2015-02-21

KOVO SUVĖJIMAS

.

Sveiki gyvi, brungūs kupiškėnai

Kovo 1 d. 15 val  kviečiam suvėjiman Mokytojų namų svetainaj.
Tema: Lietuvos valstybė tarp vasario 16 d. ir kovo 11 d.
Dalyvauja politologas, politikas ir visuomenės veikėjas Alvydas Medalinskas.
Koncertos folkloro ansamblis ŪLA. Vadovė Janina Bukontaitė.

Ataikit, labai lauksma.

2015-02-16

SU VASARIO 16 - TAJA

.

SU VASARIO 16-AJA,  NEPRIGULNYBĖS DIENA


https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cv70EV_4_Us

Keli patarimai:
- reklamą panaikinkite ;
- slankiklį nustumkite į kairę;
- įsijunkite garsą;
- sėkmės klausyti ir žiūrėti

2015-02-01

KLUBO ATASKAITINIS 2015.02.01

Prezidentė pradeda ir Linui leidus pristatė klubo veiklą
Susirinkimo sekretorė Vytautė E. ir pirmininkas Linas Alekna
Kupiškėnų himnas. Mums padėjo ir Choristai ...
Himną užveda Žybartas

Šiuolaikinė technika lengvai nepasiduoda ...


Linusis rikiuoja darbotvarkę

Valdyba
Revizijos aktą pateikė Vanda Navickienė

Kalbėjo, klubo veiklą vertino Aleksandra Leparskienė
Kalbėjo dusėtiškis prof. habil. dr. Algirdas Raslanas
Mūsų Žybartas

Pasisakė Laima Jonušienė

Teofilis Čiurlys

Nauja klubo valdybos nare išrinkta Regina Naujokaitienė
Dirigentas Gintaras Skapas


Koncertavo bažnytinis vyrų choras "SKLIAUTAI    Choras susibūrė 1994 metais. Dešimt metų chorui vadovavo maestro Petras Vaičekonis. Kolektyvo sąraše 30 dalyvių, dauguma jų pensijinio amžiaus žmonės, buvę aukštųjų mokyklų auklėtiniai, dalyvavę įvairiuose Vilniaus m. saviveikliniuose kolektyvuose.

Per šį laikotarpį choras atlieka populiarius, rečiau girdimus ir visai negirdėtus, mažos apimties muzikinius kūrinius. Šie kūriniai skirti dvasinio pakylėjimo, susikaupimo akimirkoms, nes jų lobiai yra neišsenkami. Choro repertuare L.Rossi, Ch. Gounod „Deux ieme Misse“ vokalinės dalys, pasaulio ir lietuvių kompozitorių bažnytinės muzikos kūriniai.

  Be bažnytinės muzikos kūrinių choras yra parengęs įvairių kompozitorių dainų bei chorų iš operų kamerinio koncerto programai.
 
.
Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos ...

Koncertmeisterė ...

Chorui dirigavo maestro  Gintaras Skapas
Padėkos Skliautiečiams


Su prof. A.Raslanu, nauja kupiškėnų klubo narė darsiškietė (Antašava) Liudvika Trasykytė


Skalsu kalbos ...

Neišskiriami draugai ...Programa bus tokia ...


Tvarka bus ...


Trumpas atokvėpis


AlbertoVizbaro video:
https://drive.google.com/folderview?id=0BxaYubo2uixVMlRqZ1p0WnV0Z2M&usp=sharing

Žemiaiau Viliaus Naujiko foto: