2022-12-06

MALONUS SUSITIKIMAS POPIETĖJE

    Š.m. gruodžio 4 d. 15 val. Vilniaus mokytojų namuose susirinko Vilniaus kupiškėnai.

    Kaip visada renginys prasidėjo Kupiškėnų himnu.

    Klubo pirmininkas Vilius Bartulis trumpai pristatė renginio darbotvarkę ir svečius – Kupiškio merą Dainių Bardauską ir ansamblį „Kupkėmis“, vadovaujamą Almos Pustovaitienės. Pasidžiaugė gausiai susirinkusiais Vilniaus kupiškėnais. Mums visiems priminė kokios svarbios buvo gruodžio 4 – 5 dienos prieš 117 metų, kai dabartinėje Vilniaus filharmonijoje posėdžiavo Didysis Vilniaus Seimas, suformulavęs Lietuvos politinės autonomijos reikalavimus.

    Kupiškio meras D. Bardauskas ne tik pasveikino gausiai susirinkusius Vilniaus kupiškėnus, bet ir užsiminė, kad iš tikrųjų Vilniuje kupiškėnų gyvena daug daugiau, tik dar ne visi supranta, kaip svarbu nepamiršti gimtinės ir jos žmonių. Papasakojo apie Kupiškio naujienas. Itin pasidžiaugė biblioteka, kuri jau įsikraustė į naujai restauruotas patalpas. Pasididžiavo ir tuo, kad Kupiškyje baigiamas statyti uždaras baseinas: taigi vasaromis kupiškėnus džiugins Kupiškio marios ir Pyragių ežerėlis, o kitais metų laikais – baseinas.

    Aldona Mikulionienė įdomiai papasakojo apie vaikystę gimtajame krašte ir pristatė savo parengtą leidinį „Mano vaikystės miestelis Kupreliškis“.

    Nenuilstantis kupiškėnų metraštininkas Vidmantas Jankauskas pristatė almanachą „Kupiškis 2021“. Trumpai supažindino su almanacho turiniu ir autoriais.

    Kaip ir kiekvieno susitikimo metu buvo pasveikinti ir apdovanoti jubiliatai.

Na ir visur spėjantis folkloro ansamblis „Kupkėmis“ su vilniškių dar nematyta programa – ROBOKSAS tarpukario romansai „Mylėsiu tave kol užges jaunystė“. Šįkart ansambliečiai prisistatė ne su tautiniais kostiumais, ne su sėliškais apdarais, o kaip tarpukario Lietuvos skrybėlėtos panelės ir damos, solidūs ponai. Taigi mus džiugino ilgesingais negirdėtais romansais, gražiais Lietuvos poetų posmais, to meto šokiais.

    Vakaro pabaiga – vaišėmis nukloti stalai: ne tik vilniškių suneštiniai gardėsiai. Meras visada atveža kupiškėniškų vaišių: lašinių, dešros, duonos, cibulių ir aišku alučio su puta. Nuo Vilniaus kupiškėnų meras gavo dovanų du paveikslus: vieną siuvinėtą Vidos Povilauskienės, kitą tapytą Alvinos Laiconienės.

    Labai smagus ir lauktas susitikimas!

 

Vida Žilinskienė                    

Foto Vidmanto Tubelio