2017-06-28

Kvietimas į Laimos Tubelytės - Kriukelienės kūrybos parodąMieli kupiškėnai,

Maloniai kviečiu Jus visus į Kūrybos parodos atidarymą Liepos 4 d. 18 val., kuris vyks Vilniaus Rotušėje. Jūsų atėjimas mane labai labai nudžiugintų!
LAUKSIU JŪSŲ! 
Laima 

2017-06-19

KAPELŲ FESTIVALYJE SALAMIESTYJE
Keturių klubo narių „ekipažas“ ankstų birželio 18 d. rytą išvyko į Salamiestį, į respublikinį kapelų festivalį "Atkelkim svečiam vartelius". Kadangi 2017 m. paskelbti Piliakalnių metais, nusprendėme pakeliui aplankyti (šiek tiek iš kelio) jau Anykščių rajonui priklausantį Palatavio piliakalnį, kuris minimas net XIII-XIV amžiuje. Nepasigailėjom, labai gražus, gerai sutvarkytas. Aišku, kad „nusipotkinom“.
Jau visai pakeliui užsukom į Stuburų kaimą, kur pastatyti paminkliniai akmenys − R. Skaisčio tėviškės vietoje ir Lietuvai ir partizanams (jį pastatė klubo nariai: Žybartas Simonaitis, Gediminas Kaluina ir Rimantas Skaistis). Apžiūrėjome pasodintus želdinius, ačiū „Durpetai“ už paramą durpėmis.
Atvykus į Salamiesčio dvarą, užsiėmėme salėje vietas.
Žmonių prisirinko pilnutėlė salė, vos užteko vietos papildomiems suolams pastatyti. Renginyje koncertavo kapelos: Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centro (K C) liaudiškos muzikos kapela „Gegužinė“ ( vadovė Jolita Rutkauskienė), Ignalinos K C kapela „Ringė“ (vadovė Franceška Skačkauskienė), Anykščių rajono Viešintų kapela „Vingerinė“ (vadovas Robertas Raišelis), Subačiaus kapela „Ciongas“ (vadovas Darius Jakštonis), Šepetos kapela „Kairabalė“ (vadovė Vaiva Mališauskienė), Salamiesčio kapela „Dvaras“ (vadovas Almantas Totoris), kuri šventė savo kūrybinės veiklos 40 metų jubiliejų.
 


Kiekvienos kapelos vadovas sveikino kapelą „Dvaras“ su jubiliejumi, įteikė dovanas. Po kiekvienos kapelos pasirodymo, Almantas Totoris dėkojo už gražų pasirodymą, vadovams įteikė padėkos raštus, gėlytę, dovanų maišelį ir ant galvos uždėjo ąžuolų vainiką. Kiekviena kapela atliko po kelis kūrinius, įdomu buvo pasiklausyti gražių, linksmų dainų ir kartu padainuoti.
Kapela „Dvaras“pasirodė paskutinė, atliko savos kūrybos dainas. Almantas vadovavo paradui: privertė žiūrovus vaidinti jūros bangavimą ar palaikyti taktą plojant.
Po to vedantieji kvietė tarti sveikinimo žodį Kupiškio rajono merą Dainių Bardauską ir savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėją Jurgitą Trifeldienę. Meras nepašykštėjo skirti 400 eurų tokia gražia proga ir dar atovežė daug dovanų, visiems kapelos muzikantams įteikė padėkos raštus. Sveikinti atvyko net du seimo nariai, kurie padovanojo pinigėlių. Sveikintojų buvo daug, visi su gėlėmis ir dovanėlėmis.

Mes, Vilniaus kupiškėnai, buvom net paminėti, kad dalyvaujame renginyje. Mūsų dovanėlės buvo įprastos: gėlės, sveikinimo raštas, šakotis.
Pasibaigus sveikinimams, visi buvo kviečiami pasilikti, nes laukė ilgas ir gausus vaišių stalas. Pirmas patiekalas buvo karštas: plovas su agurkais. Visi šveitė net ausys lingavo.
Po plovo galėjai išsirinkti ko tik norėjai, net Salamiesčio alaus paragauti.
Pasivaišinę, atsikvėpę, padėkoją Almantui ir jo mamytei Leonorai Totorienei, pasakotojų konkurso „Žodis žodį vėja“ pirmos vietos nugalėtojai, „nusipotkinę“, riedėjom namo.
Užsukom į Kupiškį papildyti kuro ir tuo pačiu apžiūrėjom klubo narių pastatytą paminklą pirmai parapinei Kupiškio mokyklai.
Išvada − labai smagu pabūti tarpe savų, jauti, kad tau gera, šilta, kad esi laukiamas. Ir mes laukiame „Dvaro“ kapelos , linkime gyvuoti dar tiek pat, o Almantui Totoriui linkime stiprybės kantrybės, štukavot, šėliot ir toliau muzikuot.


Filomena Marčiulionienė


Festivalio dalyviai...
... ir jo žiūrovai
Buvo įdomu ir jauniems..

.... ir gerokai pagyvenusiems
.
Sveikinimai,,.
,,,ir pokalbiai

Interviu Kupiškio televizijai


Nuotraukos: Vidmanto Tubelio2017-06-05

Ekskursija po Pietų Vilniją ir Dzūkiją


Dangaus Valdovė su Pasaulio Išganytoju
Senųjų Trakų bažnyčios šventoriuje
Prie Senųjų Trakų Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir Šv. Benedikto bažnyčios
Pakelės paminklas
Vasaros saulė vairuotojui nedraugas 
Rūdiškių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios šventoriuje
Šventoriaus vartų Marija...
Mūsų klubo prezidentas
Onuškio bažnyčios šventoriuje...
... ir jos vidujeSu Onuškio  klebonu Algimantu Gaidukevičiumi  prie Nepiklausomybės akto signataro Lietuvos patrioto Donato Malinausko
Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios klebonas Algimantas Gaidukevičius pakvietė nusifotografuoti prie bažnyčios 
Klebono  ir mūsų klubo prezidento pokalbisOnuškio miestelio aikštė ir šulinys
Paminklas pokario rezistentams senosiose Onuškio kapinėse


Klausomės Arnoldo pasakojimo apie pokario rezistenciją Onuškyje


Mūsų Arnoldas labai įdomiai pasakoja aplankytų vietovių istoriją
Dusmenų Šv. apaštalų  Simono ir Judo Tado bažnyčios šventoriuje


Klausomės  muzikų Petrauskų šeimos istorijos
Bažnyčios šventoriuje palaidoti Miko, Kipro ir Antano tėvai Jozapota ir Jonas Petrauskai
Atvykome į Pivašiūnus
Bažnyčios šventoriuje 


Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia


Mus pasitiko Pivašiūnų klebonas, Alytaus dekanato dekanas, monsinjoras Vincas BaublysPuošnus, auksu žėrintis, bažnyčios didysis altorius


Monsinjoras pasakojo ir aprodė bažnyčią

 1988 m. Popiežiaus Pauliaus II brevė (trumpas raštas) dėl  Pivašiūnų Dievo Motinos paveikslo vainikavimo
Leidžiamės šventoriaus laiptais link autobuso...
Vėl keliausim toliau


Pro Pivašiūnų kapinės važiuojame į Daugus
Daugų Dievo Apvaizdos bažnyčia
Daugų bažnyčios šventoriuje
Bažnyčios didysis altorius


Pietaujame prie Daugų ežero
Jolantą sveikinome su gimtadieniu...


Žvakutė  žuvusiems dėl Tėvynės


 Prie žuvusiųjų už Tėvynę paminklų  Senosios Varėnos kapinės
 Angelo skulptūra SenojojeVarėnoje
Akmenio kaimas. Užkeikta merga...
...  irgi prie berželių, bet abi neužkeiktos

Akmenio kaimo bažnyčios šventoriuje...
... ir viduje

Prie Valkininkų Švč. Mergelės Apsilankymo bažnyčios


Atvykome į Dargužių "Sūrininkų namus"
Kas su sūriais, kas tuščiomis...


Paskutinis Arnoldo pasakojimas šioje kelionėje prie Pirčiupių  Motinos
 Autorius - kupiškėnas Gediminas Jokūbonis 

Pavergę, tačiau patenkinti, pilni kelionės įspūdžių grįžtame į Vilnių
Foto Vidmanto Tubelio