2011-06-19

Senjorų teatrų šventėje "Pienės pūkas"Grupė Vilniaus kupiškėnų klubo narių (daugiausia skapiškėnai) Skapiškio seniūno Valdo Juškevičiaus ir Skapiškio kultūros namų režisierės Vitos Vadoklytės pakviesti dalyvavome „Pienės pūko“ penkioliktoje šventėje.Atvykome sekmadienį, dalyvavome šv. Sekminių mišiose. Po šv mišių, susirinkome į kultūros namų salę, kur žiūrėjome Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorės Birutės Mar mono spektaklį „Poetė“

Salomėjos Nėries kūrybos motyvais. Po spektaklio Jaunimo teatro aktoriai Janina Matekonytė (kupiškietė) ir Ferdinandas Jakšys papasakojo apie savo kūrybos kelią, paskaitė kelis eilėraščius.

Po susitikimo su aktoriais visi rinkosi į didžiąją salę, kur vyko popietė -pasisakymai „Skausmas ant bėgių“. Skapiškio mokytoja - veteranė Aliutė Markevičiūtė plačiai papasakojo apie trėmimus Skapiškio apylinkėse, čekistų ir jų pakalikų skrebų žiaurumus.

Medžio drožėjas Bronius Bickus praleidęs jaunystę tremtyje, prisiminė apie savo artimųjų tragediją, rašytojas Jurgis Ustinavičius pasidalino prisiminimais apie savo tėvą – partizaną, šeimos tremtį, pabėgimą iš Sibiro ir pusiau nelegalų gyvenimą Lietuvoje, mokytojos Nijolė Greibuvienė ir Birutė Zaborskienė – apie savo šeimų trėminus.

Istorikė Aldona Vasiliauskienė pasidalino įspūdžiais apie arkivyskupo Mečislovo Reinio bylos tyrimą Vladimiro kalėjime, ieškant tardymo medžiagos, pasakojimą papildė skaidrėmis apie Vladimiro miestą ir kalėjimą.

Tarp pasakojimų tremtinių dainas atliko Jaunimo teatro aktorių trio Saulius Sipaitis, Pranas Zaremba ir Vytautas Taukinaitis. Šventės dienomis veikė fotomenininko skapiškėno Viliaus Naujiko fotografijų paroda.

Didžiuojamės skapiškėnais, kurie nedideliame rajono miestelyje moka suorganizuoti net tris dienas trunkančias prasmingas šventes. Pagarba ir sveikinimai jiems. Linkim stiprybės, ištvermės ir daug gražių švenčių!


Nuotraukos iš fotomenininko Viliaus Naujiko internetinės svetainės http://naujiksel.jimdo.com/

Daugiau nuotraukų iš šventės Skapiškyje žiūrėkite čia.VASAROS SUSITIKIMAI
Prisiekę folkloro renginių lankytojai Boleslovas V., Filomena M., ir Nijolė Ki., su nusipelniusiu, labai įsijautusiu, tautiškai apsirengusiu Žybartu S., nepraleidusiu nei vieno, keturias dienas trukusio festivalio renginio.

.

.
Mūsų darbštuoliai dr. Gediminas Kaluina, arch. Žybartas Simonaitis su kitais kolegomis aplanko Kupiškio raj. vietoves, apžiūri seniau pastatytus kryžius, sutvarko aplinką, suremontuoja pačius kryžius, tvoreles.
Ž. Simonaičio foto


P U N K I Š K I A I

PUNKIŠKIAIKVIETIMAS2011 m. birželio 25 d.

2011 m. birželio 25 d. vyks punkiškiečių susitikimas.Paminėsime Punkiškių pradžios mokyklos įsteigimo 100-metį. Kviečiame atvykti buvusius mokinius, mokytojus ir jų artimuosius.Šv. Mišios Adomynės bažnyčioje 12 val.Susirinkę Mikulionių sodyboje Punkiškių kaime, pasidalinsime mokykliniais prisiminimais.

Namų darbas: jeigu mokėtės arba dirbote Punkiškių mokykloje, labai prašome savo prisiminimus užrašyti ir atsivežti.InformacijaTel. 8 618 47874; 8 618 02584

2011-06-18

Kupiškėnai "Aukštaičių gegužinėje"Rokiškio klubo prezidento Algio Naručio pakviesti, penktadienio pavakare, pliaupiant lietučiui ir trankantis Perkūnui, grupė Vilniaus kupiškėnų klubo narių skubėjome į Vingio parko kavinę "Lakštingala". Čia Vilniuje gyvenantys aukštaičiai ir jų svečiai susirinko į "Aukštaičių gegužinę". Ją suruošė Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai", Vilniaus miesto savivaldybės kultūros ir meno skyrius ir Rokiškio savivaldybė. Vakarą vedė Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės viršininko pavaduotojas Gaudentas Aukštikalnis. Visus linksmino Rokiškio rajono Kamajų seniūnijos Auštakalnių kaimo kapela "Barškutis"(vadovė Esmiralda Smalsticienė). Nuostabias savo autorines dainas dainavo zarasiškis Algis Svidinskas. Skaitovai savo kūrybą skaitė aukštaičių krašto tarmėmis. Iki sutemų skambėjo dainos, sukosi šokėjų poros ir rateliai.


Gegužinės akimirkos Viliaus Naujiko, Jono Bieliausko ir Vidmanto Tubelio nuotraukose:

Apvainikuoti buvo visų rajonų atstovai ir svečiai;
Vilniaus miesto savivaldybės kultūros ir meno skyriaus vedėjo Edmundo Žalpio sveikinimas;
Klubo prezidentas Vytautas Pivoriūnas visus sveikino kupiškėnių tarme.


"Barškutis", Algirdas Svidinskas ir skaitovaiKalba etnologės nuo Užpalių Gražina Kadžytė.
Filomena ir Vytautas pristato kupiškėnų Klubą.
Anykštėnų prisistatymas.


Vakaronės akimirkos


Dainavo ir šoko visi - pagyvenę, jauni ir maži


Mūsų kubo prezidentas buvo apvainikuotas ir dar gavo dovanų Rokiškio sūrį


Prašau, fotografuokite - pozuojame...


2011-06-13

AUKŠTAIČIŲ GEGUŽINĖ 2011

Sveiki gyvi,
Pranešame, kad š. m. birželio 17 d. (penktadienį) 17 val.Vingio parko kavinėje "Lakštingala" vyks AUKŠTAIČIŲ GEGUŽINĖ.
Rokiškėnų sukurtame kvietime - viskas parašyta.
Kaip visada-vaišės atsineštinės arba nusipirktinės kavinėje.
Visus kviečiame aktyviai dalyvauti, juk gegužinėse visada būdavo smagu.
Nepamirškite "pasiimti" geros nuotaikos.
Maloniai lauksime.

Vilniaus kupiškėnų klubo valdyba


2011-06-02

VISI Į SKAPIŠKĮ

Birželio 12 d. /sekmadienis/

1000 Šv. Mišios Skapiškio šv. Jacinto (Jackaus) bažnyčioje. Sekminės

1200 „Poetė“ (monospektaklis Salomėjos Nėries poezijos ir dienoraščių motyvais)

Vaidina Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė Birutė Mar.

Režisierė Regina Garuolytė

Kompozitorius Antanas Kučinskas

1330 Susitikimas su teatro senjorais. Kupiškėnėmis aktorėmis Janina Matekonyte, Eugenija Bajoryte bei aktoriais Regimantu Adomaičiu ir Ferdinandu Jakšiu

1500 Popietė skirta tremtiniams „Skausmas ant bėgių“

Pranešimai:

„ Skapiškio apylinkių tremtiniai“. Aliūtė Elena Markevičiūtė

„Jie susitiko Sibire“. Nijolė Greibuvienė

„Prisiminimų aš išduot negaliu...“. Birutė Zaborskienė

„Arkivyskupas Mečislovas Reinys Vladimiro kalėjime”. Dr. Aldona Vasiliauskienė

Dalyvauja žemietis rašytojas Jurgis Usinavičius

Tremtinių dainas dainuoja Valstybinio Jaunimo teatro aktoriai – Vilniaus šauliai: Saulius Sipaitis, Pranas Zaremba, Vytautas Taukinaitis

ŠVENTĖS UŽDARYMAS

Šventės organizatorė Vita Vadoklytė 8 616 96061

Telefonai pasiteiravimui: 8 626 33985

8 613 89509