2023-02-21

NETEKOME TEOFILIO ČIURLIO

 

        2023 m. vasario 20 d., eidamas 95 -uosius metus, Vilniuje mirė veterinarijos gydytojas, biomedicinos mokslų daktaras TEOFILIS ČIURLYS. Gimė 1928 04 16 Gindvilių kaime Kupiškio rajone, pasiturinčio ūkininko šeimoje. Mokėsi Virbališkių pradžios ir Salų Žemės ūkio mokyklose, 1950 m. baigė Gruzdžių veterinarijos technikumą, 1955 m.  su pagyrimu baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, įgijo veterinarijos gydytojo specialybę. Dar studijų metais gabus jaunuolis dalyvavo studentų mokslinėje draugijoje, du jo darbai buvo atspausdinti „Veterinarijos akademijos darbuose“, tad ir paskyrimą gavo tiesiai į Lietuvos mokslų akademijos (MA) Gyvulininkystės instituto aspirantūrą. Po studijų joje 1955– 1958 metais, 1960 m. lapkričio 1 d. Vilniaus Universiteto mokslinėje taryboje apgynė biologijos mokslų kandidato disertaciją tema “Mitybinių faktorių įtaka galvijų didžiojo prieskrandžio celiuliozę skaldančios mikrofloros aktyvumui”, 1993 m. nostrifikuotas (pripažintas tarybinis mokslų kandidato ir suteiktas lietuviškas) gamtos mokslų daktaro laipsnis.

1958-1960 m. - Lietuvos gyvulininkystės ir veterinarijos instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis Baisogaloje, 1960-1961 metais – vyresnysis mokslinis bendradarbis. 1961-1963 m. – Lietuvos MA Eksperimentinės medicinos instituto vyr. mokslinis bendradarbis Vilniuje. 1963-1967 m. - Lietuvos MA Botanikos instituto vyr. mokslinis bendradarbis, 1967–1986 m. Lietuvos MA Biochemijos instituto Enzimologijos laboratorijos vadovas, 1986-1990 m. -  instituto mokslinis bendradarbis. 1990–1992 m. darbavosi Imunologijos institute. Paskelbė daugiau kaip 140 mokslinių straipsnių bei pranešimų tezių, apie 25 populiarius straipsnius žurnaluose ir laikraščiuose. Teofilis Čiurlys buvo ilgametis Mokslo tarybos narys, biochemikų, mikrobiologų draugijų valdybos narys.

Teofilis - aktyvus Vilniaus kupiškėnų klubo narys nuo pat jo susikūrimo, buvo pirmosios klubo valdybos narys. Klubą lankė, kol jo „važiuoklė“ leido, kol galėjo įveikti laiptus. Parašė ne vieną straipsnį kupiškėnų leidiniams „Keliai veda Kupiškin“, almanachui „Kupiškis“, „Kupiškėnų enciklopedijai“. Pasigesime Teofilio deklamuojamų eilėraščių, sąmojaus, geros nuotaikos, kompetencijos.

Užjaučiame Teofilio sūnų Gediminą ir visus artimuosius.

 

    Atsisveikinimas su velioniu – trečiadienį, vasario 22 d. ,  nuo 17.00 iki 21.00 val. šarvojimo salėje Paco g. 4  šalia šv. Petro ir Povilo bažnyčios. 

    Ketvirtadienį, vasario 23 d., 10.00 val. palaikai išlydimi į Gindvilių kapines.
2023-02-06

KLUBO ATASKSITINIS SUSIRINKIMAS


  

    Vasaris „ Apgavikas, vasaros  vardu prisidengęs“, rašė V. M. Putinas. Diena, kaip priklauso, pasakytų kupiškėnai. Mes ne kupiškėnai, skubame į eilinį suėjimą Vilniaus širdyje, Mokytojų namų Baltojoje salėje. Ne nuošaliame Vilniaus užkampyje, o Baltojoje salėje ir taip daugelį metų. Smagu. Patogu. Pagarbu.

    Kodėl rašau? Taigi Filomena paprašė, todėl ir rašau. Nes Filomenai pasakyti ne, liežuvį prikastų dantukai.

    Kas aš tokia, net pati nežinau. Kupiškietė, vilnietė ar palangietė. Bartašiškiai- vaikystės kaimelis, kurio neliko. Nė vieno vienkiemio. Neliko pradinės mokyklos, mažėja Alizavos mokykla, sunyko Vabalninko Balio Sruogos vidurinė, netgi studijų tvirtovė sunaikinta. Liko tik tėvelių, senelių, prosenelių kapinaitės Salamiestyje. Skaudi tema. Miršta tėvai, pabyra vaikai. Taip jau atsitiko. Netgi kalbėti tarmiškai gerai nemoku, nes augau biržiečių, kupiškėnų tarmių sangrūdoje.

    Grįžkime į suėjimą. Baltojoje salėje žmonių pilna. Netgi vyrų matosi, santykis 1/5. Ne paslaptis, kad kultūros sritis tapo moterų platforma: teatrai, bibliotekos, kelionės, muziejai, edukacijos.. Truputį liūdna, bet taip jau yra.

    Prasideda. Įprasta klasikinė darbotvarkė.

  Ataskaitą už 2022 m. pateikia V. Bartulis. Trumpai, aiškiai, be pagyrų ir patoso, be „marškinių draskymo" apie patriotizmą, bet Ukrainos karą prisimename su grauduliu ir empatija, tikime pergale. Puiku, nes norinčių kalbėti, rašyti- visada daug, o štai klausytis, nelabai. Pagarbos verta, trumpa pranešėjo kalba, o fotografas Vidmantas dirba išsijuosęs, nuotraukų bus daug.

    Antras klausimas. Liucija pristato autorės Dovilės Jonušytės-Sabaliauskienės poezijos knygą "Nuogais delnais". Scenoje Liucija jaučiasi kaip žuvis, jai tik leisk pabūti scenoje. Deklamuoja, komentuoja, ir autorei Dovilei lieka laiko. Ir vis tiek sakau- gera kalba, trumpa kalba. Rašytojų mūsų tarpe daug, vis pristatomos naujos autorės, naujos knygos. Gerai, kad žmonės rašo. Aš tai tokia nusidėjėlė- skaitau kitus autorius.

    Trečioji dalis. Scenoje Šeškinės dainininkai, vadovas Vytautas Jocius. Jau kai uždainavo, tai uždainavo. Jokių akmeninių veidų, jokio dirigento. Atrakino sielos užkaborius ir dainuoja linksmai, laimingi, įtraukdami ir mus. Gera klausyti ir šokti su jais. Taigi, galiu oponuoti savo mylimam poetui R. Stankevičiui, kad „senatvė sujaukia smegenis- meilė sutaršo paklodes" Mūsų smegenys, dar ne visai, ne visai sutaršytos. Ištikimas buhalteris laukia kuklaus įnašo, bet nelabai prie jo skubame. Tokie jau mes, šykštūs žodžiui, glamonei, nelengvai atidarome pinigines, bet prie darbo ar pagalbon- pirmi.

    O žvilgsniai jau krypsta prie tų spalvingų staliukų, apkrautų skaniausiais gardumynais. Ir kada gi tos mūsų darbštuolės šeimininkės Irena, Jolanta ir Julius spėja viską paruošti. Estetiškai. Saikingai. Viliojančiai. Vyrukai suranda šio bei to... Šita dalis pati linksmiausia ir laukiamiausia, mūsų balius suneštinis, mes gi ne seimūnai, mums užtenka gėlės, padėkos rašto. Kažin kodėl seime nesidalina padėkos raštais, tik didinasi ir didinasi atlyginimus.

    Gaila, kad šį kartą mūsų neaplankė Kupiškio meras Bardauskas su namine duona, lašinukais, dešromis ir alaus puta. Gal, sakau, Mere, dažniau pas mus. Linksminamės, švenčiam ir jokių skandalų, jokių nesusipratimų, gal kokį Dragūną, skandalas- garantuotas.

    Ko pasigedau? Jaunimo. Jie gyvena technologijų pasaulyje, gal kada ateis. Mūsų vis mažėja. Ach tos netekties tylos minutės. Ką siūlyčiau? Mažiau nuobodžių kalbų, mažiau pagyrų sau, daugiau pašnekesių, šokių, dainų. Nes su laiku nepasigalynėsi, jis stipresnis už mus.

    Susitiksime pavasarį, lauksiu. Po šiltos žiemos net paukščiams galvos susisuko, nebežino nei kada atskristi, nei kada išskristi. Beje, ar lyjant verkia daugiau žmonių nei įprastai ? O lietus vis tiek praeina.

    Lygumų krašte saulė teka ir leidžiasi laiku, kaip ir mūsų gyvenime. Iki pavasario. Susitikime. Nes kuo ilgiau sėdi namuose, tuo labiau panašėji į bedalį.

 

    Su meile ir pagarba, Zita Stasė Šakickaitė Pareikienė.


    

 KUPIŠKĖNŲ KLUBO VAKARONĖS NUOTRAUKOS


Giedame Kupiškėnų himnąPaminėjome mokytojo Vlado Zinkevičiaus gimimo šimtmetį

Dovilė Jonušytė Sabaliauskienė pristatė savo poezijos knygą "Nuogais delnais"
Poetės D. Jonušytės eiles skaitė Lucija Venslovaitė

Sveikinome profesorių Kęstutį Sasnauską su valstybiniu apdovanojimuKoncertavo liaudiškos muzikos ansamblis "Auksinis ruduo"
"Trečioji dalis" 

Foto Vidmanto TubelioVilniaus kupiškėnų klubo veiklos 2022 m. Ataskaita

 

2020-02-29 dėl Covid-19 epidemijos Vyriausybės lygiu rekomenduojant vengti susibūrimų ir artimų kontaktų, atšaukėme visiškai parengtą po poros dienų turėjusį įvykti kovo 1 d. suėjimą. Nuo tol iki 2022 spalio suėjimų nebuvo, nario mokesčio nerinkome, bet klubas gyvavo, Valdyba dirbo einamuosius darbus: tvarkėme reikalus su Registrų centru, Valstybine mokesčių inspekcija, rašėm ir siuntėm sveikinimus klubiečiams sukakčių progomis, važiavome atstovauti klubą Kupiškyje, rašėm raštus, rengėm ataskaitas valdžios institucijoms... Tyliai praėjo ir mūsų 30-metis. 2021 vasario 22 d. mūsų internetinėje svetainėje (Bloge) buvo įdėtas proginis V.Bartulio straipsnelis su su Vidmanto Tubelio nuotraukomis.  

Čia nuoroda į jį: https://vilniauskupiskenai.blogspot.com/2021/02/ Ataskaitos už veiklą 2020 ir 2021 metais jums buvo išsiųstos elektroniniu paštu. 

    1. Šiemet mūsų Valdybos pajėgos gerokai sumažėjo: - tuoj po savo 82 -jo gimtadienio pernai liepą stiprų insultą patyrusi Valdereza Simonaitienė nebegali mums padėti, šiuo metu gyvena „Senjorų avilyje“ Šiaurės miestelyje. Dėkojame Valderezai už jos energiją ir pastangas rasti ir pakviesti šaunius muzikantus ir dainininkus mūsų suėjimų antrajai daliai. Dauguma mūsų muzikinės dalies svečių pas mus lankėsi jos dėka; - sveikata nebeleidžia net į suėjimus ateiti Arnoldui Pažemiui, nors telefonu su juo pasišnekame visai žvaliai. Taigi bent laikinai likome be ekskursijų organizatoriaus. O Arnoldui ir klubo marčiai Irenai dėkojame už puikiai suorganizuotas ir pravestas įspūdingas ekskursijas. 

    Taigi, Valdyboje, o naujoviškai pagal atnaujintus įstatus Komitete, likome: Linusis Alekna, mūsų klubo finansininkas, akylai prižiūrintis mūsų turtus; Filomena mūsų vadinama Filė Marčiulionienė, dvi kadencijas buvusi klubo prezidente, vis dar kartais patarianti mums, naujokams, ir pastaruoju metu rašanti jums sveikinimus klubo vardu, šią misiją perėmusi iš Vidos Povilauskienės, kuri gyvena „pasaulio pakraštyje“, prie Šiaurinės Vilniaus ribos soduose, ir jai nepatogu važinėti į paštą. Vida klubo vardu Kupiškyje sveikino „Kupkėmį“ su spektaklio „Galingas miežio grūdas“ premjera, parašė tekstą mūsų Blogui apie spalio 2 d. suėjimą, rašė padėką „Kupkėmiui“ į „Kupiškėnų mintis“ už Robaksą, parodytą mūsų klube gruodžio 4; Jolantai Dūdaitei-Skublickienei su vyru, klubo žentu Juliumi turime būti dėkingi už mūsų suėjimų trečiosios dalies stalo paruošimą. Jie nuperka reikalingus produktus, ypač jei laukiame daugiau kviestinių svečių, su talkininkėmis Vida Povilauskiene, Irena Ramanauskiene ir kitomis geranoriškai padedančiomis moterimis pjausto produktus, tepa sumuštinius, išdėlioja į lėkštes, paruošia, puošia stalus, po renginio viską nurenka, sutvarko stalus, vežasi į namus ir išplauna indus, o kitąkart vėl atveža, nes čia neturime patalpų.

Nors formaliai nėra klubo Komiteto narys, svarbų ir didelį darbą jau daug metų dirba Vidmantas Tubelis. Jis – mūsų „operatorius Kipsas“- fotografas, jis atrenka ir įkelia į Blogą nuotraukas, klubo informaciją, jis suėjimų metu valdo garso ir vaizdo aparatūrą...

 Ir pagal naujuosius klubo įstatus klubui vadovauja ne pirmininkas, primenantis sovietinį kolūkio pirmininką, prancūzišku stiliumi (mūsų moksleiviškais laikais Kupiškyje mokėmės prancūzų kalbos) – prezidentas. Ant jo galvos kybo visi klubo reikalai, jis turi užkamšyti visas „skyles“. Jis vadovauja Komiteto posėdžiams,  inicijuoja suėjimų temas, kviečia svečius, tvarko formalumus, susirašinėja su įstaigomis, rašo oficialius raštus, atstovauja klubą, veda suėjimus... Suėjimams ir Komiteto posėdžiams patalpas nuomojamės ir esame labai dėkingi, kad Vilniaus mokytojų namai mus priima, kad mus šefuoja projektų vadovė Ramunė Butkutė. Su ja tariamės dėl patalpų, ji dalį mūsų turtelio priglaudė savo sandėliuke, ji dabar kuruoja salės aparatūrą... 

Gal vertėtų priminti, kad visi mes dirbame be atlygio. Klubo finansus naudojame tik patalpų nuomai, transporto išlaidoms, jei tenka klubo reikalais važiuoti į Kupiškį, kuklioms dovanėlėms mūsų svečiams, gėlėms. Už juos perkame dalį maisto trečiajai suėjimų daliai, nes vien suneštiniu kliautis negalime. Tenka pirkti ir indų. Nei 2020, nei 2021, nei 2022 metais nario mokesčio nerinkome, tad vienintelės įplaukos buvo iš 1,5 procento paramos. Ačiū jums ir jūsų artimiesiems, per Valstybinę mokesčių inspekciją Klubui paskyrusiems 623,38 euro. Išlaidų 2022 metais turėjome 612,18 eurų iš Klubo kasos ir 326,40 eurų – iš Klubo sąskaitos banke. Gaminome naują Klubo nario ženklelių partiją, mokėjome bankui už paslaugas, turėjome organizacinių, kanceliarinių išlaidų. Likutis Klubo kasoje – 1549,89 Euro, banko sąskaitoje – 9244,74 Euro.

Pabandysiu trumpai pristatyti mūsų veiklą 2022 metais. Chronologiškai. 

1.1. Pradėsiu ne visai nuo mūsų veiklos. Tik iš televizijos reportažo sužinojome, kad Vasario 16 dieną Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga Prezidentas G. Nausėda už nuopelnus Valstybei ir šalies vardo garsinimą mūsų klubietį Kęstutį Sasnauską, Lietuvos mokslų akademijos tikrąjį narį, profesorių, habilituotą daktarą, aktyvų molekulinės biotechnologijos puoselėtoją Lietuvoje ir pasaulyje, apdovanojo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi. Kadangi kontaktų tada dar vengėme, ordino kavalierių pasveikinome savo internetinėje svetainėje – Bloge - ir telefonu. Dabar dar kartą sveikiname gerbiamą akademiką, linkėdami jam sveikatos. Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžius– šešioliktas pagal svarbą Lietuvos valstybės apdovanojimas, kuriuo Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu apdovanojami nusipelnę Lietuvai asmenys, pasižymėję uoliu ir sąžiningu darbu valstybinėje tarnyboje ar visuomeninėje veikloje. Šiuo ordinu gali būti apdovanojami ir užsienio valstybių piliečiai. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino šventė yra Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. 

1.2. Tur būt prisimename, kad mūsų klube prieš keletą metų svečiavosi VGTU studijų prorektorius, kupiškėnas Romualdas Kliukas ir VGTU dūdų orkestras. Na ir ne vienas girdėjome, kad Romualdas 2021 spalio 20 išrinktas VGTU rektoriumi. Tačiau dėl garsiosios Coronos inauguruotas tik 2022 gegužės 6 d. Turėjome garbės su Linusiu Alekna ir Algirdu Notkumi klubo vardu pasveikinti jį tapus garbingo universiteto rektoriumi. Tarp kitko, jis kviečia mus į ekskursiją po atsinaujinusį Vilniaus Gedimino technikos universitetą. Gal pavasariop susiorganizuosim. Kas norėtumėte? 

1.3. Mūsų mylimas „Kupkėmis“ kvietė mus į spektaklio „Galingas miežio grūdas“ premjerą Kupiškyje 2022 m. birželio 10 d. Delegavome Vidą Povilauskienę. Ji klubo vardu ir pasveikino „Kupkėmį“. Savo įspūdžius ji trumai pristatė elektroniniu laišku, kurį čia ir pacituosiu: „

Bant keli sakinėliai iš "Galingo miežio grudo" premjeros. Neatvažiovo daugiau niekas iš mūsų klubo narių. Svečių buvo daug: iš kultūros ministerijos, iš seimo,(Jarutis), iš Vilniečių klubo (Vida), draugai ir kaimynai, kurie buvo su kvietimais, bo nėšė ir nėšė kvietkų. Bilietas paprastiem mirtingiesiem kainovo 7 euriukus. Buvo ape pusą salės žmonių. Vaidinimas smagus, nuotaikingas. Sveikinimai gol tik 3: kultūros ministerijos, seimo ir mūsų. Mažojoj salėj daugiau balių nebabus: anokart kažin kas netinkamai pasielgė, padauginys darmavos arielkos. Buvo Sodžiuj vakarieną. Tik šalti užkandžiai, daug kaimiško alaus, daug butelaičių, bandonija, o kai ji pavargo - akardionas. Stogas kilnojosi, padlogas drebajo. Kai ošei pradėjus snaust ajau namo par aikštį, motaralas, vedžiojusios šuniukus, cekovijos, kas ti kavinaj dabar šitep... Sakau: Kupkemis :-A-a-a-a nutysa, dabar bus iki paryčių, miegot negalasma.” 

1.4. Pagaliau po daugelio Linusio žygių „UAB Ulos juvelyrų   studija“ pagamino 100 mūsų klubo nario ženkliukų..


 2022 10 02 SUĖJIMAS

2.1. 2021 metų rudenį, dar siaučiant „Koronai“, Vita Vadoklytė mus pakvietė į Teatrų festivalį buvusiuose Vilniaus Statybininkų kultūros rūmuose, kur dabar įsikūrusi teatro „Vilniaus klasika“- festivalio organizatoriaus - buveinė. Skapiškio mėgėjų teatras „Stebulė“ vaidino spektaklį „Nulaužytų šakų giesmės“ pagal mūsų klubo nario tremtinio, rašytojo Napalio Augulio – Jurgio Usinavičiaus naujausią autobiografinę knygą „Vėjas“. Karantino sąlygomis išdrįsome nueiti nedaugelis, o ir spektaklis vyko remontuojamose pritemdytose patalpose su prasta akustika. Nuėję anksčiau, pasiklausėme mūsų kraštietės aktorės Janinos Matekonytės ir Augustės Raguotytės atliekamų sutartinių. Mes, dar remdami spektaklio pastatymo idėją, buvome raštu įsipareigoję spektaklį pakviesti į klubą. Todėl į pirmąjį po ilgokos pertraukos suėjimą 2022 spalio 2 d. mes ir pakvietėme „Stebulę“ su šiuo spektakliu. Ir neapsigavome. Šioje Vilniaus mokytojų namų Baltojoje salėje spektaklis atrodė visiškai kitaip. Puikiai! Turėjome progą kartu su kitais jubiliatais Jurgį Usinavičių pasveikinti 90-mečio proga.

 2.2. Tarp kitko, žurnalisto, rašytojo Jurgio Usinavičiaus, bene dešimties knygų ir kokių 600 straipsnių autoriaus, kandidatūrą Kupiškio viešoji biblioteka pristatė Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisijai. Man teko garbė parašyti rekomendaciją. Tikimės, kad medalis už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes, šiemet bus skirtas Jurgiui Usinavičiui. 

2.3. Į suėjimą kvietėme ir Skapiškio seniūną Ričardą Kiaulėną, bet jis atvykti negalėjo. Tačiau suėjimas vis vien buvo „skapiškėniškas“ - po spektaklio, pritardamas gitara, mums padainavo Skapiškio krašto muzikantas Kazimieras Puronas, pas mus prieš keletą metų viešėjusios poetės Gerdos Jankevičiūtės pusbrolis. Taigi, keletas dainų, sukurtos paties Kazimiero, buvo ir su jos žodžiais. Tarp kitko, apie Puronų giminę yra didelis Aldonos Vasiliauskienės straipsnis almanache „Kupiškis 2021“, kurį, kaip prisimename, Vidmantas Jankauskas pristatė gruodžio 4 d. suėjime.

 2.4. Suėjimo metu Aldona Mikulionienė pasiūlė moterims numegzti vilnonių kojinių nuo karo kenčiantiems ukrainiečiams. Pirmąją kojinių siuntą Aldonai perdavė moterys, atėjusios į tradicinį organizuotą rudeninį kapinių lankymą, šįkart – spalio 14, Bernardinuose. Po mėnesio gavome grįžtamąjį ryšį – kojinės nukeliavo į Charkovą kartu su kitais „Stiprūs kartu“ vežtais kroviniais, dalis jų pateko į Charkovo dailės muziejų, kurio direktorė atsiuntė klubui padėką. Norėjo padėkoti kiekvienai mezgėjai asmeniškai, tačiau mūsų moterys nesutiko: „Ne dėl padėkų mezgėm“. Raštišką ukrainiečių padėką mums perdavė Aldona Mikulionienė. Kitą kojinių siuntą moterys sunešė į gruodžio 4 d. suėjimą, o jau gruodžio 5 d. gavom ponios Aldonos žinutę: Sveiki! Kojinės jau išvažiavo į frontą. Aldona M“ 

 3. Kupiškio Etnografijos muziejus Lietuvos kultūros tarybai padavė paraišką rengti projektą „ Kupiškėnų virtuvės kulinarinis paveldas“.  Klubo vardu Lietuvos kultūros tarybai spalio mėnesį parašiau palaikymo raštą su įsipareigojimu prisidėti prie projekto, prie informacijos sklaidos, padėti suorganizuoti sklaidos renginius, naujų knygų pristatymus. 


4. 2022 12 04 D. SUĖJIMAS


 4.1. Prisiminėme, kad prieš 117 metų, 1905 m., būtent gruodžio 4 d., Vilniuje darbą pradėjo Didysis Vilniaus Seimas, kuris dabartinės Filharmonijos pastate (anuomet tai buvo Vilniaus miesto salė) darbavosi dvi dienas. Tautos suvažiavimo, kuriame būtų aptartos Lietuvos problemos, idėja kilo įvairių politinių pažiūrų Vilniaus lietuvių būrelyje. Pagrindiniaisušaukimo iniciatoriai – J.Basanavičius ir J.Kriaučiūnas. Posėdžiams pirmininkavo J.Basanavičius, A.Smetona ir (galbūt) S.Kairys. Dalyvavo apie apie 2000 lietuvių iš Lietuvos, Rusijos, Ukrainos, Lenkijos, Latvijos. Didžiojo Vilniaus Seimo nutarimuose Rusijos valdžia paskelbta didžiausiu priešu, prieš kurį reikia kovoti kartu su kitomis Rusijos imperijos tautomis. Suformuluotos Lietuvos savivaldos kūrimo gairės, iškeltas autonomijos lietuvių gyvenamoje teritorijoje su demokratiškai išrinktu Seimu Vilniuje reikalavimas. Numatyta, kad siekiant autonomijos reikia keisti esamą santvarką, o kol tai nepadaryta, lietuviai turėtų nemokėti mokesčių, neleisti vaikų į rusiškas mokyklas ir kita. Nutarta valsčių įstaigose, mokyklose vartoti lietuvių kalbą. Priimtas specialus nutarimas dėl lietuvių kalbos Vilniaus vyskupijos bažnyčiose, smerkiantis katalikų kunigų vykdomą lietuvių lenkinimo politiką. Susirinkimo dalyviai priėmė Memorandumą Rusijos Ministrų Tarybos Pirmininkui grafui S. J. Vitei. Memorandumas buvo įregistruotas Rusijos Ministrų Tarybos kanceliarijoje.  Tai buvo viešas ir legalus Lietuvos autonomijos su Seimu Vilniuje reikalavimas. 

4.2. Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas pasveikino gausiai susirinkusius Vilniaus kupiškėnus ir užsiminė, kad susirinkti galėtų gerokai daugiau, nes Vilniuje kupiškėnų tikrai nemažai, tik dar ne visi supranta, kaip svarbu nepamiršti gimtinės, jos žmonių ir tradicijų. Papasakojo Kupiškio naujienas, pasidžiaugė biblioteka, kuri jau įsikraustė į naująsias gražiai restauruotas patalpas, pasididžiavo ir tuo, kad Kupiškyje baigiamas statyti uždaras baseinas: vasaromis kupiškėnus džiugins Kupiškio marios ir Pyragių ežerėlis, o kitais metų laikais - baseinas.  

4.3. Jau 19-tą almanacho „Kupiškis“ numerį – „Kupiškis 2021“ pristatė jo rengėjas, nenuilstantis kupiškėnų metraštininkas V. Jankauskas. Jis trumpai apžvelgė leidinio turinį, paagitavo klubo narius aktyviau rašyti almanachui. Kaip visada, numeryje yra ir istorinių apžvalgų, ir prisiminimų, ir biografinių straipsnių, kultūros kronika.  

4.4. Mūsų klubo senbuvė, mūsų rudeninių ekskursijų gidė Aldona Jackūnaitė Mikulionienė pristatė savo prisiminimų knygą „Mano vaikystės miestelis Kupreliškis“. Joje telpa ir miestelio, ir giminės istorija, ir autorės vaizdžiai papasakoti prisiminimai. Tai – 23-ioji serijos „Kupiškėnų istorija“, inicijuotos Vidmanto Jankausko, knyga. Daugumos jų autorius ar sudarytojas yra pats Vidmantas. Keleto autoriai – kiti mūsų klubo nariai. Gal 24-oji irgi bus iš mūsų klubo? 

5. Kupiškio kultūros centro folklorinis ansamblis „Kupkėmis“, vadovaujamas Almos Pustovaitienės, atvažiavo su nauja programa „Robaksas“. Skambėjo ir gerai žinomos, ir mums negirdėtos dainos, perpintos sceniniais vaizdeliais, šokiais. Šaunuoliai kupkėmiečiai! Jų pasirodymą, Almai sutikus, įrašė internetinė svetainė Pogon.lt, skirta lenkiškai, ukrainietiškai, baltarusiškai ir lietuviškai šnekančiai auditorijai. Įrašą galima pažiūrėti tokiu adresu: https://youtu.be/dPB21CPrACA

6. Kitą Klubo suėjimą planuojame vasario pirmąjį sekmadienį, 2023 02 05. Tai bus ataskaitinis susirinkimas.


Vilius Bartulis, Vilniaus kupiškėnų klubo prezidentas

2023 02 05


2023-02-01

KVIEČIAME Į ATASKAITINĮ SUSIRINKIMĄ


   Šį sekmadienį, vasario mėn. 5 d. 15.00 val. Vilniaus Mokytojų namų Baltojoje salėje įvyks kupiškėnų klubo ataskaitinis susirinkimas.

    Po to mūsų klubo narė, Dovilė Jonušytė-Sabaliauskienė, pristatys savo poezijos rinktinę  „Nuogais delnais”.

    Koncertuos liaudiškos muzikos ansamblis „Auksinis ruduo“. Vadovas - Vytautas Jocius.

 

Labai lauksma!