2012-12-31

2013 PIRMASIS


Sveiki gyvi, brungūs kupiškėnai,


Pranešame, kad mūsų suvėjimas bus sausio 6d. 15 val. Mokytojų namų Didžiojoje salėje.
Koncertuos Vilniaus miesto Šeškinės skyriaus Bočių vokalinis instrumentinis ansamblis.

Lauksime, būtinai ateikite.

Laimingų, gerų, sveikų, sėkmingų 2013 metų!
Būkit laimingi ir mylimi!

Klubo valdyba
Su_artejanciomis_sventemis...pps

2012-12-21

SVEIKI GYVI


MIELI KUPIŠKĖNAI,

Už lango lėtą šokį šoka baltos snaigės,
Laukuos aplink balta balta tyla.
Ateina lauktos Šventosios Kalėdos,
Į širdį tyliai beldžias ramuma.
Pamirškime vargus ir šiandien negalvokim,
Kas buvo, ką rytoj likimas duos.
Tegu Kalėdų snaigės šoka baltą šokį -
Juk reikia mūsų sielai atgaivos.
Nuoširdžiausi sveikinimai, geriausi linkėjimai šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga. Tegu šventinių žvakių liepsnose sudega visi vargai ir nesekmės, o ugnies šiluma Kūčioms teatneša santarvę, meilę ir tikrus draugus.

Klubo valdyba

MUS SVEIKINA
KUPIŠKIO RAJONO MERAS

SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DIREKTORIUS

SĖLIŲ ŽEMĖS VAIKIS VILIUS

2012-12-16

KLUBAS RENKASI GRUODY
APIE KĄ GI MES KALBĖJOME ?
Aptarėme "Keliai veda Kupiškin" IV knygą

Valstybinės J. Basanavičiaus premijos laureatė Ž. Mačionienė

Mūsų Vytukui tik devyniosdešimt ...
Artėja šv. Kalėdos
SALĖS VAIZDAI

Algirdas

Kornelijus
Klubo gėlės laureatei
Marija ir Romualdas
Su Vytu ...

VytautėMes...
Kalbėjo, mintimis dalinosi, šaukštą kitą kritikos įpylė, garbingi mūsų klubo nariai. 

...

2012-12-10

SUĖJIMAS

Sveiki gyvi, brungūs kupiškėnai,


pronešam, kad mūsų suvėjimas bus gruodžio 16 d. 15 val. Mokytojų namų svetainaj. Bus pristatyta knygos "Keliai veda Kupiškin" IV dalis. Kaina 45 Lt.
Neužmirškit užmokėt narystas mokesčio. Do primenam apė 2% no pajamų mokesčio pervedimo. Jeigu nebedirbat, tai paprašykit savo vaikų, anūkų ar draugų, kad kitiem nepažadėtų, o būtų tokė geri, kad paaukotų kraštiečiams - mūsų klubui. Dakui.
Lauksma, ataikit.

Klubo valdyba

MŪSŲ LAUREATĖ - ŽIVILĖ MAČIONIENĖ


Sveikiname Živilę, gavus valstybinę J. Basanavičiaus premiją, kuri skirta už atliktą didžiulį darbą, atkuriant Jono  Basanavičiaus sodybą jo gimtinėje, už sukurtą materialinį paminklą, simbolizuojantį Tautos atgimimą.
Mums, kupiškėnams didelė garbė ir malonumas, kad ši premija atiteko mūsų klubo narei, darbštuolei Živilei Antaninai Mačionienei. Ta proga linkim atlikti dar daug prasmingų darbų Tėvynės labui.

Visi klubo nariai


Už garbingo laureatų stalo: premjeras A. Kubilius, Ž . Mačionienė, V. Stepulis, ministras A. Gelūnas
Jono Basanavičiaus premijos laureatai Ž. Mačionienė, V. Stepulis su premjeru A. Kubiliumi 2012 m.
Močiutę sveikino anūkėlis Kristijonas,  anūkėlės Rusnė ir Gerda, bei sūnus Vaidotas 2012 m. 

Laureatė jau namučiuose 2012 m.


Valstybinė Jono Basanavičiaus premija skirta Vitaliui Stepuliui ir Živilei Antaninai Mačionienei už ilgalaikę visuomeninę etnokultūrinę veiklą, kuriant unikalų kultūros ir gamtos paminklą – Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyną J. Basanavičiaus tėviškėje Ožkabaliuose (Vilkaviškio r.), įgyvendinant ir plėtojant reikšmingą visuomeninę, pilietinę idėją.
Ąžuolynas ant vaizdingų Ožkabalių kalvų užima beveik 40 ha plotą, jame yra 13 giraičių, pavadintų Lietuvai brangiais vardais (Tautos atminties, Tautos vienybės, Represijų aukų (Sausio 13-osios ir Medininkų aukų memorialas), Knygnešių, J. Basanavičiaus premijos laureatų, Vilkaviškiečių, Jaunimo, Baltų, Pasaulio lietuvių, Vasario 16-osios akto signatarų, Kovo 11-osios akto signatarų ir kt.). Trylikoje ąžuolyno giraičių žaliuoja daugiau kaip 8400 medelių.
Nuo 1989 m. atkuriama Jono Basanavičiaus sodyba ir greta augančiu Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolynu rūpinosi Vilkaviškio rajono savivaldybė, Vilkaviškio krašto muziejus. 2010 m. Jono Basanavičiaus memorialinė sodyba-muziejus ir ąžuolynas perduoti Lietuvos nacionaliniam muziejui ir vadinamas Jono Basanavičiaus gimtine.


Su žurn. D. Jakubonine
LAUREATĘ SVEIKINO:
Su gyd. J. Žalnierauskiene

Su A. Žalnierausku

Su V. Magelinskiene

Su skulpt. D. Kucu

Su F. Marčiulioniene
Su klasiokais: Vanda, Algirdu, NijoleSu architektais: J. Makariūnu, A. Brusokiene ir V. Zaranka
Su N. ir R. Semėnais

Su Egle Vesalauskaite

Laureatę sveikino labai daug kolegų, pažįstamų ir draugų, tad į reportažą pateko tik nedidelė jų dalis


SIGNATARŲ NAMUOSE:

Foto: Dalios Mačionytės


2012-11-28

NETEKOME PETRO PEČIŪROS

.
Eidamas 86 gyvenimo metus  mirė Petras Pečiūra. Petras gimė 1927 m. liepos  26 d. Starkonyse, Kupiškio raj. 
Knygų autorius ir sudarytojas. Aktyvus Vilniaus kupiškėnų klubo narys. Tritomio "Keliai veda Kupiškin" sumanytojas, redaktorius. Vyriausias visų laikų Lietuvos šoumenas,  įvairių televizijos laidų personažų kūrėjas ir renginių vedėjas. Petras Pečiūra mielai su visais dalinosi ilgo gyvenimo ir geros nuotaikos paslaptimis. Petro populiarumo galėtų pavydėti ne viena Lietuvos žvaigždė. 
Vilniaus kupiškėnai liūdi dėl mielo kraštiečio netekties ir nuoširdžiai užjaučia artimuosius ir gimines.

Velionis pašarvotas Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios II laidojimo salėje. Lankymas 2012 m. lapkričio 29 d. nuo 16 val.
Karstas išnešamas lapkričio 30 d. 12 val. Laidojamas Karveliškių kapinėse


2012-11-26

SVEIKINA ŽIVILĘ MAČIONIENĘ
Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga sveikina Živilę Antaniną Mačionienę Tautinio atgimimo ąžuolyno draugijos narę, aktyviai prisidėjusią prie ąžuolyno įkūrimo Ožkabaliuose, tapus Jono Basanavičiaus premijos laureate
Sąjungos valdybos pirmininkas
Jonas Burokas
LLKS leidinio „Varpas“ redaktorius
Algimantas Zolubas