2016-05-15

SUSIRINKOME SEKMINĖSE

.

Prezidentė sveikina su Sekminėmis
Pirmoje eilėje ansamblietės su trimitininku Benediktu
Mūsų linksmuolis ...


Kolegos Vilius ir Bronius

Himnas

Naujai organizuoto kupiškėnų klubo ansamblio vadovė Akvilė Senkuvienė

Valdereza praneša gerą naujieną - pradėjo gyvenimą klubo vokalinis ansamblis

Benediktas Senkus, ansamblio vadovės anūkas,  trimitininkų konkurso Kaune, antros vietos laimėtojas


Šis tas apie Vilniaus kupiškėnų klubo ansamblio dainininkus

Pirmiausia mums reikėjo susirasti ansamblio vadovę ir, žinoma, čia, kaip ir daugelį klubo problemų, išsprendė mūsų Valdereza. Mums pradėjo vadovauti labai puiki, jautri, savo darbą puikiai įvaldžiusi Akvilė Senkuvienė.

Vadovė, baigusi Vilniaus konservatorijos pirmą kursą, kaip pažangi studentė, buvo pasiųsta toliau studijuoti į Maskvos konservatoriją. Čia, jai chorinį dirigavimą dėstė profesorė, baigusi mokslus Italijoje.
Studijuodama Maskvoje Senkuvienė vadovavo Baltijos šalių studentams, dainuojantiems chore „Balticum“, o 1960 m. su minėtu choru dalyvavo Rygoje, studentų dainų šventėje. Po studijų, dabartinė kupiškėnų ansamblio vadovė, visą savo darbinę veiklą susiejo su Vilniaus pedagoginiu institutu, kur buvo ruošiami muzikos mokytojai.

Kupiškėnų ansambliui vadovė parinko gražų repertuarą, dirbo labai nuoširdžiai, negailėdama savo jėgų ir reikalaudama iš mūsų įdėti dalelę savo širdies į atliekamą kūrinį.
Kartu su vadove į ansamblį atėjo puikios moterys, kurios jau buvo dainavusios su vadove kituose Vilniaus ansambliuose: Aurelija ir Birutė – sopranai. Aurelija gražaus, stipraus balso dainininkė – ansamblio solistė. Ji dainuoja nuo pat vaikystės, groja akordeonu, yra vedusi renginius. Dabar lanko trečio amžiaus universitetą, turizmo fakultetą bei darbuojasi sode.
Tuo tarpu Birutės šeimoje visi buvo dainingi, bet ypač gražų balsą turėjusi mama. Nuo pat kūdikystės Birutė girdėjo skambias dainas, likusias širdyje visam jos gyvenimui.

Prie kupiškėnų ansamblio aktyviai prisideda kupiškėnų marčios – Irena ir Silvija. Irena puiki dainininkė ir muzikantė. Ji jau daug metų muzikuoja kaimo kapeloje „Gija“. Ansamblio pasirodyme ji jausmingai kanklėmis atliko du kūrinius. Džiaugiamės, kad Irena palaiko Vilniaus kupiškėnus, kaip ir jos vyras Arnoldas - klubo valdybos narys.
Silvija, turinti muzikinį išsilavinimą, pati vadovauja vienam bočių ansambliui, dainuoja mišriame chore „Versmė“. Dainuoja solo.

Janiną, Viktoriją ir Alfredą į ansamblį pakvietė Regina S. Visi dainuojantys mūsų ansamblyje myli dainą, bet Janina ypatingai, mat po koncerto pakviesta pasilikti arbatėlėje pasakė: Man svarbu dainuoti, o valgyti – nebūtina.
Viktorija – "jauniausia" mūsų kolektyvo narė, bet per trumpą laiką
išmoko mūsų  repertuarą ir puikiai pritapo prie kolektyvo.
Alfredas – baritonas turi stiprų, gražų balsą, tačiau jam, kaip ir mums visiems, trūko laiko, kad geriau pasiruoštų pirmajam koncertui.

Regina S. su nemažu dainavimo stažu, be to 10 metų buvo mokytojų namų choro „Versmė“ valdybos pirmininkė, taigi ir organizacinio darbo patirtis solidi. Gražus sutapimas, nes mūsų ansamblio pirmasis pasirodymas sutapo su Reginos S. jubiliejumi. Ji mus pavaišino nepakartojamo skonio savos gamybos tortu.

Staselė pas mus darbininkėlė. Ji nuolat padėdavo ansamblio vadovei nešti instrumentą, pirmoji puldavo stumdyti stalus ir kilnoti kėdes, kad laiku pasiruoštume ansamblio repeticijoms.

Vidmantas nors ir sulaukia moterų dėmesio, bet lieka joms tik džentelmenu ir šauniai traukia dainą, o namuose dažnai paima į rankas oblių ir sumeistrauja, pavyzdžiui, virtuvės kėdę (tačiau užsakymų staliaus darbams, nepriima).

Mano (Regina N.) dainavimas prasidėjo gimtinės miestelyje Salamiesčio bažnyčios vaikų chore, vėliau sekė mokyklos choras, Kauno politechnikos instituto mišrus choras „Jaunystė“, kuris šių metų balandžio 29-30 dienomis šventė savo 90-ties metų jubiliejų. Dainavau ansambliuose, duetuose.

Visiems ansamblio dalyviams dainavimas davė ir duoda didelį dvasinį pasitenkinimą tiek jaunystėje, tiek ir dabar. Dainavimas tai vaistas širdžiai ir protui, mes laimingi, kad mūsų dainos skamba ir skambės.
R.N.


.
Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę: Aurelija, Birutė, Silvija, vadovė Akvilė, Valdereza.
Antroje eilėje iš kairės į dešinę: Viktorija, Janina, Irena, Regina N., Alfredas, Steselė, Vidmantas, Regina S.
Kankliuoja Irena

Koncertuoja Vilniaus kupiškėnų klubo vokalinis ansamblis

Reginos eilės MAMAI ...

Silvijos solo ...Rimantas tapo video operatoriumi

Ansamblio dainą žiūrėkite ir klausykite reportažo gale. Autorius Vidmantas T., operatorius Rimantas 


Padėka ansamblio vadovei

Klubo viceprezidentas Vilius B. dėkoja ansambliečiamsPadėka iš dūšios gilumos ...

Prezidentės DAKUI ...


Viceprezidento padėka ansambblio organizatorei ValderezaiPrezidentė sveikina jubiliatę Reginą.  O ir skanus buvo jubiliatės tortas !

Sveikinimai Reginai


Klasiokai Vilniaus kupiškėnų būrį įsijungė armonikierius, tikras subatėnas, Vytautas. Jo repertuare dešimtys populiarių Lietuvos atlikėjų dainuojamų dainų. Nepamiršta Vytautas ir lietuvių liaudies dainų. Visi suėjimo dalyviai, pritariant Vytauto armonikai, „traukė“ skambias, populiarias dainas.
Vytautas sugrįžęs į Senąjį Subačių mielai padeda darbuose, ten gyvenantiems garbingo amžiaus senoliams.Dainos kupiškėnų klubeKupiškėnų klubo ansamblio daina

KOMENTARAS:                                        
Visų naujai susikūrusio kupiškėnų klubo ansambliuko dainorelių vardu nuoširdų ačiū tariu gerb.p.Akvilei Senkuvienei,kuri savo laisva valia sutiko vadovauti, aukoti savo sveikatą ir laiką, mokyti žmogaus sielą ir protą paliečiančių dainų.Mes repeticijose puikiai leidžiame laiką,jaučiames laimingi,pakylėti,reikalingi. Dekojame Mokyt.namų direktorei p.Zenobijai Zepnickienei už repeticijoms suteiktas patalpas.
Mieli kraštiečiai,mūsų ansamblis kol kas be pavadinimo, kuriame turėtų atsispindėti ir Kupiskis ir Vilnius.Siūlykite adres.valdersim@gmail.com irfilomenamar@gmail.com arba tel.868787132,860567812.Su pagarba visiems Valdereza S. 


2016-05-11

SUVĖJIMAS

.
Sveiki gyvi, brungūs kupiškėnai


gegušės 15 d. 15 val. Mokytojų namų svetainaj vyks renginys, skirtas motinos dienai.

Koncertos naujai suskūrys Vilniaus kupiškėnų klubo vokalinis ansamblis.

Pirmoji kelioną vyks biržėlio 11 d. Keliautojai sekmadienį atsinėškit 10 eurų.

Labai lauksma.

2016-05-10

PASAULIO TEISUOLIS

.