šaknų, domėtis, bendrauti, draugauti su Kupiškio rajono seniūnijomis, bendruomenėmis, buvom nuvykę į Adomynės bendruomenės surengtą „Poezijos pavasarėlį“. Nusivežėm ir savo poetę, klubo narę Aušrą Kazlauskienę, kuri labai originaliai pristatė savo eilėraščių knygutę „Rankinukas“.
„O dienos eina vis trumpyn... pasaulis mano toks mažiukas: jį lengva būtų sutalpint į vieną mažą rankinuką“.
Įdomu buvo stebėti, kaip kaimo bendruomenė sutelkia  dainuojančius, muzikuojančius moksleivius, surenka iš viso rajono poetus, kurie pristatė išleistas poezijos knygas, skaitė eilėraščius, kalbėjo apie kūrybą. Tai mokytojai ar kitų sričių darbuotojai. Galim tik didžiuotis tokia kraštiečių veikla. Po renginio bendruomenės pirmininkė Virginija Pakalniškienė supažindino su Adomynės dvaru ir papasakojo, kad greit bus renovuojamas dvaro parkas.

KAZIUKO MUGĖ - AUKŠTAITIJOS DIENOS VILNIUJE

Nepriklausomybės ir Rotušės aikštėse tris dienas savo sugebėjimus demonstravo įvairaus amžiaus šokėjai, dainininkai, pasakoriai ir kitų žanrų atlikėjai iš Aukštaitijos rajonų. Kupiškio, Subačiaus, Skapiškio, Salamiesčio dainorėliai ir šokėjai pasirodė paskutinę mugės dieną - sekmadienį. Žvarbią dieną susirinko nemažas mūsų klubo "sirgalių" būrys. Pabendravome su kraštiečiais, pasikalbėjome.  Su dideliu susidomėjimu stebėjome mūsų kraštiečių pasirodymą, pritarėme jiems - kartu dainuodami ir šokdami. Kupiškėnų pasirodymo  metu dideliame ekrane buvo rodomi vaizdai apie Kupiškio kraštą, jo žmones bei Vilniaus kupiškėnų klubo gyvenimą.

                                         Žalgirio mūšiui 600

Yra dalykų kurie išlieka šimtmečius. Vienas iš tokių taurių žygdarbių - Žalgirio mūšis, kurio 600-ąsias metines minėjome 2011 m. liepos 15 d.
Žalgirio mūšiui paminėti birželio 6 dienos renginį paskyrė ir Vilniaus kupiškėnų klubas. Apie Žalgirio mūšio priežastis, Lietuvos, Lenkijos, Kryžiuočių ordino rengimąsi karui, Europos valstybių bandymus išspręsti konfliktą, mūšio eigą ir jo reikšmę papasakojo Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotoja sociologijos mokslų daktarė Gitana Zujienė.
Aplankėme ir seime surengtą Laimos Kriukelienės tapybos parodą, kurioje puikavosi didžiulis Žalgirio mūšio paveikslas.
KELIONĖS, EKSKURSIJOS

Keliauti mėgstame, nes kelionėse daug pamatai, sužinai, pasisemi jėgų, susirandi naujų draugų ir pan.
Tolimiausia mūsų klubo kelionė, aišku Rimanto Skaisčio geros širdies dėka, tai kasmetinės kelionės į pajūrį, kartu su įvairių mokyklų mokinukais. Visos kelionės buvo šiek tiek skirtingos. Kalbant apie visas kartu, aplankėme: Kretingos žiemos sodą, vienuolyną, Klaipėdos jūrų muziejų, Nidą, Parnidžio kopą, Saulės laikrodį, Juodkrantėje -  Raganų kalną, Ventės ragą, Panemunės pilis. Šilutėje pietaudavom, Rusnėje šviežią žuvį pirkdavom, o apsistodavome Šventojoje, „Limetos“ poilsio namuose, kur pirmą vakarą visada būdavo moksleivių koncertas. Reikėdavo ir kupiškėnams padainuot. Visada laimėdavo draugystė.
 Mokytoja Rimantui net eilėraštį sukūrė, paskutinis posmelis skamba taip:
Ačiū, Rimantai, mielasis
Už bangas tas mėlynąsias
Už kelionę, rūpesčius
Ir patirtus įspūdžius.
Antra -  nuolatinė kelionė, tai į Dargužius, garsius šilauogėmis, „Sūrininkų namais“. Vienais metais pakeliui aplankėm Trakų Vokės dvaro sodybą, gluosninių žilvičių plantaciją, susitikom su  direktoriumi Petru Basalyku. Prisirinkę šilauogių, pasisvečiavę „Sūrininkų namuose“ traukdavom į Rimanto bityną, kur pietaudavom, medaus ir korio ragaudavom, bendraudavom. Sotūs ir laimingi, pilni kelionės įspūdžių grįždavom namo.

Važiavom į Trakų rajone esančią Dalgedų kaimo turizmo sodybą, kuri įsikūrusi ant Vilkokšnio ežero kranto – jaukiame gamtos kampelyje.
Šios sodybos šeimininkė Aldutė su dukra etnografiniame kambaryje rengia edukacines programas, mes pasirinkome duonos kepimo programą. Duonos tešla jau buvo paruošta. Mums padalino po saują tešlos, patys turėjom suformuoti savo kepaliuką ir pasižymėti savo ženklu. Kol pašauta duonutė kepė, mes klausėmės Aldutės pasakojimo apie rugio kelią iki duonutės iškepimo, apžiūrėjom senovinius rakandus, klausinėjom. Kai duonutė iškepė, kiekvienas turėjom atsirinkti savo kepaliuką. Pasivaikščioję prie ežero, papietavę už didelio stalo, važiavom link Aukštadvario.
Aukštadvaryje lankėmės prie Velnio duobės, apžiūrėjom dar nerestauruotą Aukštadvario dvarą. Užsukę pakeliui į Trakus mėgavomės tikrais, nepaprastai skaniais kibinais.

Kairėnų botanikos sode

Vėsų gegužės 26 d. vidurdienį grupė Vilniaus kupiškėnų klubo narių išsiruošė į Vilniaus universiteto botanikos sodą Kairėnuose. Čia mus pasitiko gidė Rasa Ryliškienė. Ji papasakojo visą sodo, dvarvietės ir parko istoriją. Pirmiausia mus nuvedė į japonišką sodą, kur kaip tik buvo pats rododendrų žydėjimas.
Eidami į dendrologijos skyrių, pakeliui prie vaisingumo ir laimės arkos nusifotografavome. Aplankėme ir gėlininkystės skyrių, kur žydėjo daugybė vilkdalgių, grožėjomės alyvų kalneliu, nuėjome prie šaltinėlio..
Įsitikinom, kad į parką galima eiti keletą kartų į metus, pasigrožėti vis kitais žydinčiais augalais.

Spalio viduryje lankėmės Molėtų observatorijoje. Viename iš bokštų įkurtas etnokosmologijos muziejus. Buvo labai įdomu gido klausytis apie eksponatus, žmogaus ryšį su visata, žavėjomės kosminių vaizdų nuotraukomis. Liftu pakilom į 32 m. aukštį. Ten iš stiklo ir metalo sumontuota „Skraidanti lėkštė“ iš kurios aikštelės atsiveria nuostabi panorama, ežerai, Labanoro giria.
Iš etnokosmologijos muziejaus patraukėme į pagonišką šviesulių stebyklą.
Ši stebykla – šventvietė, ratas iš akmenų ir 10 medinių stulpų su kalendoriniais ženklais ir ugnies aukuru centre. Stebyklos šeimininkas Jonas Vaiškūnas papasakojo kaip senovės žmogus stebėjo žvaigždes, reiškinius, siejo su jais savo darbus. Papasakojo apie senąsias baltų apeigas ir surengė mums ištisą spektaklį apie kiekvieną astrologinį ženklą ir paaiškino su juo susijusį žmogaus charakterį. Nustebom, susimąstėm, ugnelę kurstėm, iš širdies dėkojom.
Pro šimtmečius skaičiuojančius Molėtus pasukome į Alantos dvarą. Dvaras meniškai restauruotas, pirmame aukšte įrengtas kraštotyros muziejus, antrame aukšte įsikūrusi šiuolaikiška erdvi biblioteka su kompiuteriais, prie kurių ,,triūsė“ Alantos jaunimas. Gražiai tvarkomas parkas, gėlynai, tvenkiniai.
Papietavę Molėtų mieste svetingoje picerijoje, grįžome atgal į observatorijų teritoriją.  Malonus jaunikaitis - gidas supažindino su pasaulio astronomijos naujienomis, konferencijų salėje ekrane parodė nuostabaus grožio spalvotas planetų, žvaigždžių, ūkų, spiečių, galaktikų filmuotas nuotraukas. Ant pastato stogo giedrame danguje per teleskopą ir plika akimi stebėjome žvaigždes, dangų. Gidas lazeriniu šviestuvėliu danguje rodė Paukščių taką, Grįžulo ratus, Šiaurinę ir kt. žvaigždes, pasitikslinome menkas savo žinias apie Dangaus šviesulius.
Manau, visi buvome patenkinti šia kelione, nors grįžome jau vėlai.

Per praėjusius trejus metus dar lankėmės Prezidentūroje, muzikos, teatro ir kino muziejuje, bažnytinio paveldo muziejuje bei Katedros požemiuose.

PAVELDAS

Atminimo akmuo Virbališkių pradinei mokyklai
Gegužės mėnesį Virbališkyje buvo surengta graži šventė. Ji prasidėjo prie šimtmečius rymančio Virbališkių kaimo jaunimo 1883 metais pastatytojo kryžiaus, po šimtamečiais, mokyklos aplinkoje augančiais medžiais, ant buvusios 1865-1938m. mokyklos pamatų,  garbingi mūsų kraštiečiai dr. Gediminas Kaluina, architektas Žybartas Simonaitis ir tautodailininkas - akmentašys Vytautas Jasinskas sukūrė ir pastatė buvusiajai mokyklai atminti paminklinį akmenį.

Sodinome medelius

Ankstų pirmadienio rytą trys Vilniaus kupiškėnų ekipažai, ginkluoti specialiais medelių sodinimo ir paprastais kastuvais, per rytinį Vilnių pasuka Kupiškio link. Nuvykę randame miškotvarkos inžinierių Virginijų Stapulionį belaukiantį mūsų ir ekipažą gimnazisčių pasiryžusių rodyti mums Mirabelio miško medelių sodinimo barus prie Braskuškio kaimo. Po trumpo instruktažo kimbame į darbą. Sodiname eglutes, juodalksniai kas antrą vagą jau buvo susodinti. Po talkos miškotvarkos inžinierius Virginijus Stapulionis talkos dalyviams įteikė po gražiai iliustruotą knygą "Kupiškio miškų urėdijos istorijos eskizai". Iš Vilniaus atgabenta  gausybė inkilų Mirobelio giralas paukštėliom.
Gediminas Kaluina, talkos iniciatorius, dėkoja Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos gimnazistams, miškininkams ir Vilniaus kupiškėnams už gražų indėlį turtinant Lietuvos gamtą. Po geros talkos, pagal senus lietuviškus papročius, įvyko potalkė, kurią suruošė mūsų moterys.
Papietavę šalia mūsų sodinto miško išvykstam į pažintinę ekskursiją. O ji gana plati: Virbališkiai, Laukminiškiai, Lebedžiai, Stuburai, Antašava, Alizava, Salamiestis.


Apie Vilniaus kupiškėnų interneto svetainę:

Primenam, kad pagrindinis svetainės tvarkytojas yra Albinas Čiurlys, jei reikia, padeda ir Vidmantas Tubelis. Albinas, grįžęs iš renginio tuoj pat imasi darbo ir vėlai vakare jau galim skaityti jo reportažą, žiūrėti nuotraukas. Dakui jom ažu šitų klubui labai raikalingų dorbų.  Ataskaitą apie svetainės lankytojus parašė pats Albinas:
Svetainėje patalpinta per 310 straipsnių. Straipsniai iliustruoti 3500 fotonuotraukų

1. Nuo svetainės įkūrimo 2008 m. ją aplankė beveik 63000 lankytojų.
Tarp jų:
1.1 Lietuva                                                    54500 lankytojų.
1.2 JAV                             virš                       2100
1.3 Rusija                          apie                      1100
1.4 Vokietija                                                  900
1.5 Anglija                                                     700
1.6 Olandija                                                   270
1.7 Ukraina                                                    270
1.8 Italija, Norvegija, Prancūzija po 120-135 lankytojus.

2. Per metus svetainę atsidaro ir peržiūri apie  12000 kartų,   Lietuvoje apsilankymų yra per 10000

3. Populiariausi puslapiai apie:
3.1 Šilauogių plantaciją,   Eugeniją Bajorytę,   Žalgirio mūšį,  Filomenos darželį

4. Ilgiausiai atsidarę svetainę žiūri: Rusijoje, Lietuvoje, JAV ir Anglijoje
5. 30 proc. lankytojų pastovūs
6.Apsilankymai pagal miestų regionus: Vilniaus 60%, Panevėžio 15%, Kauno 15%, po jų Klaipėda, Alytus, Utena ir kt.
7.Užsienyje: JAV – Ričmondas, Čikaga, Lemontas, Anglijoje -Londonas, Rusijoje – Maskva.
Svetainė nesudėtinga. Joje patalpinti medžiagą gali Albinas Č. ir Vidmantas T. Foto nuotraukos Albino Čiurlio, Viliaus Naujiko, Vidmanto Tubelio.
Filomena žadėjo išreikalauti visų klubo narių trumpų biografijų su nuotrauka, kurias būtų galima patalpinti į atskirą klubo narių svetainę.

Atlikti darbai

Parengėme padėkos raštus, klubo firminius blankus, kvietimus. Jubiliejaus proga paruoštas leidinukas. Gegužinei padaryti medaliai.
Sveikinome Jubiliatus su atvirutėmis ar gėlėmis,  nusipelniusiems ir juostą užrišdavom, siuntėme sveikinimus Kalėdų proga,  lankėme sergančius klubo narius.JUBILIATAI

90 metų
VITAS KRIŠČIŪNAS

85 metai
ALGIRDAS ŠUKYS, PETRAS STANKEVIČIUS, ONA GASPERAVIČIŪTĖ. EUGENIJA DIDŽIARIEKIENĖ

80 metų
LAIMUTĖ JONUŠIENĖ, DANUTĖ NAVIKIENĖ, VYTAUTAS PIVORIŪNAS, JURGIS USINAVIČIUS, BOLESLOVAS VAITIEKŪNAS, VYTAUTĖ EIDUKAITIENĖ

70 metų
GRAŽINA BERKELIENĖ, RIMANTAS SKAISTIS, VIDA ŽILINSKIENĖ, JONAS BIELIAUSKAS

50 metų
VIDMANTAS JANKAUSKAS


NETEKTYS

Per šiuos metus netekome ištikimų kupiškėnų ir gerų klubo narių, daug padėjusių klubo veiklai. Tai Br. Terebas, Br. Barzdžiukas, E. Dubauskienė, A. Glemža, V. Šimonienė., M. Galinienė, A. Gudonytė, A. Ramanauskas, E. Bajorytė, J. Žebrytė V. Kukulas, V. Merkys A. Vaitiekūnas, P. Pečiūra.

DĖKOJAME

Per praėjusius trejus metus, kaip jau išgirdote, tikrai buvo visko. Tuos visus darbus, renginius kažkas turėjo suorganizuoti, padaryti vadinamus juodus darbus ir t.t. Pirmiausia norisi padėkoti visiems, prisidėjusiems prie klubo veiklos, kad mums visiems būtų smagu. Bet norisi  išskirti tuos, kurie daugiausia plušėjo.
Patys pirmieji tai Regina ir Vidmantas Tubeliai – žinokit viena, kad jei ne jie, tai mes labai daug dalykų neturėtumėme, nes jie su savo transportu į  kiekvieną renginį atveža vandenį kavai, visus indus, perka gėles, maistą, rašo sveikinimus. Vidmantas visada sudėlioja  nuotraukas ekranui, padeda Albinui Čiurliui, jų darbo neįmanoma išvardinti, televizininkai sakytų - darbuotojai už kadro. Verta jiems paploti.
Fotografas Vilius Naujikas ar Rimantas Skaistis dirba niekieno neagituojami ir neprašomi: Vilius fotografuoja renginius, visiems atsiunčia nuotraukas, turi savo puslapį „Sėliai“, kur taip pat yra visų mūsų renginių nuotraukos, rekomenduojam pasižiūrėti.
Rimanto dėka važiuojam į pajūrį, šilauogių rinkti, paveldo darbai... mes labai jam dėkojam už energiją, savanorystę ir aišku medų.
Darbštuolis ir Žybartas Simonaitis, pilnas įvairių idėjų – vėliavnešys, himno dirigentas, paveldo Kupiškio rajone pradininkas.
Algimantas Zolubas – namuose aktyviai dirbantis kupiškėnas, redaguoja „Varpą“, užteko jam tik paskambinti seniūnui ir Unės Babickaitės motinos Agotos Babickienės antkapis Palėvenės kapinėse  buvo sutvarkytas. Tai visiems pavyzdys.
Ką jau bekalbėti apie mūsų Vidmantą Jankauską, iki pašaknų, grynuolį, tikrą kupiškėnę bitutę. Jau išleido ne tik II Kupiškėnų enciklopedijos tomą, bet ir Zulono „Atsiminimai“, Žebrytės „Kupiškėnų skautai ir šauliai“, almanacho sudarytojas. Dėkingi jam, kad jis yra, kad jis nepailstantis mylėt savo kraštą. Paskutinis jam apdovanojimas, tai J. Jaručio įteikta „Sidabrinio dobilo“ statulėlė, tai Kupiškio rajono Metų metraštininko nominacija. Sveikinam ir mas.
Klementina Vosylytė nenusileidžia Vidmantui, net keturis tomus Kupiškėnų žodyno užsibrėžė išleisti.
Dar vieną norisi paminėt, tai Rimtautą Kašponį, profesorių, nors jis šiuo metu gyvena Prienuose, bet ir toliau darbuojasi Greimo ir semiotikos tema. Pernai net į Kiniją vyko, į semiotikos konferenciją.
Didelė klubui garbė, kad Živilė Antanina Mačionienė yra mūsų klubo narė, kuri  gavo Valstybinę Jono Basanavičiaus premiją už ilgalaikę visuomeninę etnokultūrinę veiklą, kuriant unikalų kultūros ir gamtos paminklą – Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyną Ožkabaliuose Basanavičiaus tėviškėje. Didžiuojamės ir dar kartą sveikiname.
Nesinori skriausti moterų, jos visos šaunios, aktyvios, gražios: Eugenija Didžiariekienė, Vytautė Eidukaitienė, Roma Dambrauskaitė daug dirbo su knygomis „Keliai veda Kupiškin“ (dėl IV dalies klaidų jos tikrai nekaltos).
Aktyviai pasireiškė Gražina Berkelienė. Ji aktyviai bendradarbiauja su Adomynės bendruomene, atveda į klubą savo chorus, stalą visada išradingai papuošia. Dėkingi jai.
Paskutiniame renginyje labai įdomiai pasirodė Valda Simonaitienė, kruopščiai paruošusi aktyviausiems nariams padėkos laiškelius. Labai dėkingi jai už entuziazmą.
Iš visų klubo narių,  tiek vyrų, tiek moterų norėtųsi didesnio aktyvumo, kad siūlytų idėjas, keliones, renginius, kad būtų visiems įdomu ir smagu. Aišku, kad nebuvom idealūs, kaip visiems norėtųsi. Kas tuo abejoja, pasikeiskime vietomis ir tą organizavimo malonumą tikrai pajusite.
 Apie valdybos darbą, klubo renginius, ką galima būtų tobulinti, keisti, ką galima aplankyti ir pan. prašom aktyviai pasisakyti, nuoširdžiai ir atvirai.

DAKUI