2016-08-30

JAU RUDENĖLIS - VISI - Į KLUBĄ


Sveiki gyvi, brungūs kupiškėnai 

Skubam pranėšt, kad jau baigės vosaros atostogos.
Kupiškėnų suvėjimas bus rugsėjo 4 d. 15 val. Mokytojų namų svetainaj.
Mūsų svėčias - kupiškėnas, disko metikas, Olimpinis ir Pasaulio čempionas Virgilijus Alekna.

Mum linksmins klubo narys armonikierius Vytautas Galinis (Galiniokas).

Būtinai ataikit, suneštiniam stolui atsinėškit rudenio - sodo gėrybių.
Lauksma.


Valdyba

2016-08-18

PIENIŲ PŪKAS IR POEZIJA SKAPIŠKYJE

.
Aš išmokau sudėti dainas
Iš žvaigždžių, iš lietaus ir iš žemes,
Kur pražysta jausmai iš akių ir širdies.
Ir sulautkti tavęs iš dienos ir nakties,
Ten, kur aukuro seno žarijos rusena.
Gerda Jankevičiūtė

Saulėtomis gegužės 20-22 dienomis Skapiškyje šurmuliavo teatro mylėtojai. Čia vyko XX- ąsis teatrų festivalis “ Pienių medus” , “Pienių vynas” ir “Pienės pūkas”.
Sekmadienis buvo skirtas senjorams, vyko “ Pienės pūko” programa. Į gausią festivalio programą įsijungė ir biblioteka. Skapiškėnai ir miestelio svečiai pirmieji pasitiko kraštietės, kilusios iš Bajorų kaimo, Gerdos Jankevičiūtės penktają poezijos knygą “Kai vakaras groja”. Tai pirmoji autorės pažintis su skapiškėnais, tad jaudulio buvo.
Ruošiantis renginiui mažai buvo žinoma apie kraštietę, jos veiklą, bet bibliotekininkei pagelbėjo netikėtas laiškas iš pajūrio. Autorės, Gerdos Jankevičiūtės, kolega Vilimantas Zablockis trumpai jame pristatė savo kolegę. Tad renginio metu buvo cituojama ištrauka iš laiško:
“… Ji ilgus metus sėkmingai dirbo Klaipėdos Universitetinėje ligoninėje
slaugos administravime. Labai aktyvi visuomeninėje veikloje. Kuria gražius eilėraščius, meninius nėrinius, daug skaito, taip pat dalyvauja įvairiuose Klaipėdos rajono renginiuose, nes visur kviečiama ir laukiama draugijos siela. Yra išleidusi keletą poezijos rinkinių. Šiemet priimta į Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos nares, yra Klaipėdos rajono literatų klubo “Potekstė” narė, bei Poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijos “ Branduma” Žemaitijos regiono ir Klaipėdos krašto koordinatoriaus pavaduotoja. “ Branduma” Kupiškyje jau turime skyrių. Visoje Lietuvoje mūsų narių yra beveik 400….”
Buvo pristatytos anksčiau išleistos knygos. Pirmoji knyga “ Rudenio vynas” išleista 2008 m. Po poros metų 2010 m. pasirodė knyga “Laukimas”, dar po dviejų metų 2012 m. “ Kai praeisiu žeme”, o 2014 m.- “ Tarp žemės ir dangaus”. Naujausia knyga “Kai vakaras groja” pristatė pati autorė- Gerda Jankevičiūtė. Jauduliui nuvyti į šalį, pertraukėles nuotaikai praskaidrinti- nuostabia saksofono muzika užpildė Skapiškio kapelos vadovas Saulius Laucius.
Susitikimui baigiantis laukė gausus sveikintojų būrys: giminės, draugai, buvę
bendramoksliai, kaimynai. Visi dar ilgai šurmuliavo prie kavos puodelio.

Skapiškio padalinio vyresn. bibliotekininkė
Roma Bugailiškienė

2016-08-10

TREČIOJI EKSKURSIJA

.