2011-12-19

SU ŠVINTOM KALĖDOM

Brungūs kupiškėnai

Sveikinam visus su švintom Kalėdom, linkem, kad prė Kūčių stolo netrūktų nė susiklausimo, nė 12 patrovų, o par švintas Kalėdas linkem gėro ūpo, sotaus stolo ir Kalėdų senėlio dovanų.

Sveikinam ir su atainunčiais Naujais matais. Tagul jė būva pilni džiaugsmo, ramybas ir gerumo mūsų širdėlių.

Klubo valdyba


Mus sveikina:


Kupiškio Meras

Adomynės bendruomenė

2011-12-05

LAUKIAM

Sveiki gyvi, brungūs kupiškėnai,

Pronašam, kad gruodžio 10 d. 13 adynoi organizuojam ekskursijų Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejun (Vilniaus g. 41 - priešais šv. Kotrynos bažnyčių). Nepatingėkit, daug išgirsta ir apė mūsų krošto artistį Unių Babickoičių. Bilėto kaina tik 3 Lt. Rinktis prė įvėjimo iš kiemo pusas.

Do norim pakviest atait gruodžio 7 d. 18 ad. senjorų teatro premjeron "Graborius" Karininkų ramovaj, 0 gruodžio 27 d. 18 ad. Nacionalinio dramos teatro mažojoj salėj bus spektaklis "Unė". Vaidina artistą Birutą Mar.

Kuntriai lauksma.

2011-12-01

PAS ANYKŠTĖNUS

.

Svečiuose pas Vilniaus anykštėnus

Lapkričio 18 d. Vilniaus anykštėnų sambūris šventė dešimties metų įkūrimo sukaktį. Susirinko pilna salė ne tik anykštėnų, bet ir svečių: rėmėjai, kitų kraštiečių klubų (Molėtų, Panevėžio, Rokiškio, Utenos, Zarasų, Biržų) atstovai. Iškilmių vedėja Adėlė Liutkevičiūtė trumpai supažindino su sambūrio įkūrimo istorija. Įnešama Sambūrio vėliava, kurią pašventina Anykščių šv. Mato bažnyčios klebonas Stasys Krumpliauskas. Sugiedamas anykštėnų himnas (ištrauka iš Antano Baranausko poemos „Anykščių šilelis“).

Apie sambūrio veiklos pradžią pasakojo pirmasis pirmininkas Vytautas Duknauskas, antrasis – Antanas Gudelis ir dabartinė pirmininkė Rita Virbalienė. Dainavo Operos solistas Tomas Tuskenis (akomp. Rūta Blaškytė).

Sveikinimo žodį tarė Vilniaus vicemeras Romas Adomavičius, Anykščių savivaldybės meras Sigutis Obelevičius, Aukštaitijos kraštiečių klubų atstovai. Apdovanojami sambūrio rėmėjai, darbščiausi anykštėnai.

Pakviesti prie vaišių stalų netekome amo. Ko tik čia nebuvo: iš miškų ir ežerų bei upių gėrybės, putojantis alutis, kava, saldumynai.....argi viską išvardinsi. Svetingas ir nuoširdus priėmimas paliko puikų įspūdį. Linkime anykštėnams nepasenti, nepavargti ir toliau taip pat darbuotis savo krašto labui.

VP

Mums rašo

Sveiki, susiedėli, Vytautai,

Atsitiktinai užėjau JŪSŲ svetainen, labai jau gražiai rošot apie mūsų švintį, tiktai narėjau padaryt keletų pataisymų:

Renginio vedėja Liudgarda Čepskienė, mes dainOvom Baranauskų, tik čia ne iš <šilelio>, o atskira giesmelaJ)))))

BŪKIT SVEIKI,

Anykštėnė Janina