2013-06-25

VISI LINGAUDALAN


Pirmąjį liepos savaitgalį (5–7 d.) Kupiškyje gaus tarptautinis folkloro festivalis „Lingaudala“. Jame
skambės įvairios pasaulio kalbos, tarmiškai atliekamos dainos, aidės visuotinės linksmybės, į kurias miesto svečiai bus įleidžiami per 4 vartus, apsuptus teatralizuotų palydų.
Netrūks renginių ne tik mėgstantiems folklorą, puoselėjantiems tarmes, amatus ir tautinį palikimą, bet ir visiems, kurie mėgsta pasilinksminti, pašokti, padainuoti, pabūti gamtos apsuptyje ir prisiminimų kraitelę papildyti puikiais įspūdžiais. Mugėje galėsite įsigyti unikalių gaminių ir suvenyrų.
Aštuntasis, kas antrus metus organizuojamas festivalis „Lingaudala“ skiriamas šių metų Lietuvos
kultūros nacionalinei temai – Tarmių metams. Tarmišką žodį girdėsite ne tik kolektyvų pasirodymuose.
Įvairių kartų ir išsibarstę įvairiuose kraštuose kupiškėnai liepos 5 d. skubės į netradicinę
diskusiją „Motyvacija + Idėjos = Kitoks Kupiškis“, kur visi kartu spręs, kaip galima pagyvinti ir paįvairinti gimtojo krašto gyvenimą bei geresniu keliu pasukti jo ateitį (15.00 val. Kupiškio kultūros centre).
Kalbos ir tarmių unikalumas visa jėga suskambės jau pirmą festivalio dieną, kuomet Kupiškio viešojoje bibliotekoje vienas iškiliausių Lietuvos aktorių – Algirdas Latėnas skaitys lietuvių poetinę klasiką: Antano Strazdo ir Pauliaus Širvio eiles (17.00 val.). Taip pat galėsite pasidžiaugti neeilinio fotografo Ramūno Danisevičiaus fotografijų paroda „Gyvenimas kaip kinas“.
Tarmiškas žodis turėtų skambėti ir šeštadienį (liepos 6 d.) vyksiančiame iškilmingame Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje, kur bus teikiami mero apdovanojimo ženklai „Už nuopelnus“ labiausiai Kupiškiui nusipelniusiems žmonėms (13.30 val.).
Nepraleiskite išskirtinio renginio Kupiškio etnografijos muziejuje – savo dukters darbų parodą, knygas apie ją ir savo tėvą, rašytoją Juozą Baltušį, pristatys Rita Baltušytė, lydima Australijos lietuvių ir kitų garbių svečių (16.00 val.).
Praėjęs pro simbolinius šventės vartus (Lauryno vartai įprasmina L. Stuokos-Gucevičiaus 260-ąsias
gimimo metines, Sukilėlių vartai skirti 1863 m. sukilimo sukakčiai, Lakūnų vartai primins S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą sukaktį, Tarmių vartai skirti šių metų nacionalinės kultūros temai) ir paaukojęs simbolinį 2 Lt mokestį, kiekvienas šventės dalyvis gaus dovanėlę: festivalio apyrankę-skirtuką, kurį į šventės šurmulį įleis ir paskutiniąją festivalio dieną.
Kupiškyje apsilankys ne tik artimiausi kaimynai – latviai, baltarusiai, bet atvyksta ir kolektyvai iš
Moldovos, Turkijos, Jakutijos, Didžiosios Britanijos. Visa tai, ką šie atlikėjai moka gražiausio, kupiškėnams ir miesto svečiams bus padovanota per didįjį koncertą – festivalio atidarymą „Kupiškio žali bromai“ (19.00 val.). Čia nuskambės ir miesto vadovo – Kupiškio rajono savivaldybės mero Jono Jaručio šventinė kalba.
21.00 val. pagal tradiciją bus giedamas Lietuvos Respublikos himnas. Dar vėliau vakare bus galima
šėlti „Kitokiame koncerte“ su Algiu Frankoniu ir užsienio išeiviais (22.00 val.). Šventinės festivalio ugnys gabens svajones į padanges.
Paskutinioji festivalio diena – liepos septintoji (sekmadienis). Nuo ankstaus ryto iki vėlyvos popietės L. Stuokos-Gucevičiaus aikštėje veiks tautodailininkų ir amatininkų mugė, griaudės vietos atlikėjų ir svečių koncertai. Bus renkama gražiausia kupiškėniška daina arba daina apie Kupiškį (9.00–17.00 val.).
Tie, kurie norės atminčiai įsigyti antspaudu patvirtintą dokumentą, kad yra tikri kupiškėnai, galės tai
padaryti mugės metu „Viršaičio“ raštinėje, kur „rašto pramokusi“ panelė dailiai išraitys jūsų vardą ir pavardę.
Taip bus galima įsigyti „Tikro kupiškėno liūdymą su pėčiastim“.
Pirmą kartą Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje nuskambės kupiškėnų tarme skaitomas
Šventas Raštas, pamaldas papuoš ir anykštėnių „giedamas“ Antanas Baranauskas, kurio „Anykščių šilelį“ jau moka ir korėjiečiai (11.00 val.).
Netrūks pramogų ir vaikams – 12.00 val. rokiškėnai parodys lėlių teatro spektaklį „Kvaila žąsis“,
nuo 12.00 iki 15.00 val. Kupiškio viešosios bibliotekos kiemelyje veiks edukacinė lauko klasė „Linksmoji kupiškėnų tarmės mokyklėlė“, kur kviesime mokytis ir suaugusiuosius.
Mūsų nepamiršta ir uolusis „kultūros darbininkas“, kraštietis Vidmantas Jankauskas. Šventės
dienomis pristatysime porą naujų jo leidinių: 13.00 val. bibliotekoje vyks almanacho „Kupiškis 2012“ ir knygos „Mokytojas Vincas Eidukas“  pristatymas.
Vakariniai festivalio koncertai taip pat bus labai spalvingi – nuo 18.00 val. iki 21.00 val. koncertuos
lietuvių, moldavų, baltarusių, turkų ir jakutų kolektyvai.
Tai tik keletas šių metų festivalio akcentų, juk svarbiausia – susitikimai su bičiuliais, draugais,
artimaisiais. Jį kuria patys kupiškėnai, sugrįždami į namus festivalio dienomis ir dalyvaudami jo programoje bei kupiškėįnų svetingumu norintys įsitikinti svečiai, tad „Lingaudala“ visais balsais gaus kaip malonus fonas nuoširdžiam bendravimui.

Miglė Savukaitė,
Mero patarėja
(8 459) 355212013-06-07

AUKŠTAIČIŲ GEGUŽINĖ

Dalyvavo 11 kraštiečių klubų

Rikiuojasi Molėtų kapela ...

O čia platus kupiškėnų stalas Anykštietė ...


Paradui komanduoja Gaudentas ...

Prie svetimų stalų rastos ir pasiklydusios sesutės
Aplink vieni panevėžiečiai


Tarp biržiečių radome ir kupiškietę, ji biržiečių marti ...
Filomena, gryna kupiškėnų tarme, išklojo dainušką apie Kupiškį (tekstas žemiau)

Jai bandė nenusileisti panevėžiečiai ...

Profesionalus objektyvasO čia vėl kupiškėnai

Šokio sūkuryje panevėžiečiai

Blic pasitarimas


DAINUŠKA APĖ KUPIŠKĮ

Kupiškio miestas vėnodai ištiestas
Tarp kalnalių ir upėlių viseip kaip išriestas
Platumo, ilgumo saikiai nustatytas.
Žolynėliais ir medėliais gražiai išrėdytas
Par vidurį miestotaka srauni upa
O jy yra pavadinta no senybas Kupa.
Kupos kruntai aukšti, moliu šlipavoti
Alksnių, karklų ir žilvičių bromai iškraiglioti.

Oi, Kupiškio miestas slaunas visam krašti,
O garsieji jam kermošiai rundami ir rašti.
Apylinkės žmonas važiuoja nekviesti,
Važa lošinius ir kumpius, ir sūrius ir sviestų.
O arklių žvingimas ir žmonių šnekumas-
Vieni parka, kiti maino ir prastus ir kuinus.

Oi, Kupiškio miestas yra labai slaunas-
Niekai prėš jį plati Ryga ir Vilnius ir Kaunas.
Ogi tų pauporių ailios bagalinas,
O ubagų gėsminykų susėdį grundinas...
Vieni poteriauja, kiti giesmas traukia
Ir visi ištiesį runkas sau išmaldos laukia.

O prė turgaus aikštaj yr Majaucko būda:
Ti žmonių kirbinas juda, tinoj groja dūda
Ko tik raikalausi, ko norėsi – gausi,
Kiek derėsi, tiek mokėsi ir neapsigausi.
Visokių pasūdžių, armonikų, dūdžių,
Smuikų, klernotų, lumzdėlių ir molinių dūdų.
Oblių, žirklių, peilių, pūgaunykų, drailių,
Grūštų ir dišliokų- drutų, bukų, smailių,-
Komanų, linciūgų, pavalkų ir lunkių,
kilpų, odų, posagų ir raudonų stūgų..

Ročiupio upėlys par laukus vingiuoja,
išsirungys kaip vijūnas sau kupon ringuoja.
Aukštupio upėlys skardžiais vingiais sukas,
Par piliakalnį sau šniokšdamas unt Lavenį brukas..
Netoli už miesto možas ežerėlys,
Sausoj vietoj, unt kalnalių gražus beržynėlys-
Slaunas suvėjimas apylinkės krošto,
Ti suplaukia daug jaunimo garsaus ir unt rošto.
Oi kupiškio miestas yra viseip slaunas
Niekai prėš jį plati Ryga ir Vilnius ir Kaunas.