2013-07-12

FILOMENOS IR VILIAUS REPORTAŽAS IŠ LINGAUDALAS

Lingaudala prasidėjo rimtu įvadiniu renginiu „Motyvacija+Idėja=Kupiškis, kuris įvyko Kupiškio kultūros centro vitražų salėje. Šis renginys labai plačiai aprašytas Kupiškėnų mintyse “Gundė žuvimi ir intrigavo žvejų rojumi”
Tą patį vakarą, 17 val. Bibliotekoje Algirdas Latėnas skaitė Pauliaus Širvio ir Antano Strazdelio poeziją. Po skaitymų, papasakojo apie savo kelią į aktorystę ir šiuolaikinį teatrą.
Šeštadienį etnografiniame muziejuje atidaryta Akvilės Zavišaitės darbų paroda ir vyko susitikimas su Juozo Baltušio dukra Rita Baltušyte, Akvilės mama. Buvo parodytas filmukas apie Akvilę, pristatytos knygos: „Juozas Baltušis iš arti“ ir „Neprašyk auksinės žuvelės plauti indų“. Rita po filmuko negalėjo ramiai kalbėti, juk prisiminimai tokie jautrūs...Muziejaus salė buvo pilnutėlė, daug gėlių, didelė eilė gauti autografą...
O mieste jau laukė bromai iškraiglioti: Tarmių, Sukilėlių, Lakūnų, Lauryno, praėjęs per bromą gauni medalį su virvele. Jau vakare centrinėj Kupiškio aikštėje vyksta Lingaudalas atidarymas, kur

dalyvauja ne tik Kupiškio atlikėjai, bet ir kitų šalių.
Sekmadienį vyksta mugė, koncertas. O bibliotekoje vyksta dviejų knygų pristatymas, tai: „Kupiškis 2012” ir “Mokytojas Vincas Eidukas“. Dalyvavo ir mūsų klubo nariai Vidmantas Jankauskas, Romualdas Gudas su žmona Danguole ir Vilius Naujikas.
Visus renginius, dalyvius, įspūdžius matysite iš mūsų nepakeičiamo fotografo, užkietėjusio kupiškėno, skapiškėno VILIAUS NAUJIKO nuotraukų. Dakavojam jom.


Filomena visam gražume

Kupiškio marios

Vidmantas Jankauskas

Romualdas Gudas ir Rita Baltušytė

Reportažo autoriai Filomena M. ir Vilius N.

2013-07-04

Kelionė po SuvalkijąGrupelė Vilniaus kupiškėnų klubo narių birželio 22-23 d. kartu su Vilniaus "Bočiais" keliavo po Suvalkijos (Sūduvos) kraštą.
Pirmasis mūsų sustojimas buvo prie MEGOS prekybos centro, kur ėjome pasižiūrėti įspūdingo akvariumo, kuriame plaukiojo ne tik gražios žuvys, bet ir šešetas ryklių. Gražu!
Toliau mūsų kelionė buvo labai turininga.
Antras sustojimas buvo jau Šakių rajone Lukšių seniūnijos Zyplių dvare. Dvaras atstatytas dėka Lukšių seniūno Vido Cikano, labai darbštaus, sugebančio suburti visuomenę, labai matomas savo išvaizda ir gabumais žmogus. Visa dvaro teritorija net 55 ha, yra ir parkas, 14 dvaro pastatų.
Lukšių kultūros centro direktorė Daiva Bukšnienė mums papasakojo, kad dvare buvo ir MTS ir grūdų sandėliai ir kolūkio kontora.
Dabar dvaras yra traukos centras, čia vyksta kultūriniai renginiai, plenerai, arklidėse atidaryta dailės galerija. Zyplių dvaras, tai kultūrinis centras visos seniūnijos. Mums dvaras paliko labai gerą įspūdį.


Toliau važiavome į Gelgaudiškį, kur aplankėme Gelgaudiškio dvarą. Šiame dvare mus pasitiko ponaitis Edgaras Pilypaitis, tikras dvaro liokajus. Jis trumpai papasakojo dvaro ir parko istoriją, apie dvaro šeimininkus. Turėjome galimybę palyginti abu dvarus. Zyplių dvare krosnys ir dabar kūrenamos, o Gelgaudiškio – ne.
Pasidžiaugę restauruotų dvarų grožiu, važiavome į Jurbarką, kur sustojome prie skulptoriaus Vinco Grybo memorialinio muziejaus.Grybo anūkė Rasa mums labai detaliai ir nuoširdžiai papasakojo apie V. Grybo vaikystę, jo ankstyvus gabumus lipdyti ir drožti, apie visą sudėtingą gyvenimą, jo mokslus užsienyje, grįžimą į Lietuvą. Dirbtuvėse susipažinome su pagrindinėmis skulptūromis: kunigaikščiui Vytautui, Simonui Daukantui, Nukryžiuotasis, Angelas ir kt. Anūkė pabrėžė, kad į jo dirbtuves nieks negalėjo užeiti.
Už 9 km nuo V.Grybo muziejaus yra Sudargo  5 piliakalnių virtinė. Visi turi savo pavadinimus: Balnakalnis, Žydkapis, Bevardis, Pilaitė, Vorpilis. Kitoje pusėje Nemuno riba su Kaliningrado sritimi. Tikrai niekur nepamatysite tokios gražios panoramos, kaip čia. Sakoma, kad tai antroji Kernavė.
Iš Sudargo vykome į Kudirkos Naumiestį, kur prie paminklo Vincui Kudirkai nusifotografavome, aplankėme V.Kudirkos kapą, sugiedojome tautinę giesmę. Dar Kudirkos Naumiestyje P. Mašioto 42 sodybos kieme apžiūrėjome neįprastą skulptoriaus Prano Sederavičiaus didžiulias cementines skulptūras. Labai didelės arklių, briedžių, angelų skulptūros, Dariaus ir Girėno, Vytauto Didžiojo, Maironio, Vaičaičio, V. Kudirkos ir kiti biustai. Tai primityvaus liaudies meno pavyzdys.
Sustojame Kybartuose. Čia randame ir rusų tapytojui peizažistui Isakui Levitanui atminti pastatytą 1977m. Broniaus Vyšniausko paminklinį biustą, nes I. Levitanas gimė Kybartuose.
Sustojame prie gražaus Vištyčio ežero. Kas maudėsi, o kas tik pabraidė...
Išsimaudę, atsipūtę vykstame į Bartninkus Vilkaviškio rajone, kur jau apsistojame kaimo turizmo sodyboje būsimai nakvynei. Pasiskirstome „kolektyvinius“ būstus, kas pirtelėj, kas vagonelyje, kas salėje su miegmaišiais. Viena naktis, nieko baisaus, svarbiau kolektyvas... Pasikrovę suneštiniam stalui valgių, vykstam į bendruomenės namus. 
Pasitinka su duona, muzika, pasijutom labai laukiami. Salė pilnutėlė, laukia koncerto. Pirmieji pasirodo Vilniaus "Bočių" „Rasoda“, po jų Vilkaviškio "Bočiai", Vilniaus moterų ansamblis „Šarma“.


 Po koncerto suneštinis stalas, kaimo bendruomenė vaišina sūriais ir pienu. Toliau sekė šokiai, dainos. Smagu buvo. Duonytę pasilikome, valgėme autobuse.

Ryte, gal ir nelabai išsimiegoję kolektyviai, bet buvome visi linksmi ir žvalūs. Atvyko Bartninkų seniūnė, kuri mums parodė įdomias seniūnijos vietas. 

Aplankėme senosios bažnyčios griuvėsius, ant kurių net gandras lizdą susisukęs. Aplankėme Budavonės miške nužudytiems kunigams paminklą. Toliau važiavome į Ožkabalius, kur atstatyta Jono Basanavičiaus sodyba (architektė kupiškietė Živilė Mačionienė) ir pasodintas Atgimimo ažuolynas.
Sodybos gidė Rasa labai nuosekliai papasakojo apie J. Basanavičiaus tėvus, vaikystę, mokslus, darbus, visuomeninę, tautinę veiklą, apie sodybos atstatymą, ekspozicijos surinkimą. Atrakino ir parodė klėtį, klojimą.
Iš šulinio pasisėmėme šalto vandens. Seniūnė palydėjo iki aukuro ąžuolyne, kur vyksta įvairios šventės. Nusifotografavome prie kupiškėno signataro L. Apšegos ąžuoliuko.
Seniūnė dar palydi iki Piliakalnių piliakalnio, pakylam ir nusileidžiam. Visur gražu. Dar nuvežė iki senųjų totorių kapinių Vinkšnupių kaime.

Toliau sukam ratą pro Kalvariją į Marijampolę. Marijampolėje aplankom bažnyčią ir Žemaitės kapą.
Riedam pro Prienus, sustojame Birštone. Aplankome paminklą Vytautui, pasivaikštom nuostabia krantine, grožimės gėlynais, sutvarkytu grindiniu ir sanatorijomis. Pravažiavę „Napaleono kepurę“ užsukam prie Velnio duobės Aukštadvaryje. Trakai jau čia pat, užsukam paragauti garsiųjų kibinų. Vairuotojas visus vaišino kava, nuostabu.
Su dainomis grįžtam į Vilnių, patenkinti tikrai turininga kelione, tarsi ir nepavargom. Mes dėkingi vadovei Valentinai, gidui Liutavarui ir vairuotojui už sėkmingą kelionę. Keliaukim! 

Filomena


Kelionės įspūdžiai nuotraukose: