2009-10-04

KLUBAS PRADĖJO SEZONĄ

Prezidentės įgaliotas klubo narių susitikimą pradėjo viceprezidentas Vytautas Pivoriūnas. Apie paminklinį akmenį pirmajai Kupiškio mokyklai kalbėjo Regina Tubelienė, iniciatorius ir mecenatas dr. Gediminas Kaluina, architektas Žybartas Simonaitis.Pažiūrėkite kokie visi rimti ir susikaupę, kai Algirdas Šukys aiškino kokie mes (ne)turtingi bei iš kur dygsta krizės !?


Nenuilstantis Žybartas telkia jėgas Kauno pilies gynimui nuo savų nemok...., kai senovės lietuviai ją gynė nuo kryžeivių. Ar jam pasiseks ???Lakoniškai prisistatė klubo nariai, mat klubo gretos auga kaip ant mielių, yra daug naujokų. Taipogi, buvo išklausytos mielos klubo "marčios" ir "žentai". Tada prasidėjo linksmoji dalis - arbatėlė.
13 - tos, 26 - tos, ir 36 - tos laidų, nusipelniusios mokytojos, Kupiškio garbės pilietės Felicijos Jakutytės auklėtiniai kupiškėnų klubo vakare: (iš kairės)Nijolė, Regina, Živilė, Linusis, Juozas, Algirdas, Vidmantas ir Albinas. Linusiui perskaičius auklėtojos laišką su sveikinimais "savo" vaikams.