2009-12-23

S V E I K I N I M A SSveikinu Jus su šv. Kalėdom ir ateinančiais Naujaisiais metais.

Linkiu linksmų šv. Kalėdų, ramių Kūčių ir laimingų Naujųjų Metų.


Tegu jie būna prasmingi, sveiki, ramūs, Jūsų sieloje, širdyse ir gyvenime.


Lai būna pilni gerų netikėtumų, gerų pasikeitimų, nekreipiant dėmesio į visas neigiamas kalbas.
Širdyje ir mintyse turi būti tik meilė gamtai, medžiui, žmogui ir džiaugsmas kiekviena maža smulkmena.


Gerų švenčių.

Klubo prezidentė Filomena M.

GAUTI SVEIKINIMAI :
Mus sveikina Kupiškio r. meras J. Jarutis
Skapiškio seniūnija
Adomynės bendruomenė
Kupiškio muziejus

2009-12-19

KUPIŠKIO PENSIONATESvečiavomės Kupiškio pensionate

Grupė Vilniaus kupiškėnų klubo valdybos narių aplankėme Kupiškio pensionatą, pasveikinome jo gyventojus su šv. Kalėdomis ir palinkėjome laimingų Naujųjų metų. Mus labai šiltai priėmė pensionato direktorius Dainius Bardauskas. Pasakodamas apie savo valdas direktorius pabrėžė, kad tai valstybinė socialinės paskirties įstaiga, skirta gyventi suaugusiems žmonėms, kurie dėl proto ir psichinės negalios negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė priežiūra.
Pensionatas įkurtas Šnipeliškio kaime 1947 m., buvusioje ūkininko Kazio Malinausko sodyboje. Iki šių dienų išlikusi ir gyventojų pamėgta 1916 m. statyta klėtis.
Keturi gyvenamieji butų tipo korpusai, išsidėstę pensionato teritorijoje, sukuria jaukią namų aplinką. Šalia esantis sodas, bitynas, gėlynai – mėgstama gyventojų darbo ir poilsio vieta.
Pensionate yra teikiamos būsto, maitinimo, socialinio darbo, sveikatos priežiūros ir slaugos, asmens higienos, buitinės, darbo terapijos ir užimtumo, religinės paslaugos. Už gyventojų asmenines lėšas teikiamos papildomos paslaugos: nuomojamos transporto priemonės, gerinamos gyvenimo sąlygos, pagal individualius užsakymus siuvami drabužiai, organizuojama speciali mityba.
Pamatėme, kad pensionato gyventojams sudarytos labai geros sąlygos. Čia kiekvienas gali rasti mėgstamą darbą, ar laisvalaikio praleidimo formą. Mėgstantys medžio darbus ar drožinius renkasi stalių dirbtuvėje, mezgėjos ar siuvėjos turi savo patalpas. Norinčioms šeimininkauti yra atskira virtuvė. Pakanka mėgėjų pažaisti stalo tenisą, biliardą, dalyvauti šaškių ar kitų stalo žaidimų varžybose. Į stacionarinę kirpyklą iš Kupiškio atvažiuoja kirpėjas, į koplyčią kunigas (pagal sudarytą grafiką).
Erdvioje salėje radom susirinkusius gyventojus pasveikinome su artėjančiomis šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais. Palinkėję sveikatos išdalinome dovanėles – mūsų klubo narių suneštas knygas, įvairius stalo žaidimus, pavaišinome saldumynais.
Meninę dalį – sceninę kompoziciją „Stotelė“ atliko Šepetos Almos Adamkienės vardo pagrindinės mokyklos saviveiklininkai (vad. mokytoja Jūra Sigutė Jusėnienė).
Palinkėję sėkmės sunkiame, bet labai reikalingame darbe, padėkoję svetingiems šeimininkams pakvietėme apsilankyti mūsų klubo susirinkime.
Vytautas P.
Foto Vytauto P.

2009-12-06

KALĖDŲ BELAUKIANT


Tokia intencija gruodžio 6 - šv. Mikalojaus dieną Vilniaus kupiškėnai rinkosi į Mokytojų namų svetainę prisiminti senas advento tradicijas, pasidalinti įspūdžiais iš tolimos praeities – vaikystės. Gausiai susirinkę kraštiečiai plojimais sutiko renginio svečią etnologą prof. Libertą Klimką. Profesorius papasakojo apie šv. Mikalojaus gyvenimą, jo nuopelnus krikščionybei. Prisiminta buvo ir Žygimanto Augusto žmona gražuolė karalienė Barbora Radvilaitė, apie Radvilų giminės nuopelnus Lietuvai.
Kalbėdamas apie advento papročius Aukštaitijoje L. Klimka, beje kilęs iš Panemunėlio (Rokiškio raj), vaizdingai papasakojo apie šio krašto žmonių darbus, laisvalaikį, prietarus, burtus, apie tai kas leidžiama ir ko, gink Dieve, negalima daryti Kalėdų belaukiant. Ką galima valgyti ir ko ne. Pagalvojus ką valgė mūsų senoliai laukdami Kalėdų, su dabartiniu sunkmečiu, tai mes dabar gyvenam karališkai. Kūčių stalas buvęs iš dvylikos patiekalų tai simbolizuoja 12 mėnesių,ar apaštalų. Ne visos šeimos išgalėdavo surinkti dvylika prėskų valgių, nedidelis griekas buvęs ir devyni. Valgis turėjo būti išaugintas savo žemėje arba žuvelė, sugauta vietos vandens telkiniuose. Nors iš žydelio nupirkta ir išmoningai paruošta silkė buvo vienu pagrindinių patrovų.
Savo parinktais būdingais šiam laikui tarmiškais sakinėliais prisidėjo kupiškėnų tarmių žodyno sudarytoja dr. Klementina VosylytėO kai mūsų mielos kupiškietės pakvietė prie jų pačių paruoštų valgių stalo visi aiktelėjo. Čia ir garuojančių bulvių puodas ir daugeliu būdų paruoštų silkučių lėkštės ir įvairių grybų, uogų, žuvies, pyragaičių, saldumynų – visko ir neišvardysi. Tai jau ne dvylika ir ne dvidešimt keturi patiekalai, bet žymiai daugiau –ot tau ir sunkmetis. O jau skanumėlis neišpasakytas. Nesitikėjome, kad mūsų brangios kraštietės tokios išradingos. Stalai taip gausiai apkrauti, kad ir butelaičiui pastatyti neliko vietos.

Ir aš ten buvau, alų midų gėriau, per barzdą varvėjo ir burnoj apsčiai turėjau.
V.P.
Foto Vytauto P.

2009-12-03

S K E L B I M A S

SKELBIMĖLIS

Kupiškėnų susiėjimas vyks gruodžio 6 d. 15 val. Mokytojų namų svetainėje.
Tema : Kalėdų belaukiant. Svečiuosis prof. Libertas Klimka. Prošome atsinešti bent po vieną Kūčių stalo valgį.


O gal kas užraugs kYsėlį ...
Avižinis kisielius – aukotas dievams bei gamtos stichijoms, juo vaišintos vėlės. Verdant kisielių būdavo griebiamasi burtų.

2009-11-28

S V E I K I N A M EVilniaus kupiškėnai

sveikina ŠAUNŲJĮ Kupiškio kultūros centro
etnografinį ansamblį “Kupkėmis"
ir jo vadovę Almą Pustovaitienę,
televizijos laidos "Duokim garo" konkurse laimėjusį pirmąją vietą.

2009-11-22

"Kupkėmis" LTV "Duokim garo" laidoje


Š.m. lapkričio 13 d. Kupiškio kultūros centro etnografinis ansamblis "Kupkėmis” (vad. Alma Pustovaitienė) LTV "Duokim garo" laidoje varžytuvėse nugalėjo Vilniaus miesto Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro folkloro ansamblį "Versmė" (vad. Dalia ir Darius Mockevičiai). Šias varžytuves stebėjo ir aktyviai kupiškėnus palaikė grupė Vilniaus kupiškėnų klubo narių.

Ateinantį penktadienį, lapkričio 27d., 21val. 10 min., "Kupkėmis " vėl varžysis toje pačioje Lietuvos televizijos laidoje dėl mėnesio nugalėtojo vardo.Kviečiame stebėti šį kupiškėnų pasirodymą ir telefonų skambučiais balsuoti už juos.

2009-11-08

KLUBE VALDEMARAS KUKULAS

Kukulas Valdemaras, poetas, literatūros kritikas. Gimė 1959.02.07 Noriūnuose, Kupiškio raj. 1982 m. VU baigė žurnalistiką. Dirbo "Komjaunimo tiesos", "Nemuno", "Pergalės" redakcijose, Nepriklausomybės metais "Respublikos" žurnalistas; aktyviai bendradarbiauja "Naujojoje Romuvoje".Nuo 1984 m. - LRS narys.
Valdemaras - penktasis A.Miškinio premijos laureatas, atsiimdamas ją kalbėjo: „Nesimaivydamas prisipažįstu, kad šią premiją gaudamas jaučiuosi nejaukiai dėl kelių priežasčių. Kalbėdami apie aukštaičių poeziją, mes kalbame apie dvi didžiules pasaulėjautos linijas. Viena, Rytų Aukštaitijos lyrizmo tradicija, eina per Utenos, Zarasų kraštą, jungia Antaną Strazdą, Antaną Vienažindį, Antaną Miškinį, Paulių Širvį. Kita, gana santūri, šalta, netgi žiauroka, linija eina per Šiaurės Lietuvą – Pasvalį, Pakruojį, Biržus. Jai atstovauja Eugenijus Matuzevičius, Jonas Strielkūnas, Mykolas Karčiauskas. Esu kupiškėnas. Jei visi aplinkiniai regionai turi daug stiprių poetų, tai iš Kupiškio yra kilęs tik Jonas Greičiūnas, Vytautas Rudokas ir aš. Džiaugiuosi šia premija, nes A. Miškinio vardas man svarbus. Tai – didžiulis poetas. Tokių poetų, kaip P. Širvys ir A. Miškinis, greitai nesulauksime. Jei išliks lietuvių kalba, jie gims po penkiasdešimties metų. O dabar poezija bus daroma profesionaliai, gražiai… Bet daroma“.

Visi iškilmingai giedame kupiškėnų himną.
Klubo prezidentė Filomena Marčiulionienė pristato poetą gausiai Mokytojų svetainės auditorijai. Išklausę poeto pamąstymus apie savę, lietuvių literatūrą bei kitus filosofinius apmąstymus, gavome atsakymus į mus dominančius klausimus. Dėkojome Valdemarui už apsilankymą mūsų klube ir linkėjome jam tolimesnės kurybinės sekmės.
Gėlės ir geri palinkėjimai poetui.

Aktorius Romualdas Gudas skaito poeto eiles.Poetą kalbino, autografų prašė, o gal ir eiliavimo paslaptis išgauti labai norėjo vakaro damos. Jas ir matote nuotraukose.

Mūsų Žybartas labai vaizdžiai savo mintis dėstė Aušrai Žičkienei iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto.

Rusų romansų vakarų ir net spektaklių organizatorė Jelena Bachmetjeva, gyrė kupiškėnų klubo organizuotas priemones, išgyrė kupiškėnus vyrus, tuo nustebindama mūsų moterų žiedyną. Gal mūsų damos priprato prie šaunių, bet kuklių savo kolegų. Ar ne taip ??

Du Felicijos Jakutytės auklėtiniai: Linusis ir Vidmantas kalbasi su poetu.

Svajingas ir melodingas dainas vis užvesdavo Jonas Naruškevičius. Jis gi, operos ir kelių bažnytinių chorų profesionalas.


O kokios dainos virpino Mokytojų svetainės langus ir vakaro dalyvių širdis! Kaip matote dainavome ir trio ir kvartetais.


Nedrąsiai, nedrąsiai išbandytas ir duetas: Filomena ir Jonas

2009-10-04

KLUBAS PRADĖJO SEZONĄ

Prezidentės įgaliotas klubo narių susitikimą pradėjo viceprezidentas Vytautas Pivoriūnas. Apie paminklinį akmenį pirmajai Kupiškio mokyklai kalbėjo Regina Tubelienė, iniciatorius ir mecenatas dr. Gediminas Kaluina, architektas Žybartas Simonaitis.Pažiūrėkite kokie visi rimti ir susikaupę, kai Algirdas Šukys aiškino kokie mes (ne)turtingi bei iš kur dygsta krizės !?


Nenuilstantis Žybartas telkia jėgas Kauno pilies gynimui nuo savų nemok...., kai senovės lietuviai ją gynė nuo kryžeivių. Ar jam pasiseks ???Lakoniškai prisistatė klubo nariai, mat klubo gretos auga kaip ant mielių, yra daug naujokų. Taipogi, buvo išklausytos mielos klubo "marčios" ir "žentai". Tada prasidėjo linksmoji dalis - arbatėlė.
13 - tos, 26 - tos, ir 36 - tos laidų, nusipelniusios mokytojos, Kupiškio garbės pilietės Felicijos Jakutytės auklėtiniai kupiškėnų klubo vakare: (iš kairės)Nijolė, Regina, Živilė, Linusis, Juozas, Algirdas, Vidmantas ir Albinas. Linusiui perskaičius auklėtojos laišką su sveikinimais "savo" vaikams.