2015-05-10

PAS MUS SUBATĖNAI


Klubo prezidentė Filomena Marčiulionienė

Sueigos salė su svečiais subatėnais

Artistės - subatietės, tiksliau subatėnų marčios: Zina ir Audra

Seniūnas Vidmantas Paliulis, ansamblio vadovė Irena Jėčiuvienė ir pasakorius Almantas Kunskas
Vidmantas Tubelis ir Rimas Vaitonis

Subačiaus seniūnas Vidmantas PaliulisSubačius – miestas Kupiškio rajone, 14 km į pietvakarius nuo Kupiškio, prie kelio  122  DaugpilisKupiškisPanevėžys , dešiniajame Viešintos upės krante. Subačiaus seniūnijos centras, 2 seniūnaitijos (Asiūklynės ir Aukštaičių).
Stovi medinė Subačiaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia (nuo 1940 m.), yra Subačiaus gimnazija, biblioteka (nuo 1940 m.), paštas. Didžiausia įmonė – šalia Kunčių kaimo veikianti Subačiaus kuro bazė, sovietmečiu buvusi įslaptinta ir vadinta sąlyginio „Gintaro“ kombinato vardu. Miestą kerta geležinkelis Radviliškis – Daugpilis.
Anksčiau gyvenvietė vadinta Subačiaus geležinkelio stotimi – pats miestelis Subačius yra už 4 km į pietryčius ir dabar vadinamas Senuoju Subačiumi. Miestelyje tarpukaryje veikė malūnas, lentpjūvė, elektros stotis ir didelę apyvartą turėjęs didmenų sandėlis (grūdų savišalpos sandėlis „magazinas“, buvęs tam tikra valstiečių apsidraudimo forma nuo nederliaus).
Nuo Subačiaus, iš Pauliankos į Skverbų kaimą eina šimtamečių beržų alėja.
Subatėnų pasirodymą vedė Violeta Kunskienė

Miestelis prieš Pirmąjį pasaulinį karą pradėjo kurtis Dvariškių kaimo žemėse, nutiesus Radviliškio-Daugpilio geležinkelį 1873 m. ir pastačius geležinkelio stotį. Plėtėsi daugiausia link pietų palei vieškelį į Senąjį Subačių ir link vakarų, Stračnių kryptimi. Šiauriau tebuvo tik didelis Dvariškių kaimo užeigos namas. Toje pusėje stovėjo ir rusų valdžios pastatytas mūrinis grūdų sandėlis. XX a. pradžioje Subačiaus geležinkelio stoties gyvenvietė taip išsiplėtė, kad iš Senojo Subačiaus perėmė valsčiaus centro statusą. Šiaurinė miestelio dalis apstatyta maždaug 19221939 m. Joje 19371939 m. kunigas Povilas Mikalajūnas pastatydino ir bažnyčią (prie Viešintos upės). Į šios bažnyčios pamatus buvo įmūrytas iš Tiltagalių atvežtas akmuo su „žmogaus pėda“.
1958 m. gegužės 15 d. Subačius gavo miesto tipo gyvenvietės statusą (iki tol buvo geležinkelio stoties miestelis). Sovietmečiu veikė Utenos M. Melnikaitės trikotažo ir galanterijos gamybinio susivienijimo cechas.
Iš pradžių gyvenvietė vadinosi Subačiaus geležinkelio stotimi, kadangi įsikūrė prie Senojo Subačiaus (tuomet vadinto tiesiog Subačiumi), bet kai XX a. pradžioje išaugo į didesnę gyvenvietę, įsigalėjo sutrumpintas pavadinimas – tiesiog Subačius.

Apie Senąjį Subačių pasakojo Filomena Pribušauskaitė - StakelienėSubačiaus vokalinis ansamblis"Viešinta".Vadovė Irena Jėčiuvienė. Artistai: Milda Aižinienė, Valdas Patackas, Stasys Nerlikas, Dalė Bulkauskienė, Genutė Matulienė, Angelė Jonuškienė, Rasa Silickaitė.

Ansamblio "Luknė"  artistės Zina Jėčiuvienė, Audra Makštelienė ir vadovė Irena Jėčiuvienė

Jaunoji gitaristė Karolina Kepalaitė
Savo kūrybos eiles skaitė poetė Angelė - Marija Jonuškienė

Jaunasis pasakorius Almantas Kunskas


Tikrieji Subatėnai ir Vilniaus subatėnai. Šeimyninė nuotrauka 


V. Tubelio foto

Albinas Čiurlys

Violeta Kunskienė

Vidmantas Jankauskas
Klubo valdybos narės Reginos mintys apie Kupiškėnų klubo susitikimą įvykusį 2015.05.10

Į kupiškėnų klubo susitikimą šį kartą atvyko svečiai iš Subačiaus, o su jais panoro

bendrauti ne tik klubo nariai, bet ir buvę Subačiaus gimnazijos moksleiviai, netgi Vilniaus

miesto savivaldybės narė Auksė

Pradžioje prezidentė Filomena pakalbėjo apie artimiausius klubo reikalus: ekskursiją (su

lazdyniečiais) į Kupiškį, ekskursiją (liepos-rugpjūčio mėn.), 2014 m. almanachą apie Kupiškį.

Darniai skambėjo visų susirinkusiųjų atliekamas Kupiškėnų himnas.

Subačiaus seniūnas Vidmantas Paliulis nuoširdžiai pasveikino visus susirinkusiuosius,

linkėdamas gražaus ir turiningo vakaro. Seniūnas plačiai papasakojo apie Subačiaus praeitį ir

pasikeitimus šiandien – visa tai buvo pademonstruota skaidrėmis. Apart to, kas jau anksčiau

rašoma apie Subačių, seniūnas pasidžiaugė išgražėjusiu miestu, organizuojamomis talkomis,

švenčiamomis Joninių, užgavėnių ir kitomis šventėmis, sportuojančiu jaunimu, vyresnio amžiaus

žmonėmis, įvairaus amžiaus saviveiklininkais, kurių atliekamais kūriniais gėrėjomės.

Seniūnas priminė, kad 2008 metais buvo įsteigta Subačiaus bendruomenė. Jau praėjus

vos metams buvo surengta foto paroda „Subačius yra gražus“. Bendruomenė organizuoja įvairius

renginius: Mindaugo karūnavimo diena ant Stimiškių piliakalnio, Žalgirio mūšio 600 metines ir

prižiūrimos vokiečių kapinės, o žydų kapinėse, atvykus tautiečiams, atkreiptas dėmesys į

akmeninį paminklą, kuriame, senąja hebrajų kalba, buvo išskaityta (dabar ši kalba nevartojama)

18 metų jaunuolio pavardė ir herbas. Išsiaiškinta, kad tai trijų žydų šeimų herbas.

Apie senąjį Subačių pasakojo Filomena Pribušauskaitė – Stakelienė. Solidaus amžiaus

ponia buvo atsivežusi metraštį ir kitos medžiagos, kurioje fiksuojami faktai apie šį miestelį. Ji

apgailestavo, kad šiandien iš 119 sodybų, 34 yra yra negyvenamos. Jeigu 1833 metais miestelyje

gyveno 322 žmonės, 1973 – 680, o 2015 – apie 200. 2007 metais įkurta Senojo Subačiaus

bendruomenė labai veikli. Jos iniciatyva restauruotas nugriautos mokyklos priestatas,

suremontuotas stadionas, švenčiamos derliaus, Joninių ir kitos šventės.

Vidmantas Jankauskas pristatė jo redaguotą 2014 m. Kupiškio almanachą. Jis skirtas

istorijai, kultūrai, 100 metų Kupiškio bažnyčios jubiliejui. Almanachą galima buvo įsigyti.

Subatėnų saviveiklininkų pasirodymui vadovavo Violeta Kunskienė. Koncertą pradėjo

mišrus vokalinis ansamblis „Viešinta“, vadovė Irena Jėčiuvienė. Ansamblį keitė moterų tercetas

„Luknė“. Dainavo jaunoji gitaristė Karolina. Visus prajuokino linksmasis pasakorius Almantas,

tarmiškai pasakojęs vaizdelį apie vestuves ir velnią.

Intarpuose tarp dainorėlių visų dėmesį kaustė savo kūrybos eilėmis poetė – mokytoja

Angelė – Marija Jonuškienė. Jos eilės ir posmai smigo į mūsų širdis. Koncertas buvo nuostabus,

skambus, turiningas. Buvo nusifotografuota su svečiais subatėnais ir Vilniaus klubo subatėnais.

Pasibaigus koncertui dar ilgai skambėjo bendros dainos, netgi sukosi poros... Daugiau

tokių susitikimų!!!

ReginaVioleta Kunskienė ir seniūnas Vidmantas Paliulis atsisveikina su Vilniaus kupiškėnais

Buvę Subačiaus gimnazistai įteikia gėles buvusiam mokytojui, o dabar seniūnui Vidmantui PaliuliuiValdarezos dovana -  "briedžio kaukė" Vidmantui Jankauskui.

Matematika puikiai sutaria su poezija


Linksmuolės ...
Skamba daina ...
Bus gerai ..

 Viliaus Naujiko foto


Rimanto Vaitonio foto

Rimanto Vaitonio video įrašai:


Kupiškėnų himnas
Subačiaus seniūno sveikinimas
Subatėnų himnas

"Luknės" dainos

Subatėnai dainuoja ;