2019-03-04

ATASKAITINIS SUSIRINKIMAS


 Klubo prezidentas Vilius Bartulis

Kupiškėnų himną giedame atsistojęSveikiname jubiliatę Vandą Kašauskienę

Susirinkimo sekretoriatas

Klubo prezidento ataskaitaBeveiki visi susidomėję klauso ataskaitos

Revizijos komisijos ataskaita


Padėka  už ilgametę veiklą klube Reginai Naujokaitienei 

Gėlės ir padėka už ilgametį darbą klube Birutei Kačkienei...
...ir Aldonai Miliavskienei

Nauji klubo valdybos nariai: Jolanta Skublickienė ... 
...ir Vida Povilauskienė


Klube koncertavo vokalinis ansamblis "Šeškinė"


Gėlės ansamblio vadovei Elvyrai Zujienei

Prasidės trečioji popietės dalis - vaišės

Atsinaujinusi  klubo valdyba
"Ilgiausių metų" jubiliatei


Vilniaus kupiškėnų klubo  veiklos ataskaitą pamatysite  Čia
Vidmanto Tubelio foto reportažas