2011-09-27

SUVĖJIMAS SPALIO 9 D.

Sveiki gyvi, brungūs kupiškėnai,

Pranešame, kad mūsų eilinis suvėjimas įvyks spalio 9 d. (ne spalio 2d.) mokytojų namų svetainėje 15 val. Kalbasma apė vosaros atostogas, kur keliovom, kaip laikų pralaidam.

Untras klausimas - ailiniai klubo raikalai, todėl labai prošom ko daugiau ir aktyviai dalyvaut.

Moteris prošom atsinėšt rudenio gėrybių ir jų patrovų, o vyrus nepamiršt to, ko niekad nepamirštate ....

Mums kalbės ir dainuos Lilijana Ablėnaitė, viena iš pirmųjų Lietuvos estrados pradininkių

Klubo valdyba

2011-09-05

MIELOS RITOS PADĖKAVOJIMAI


Mielas p. Vytautai,

labai a
čiū už nuostabų susitikimą su mielais kupiškėnais, taip gera pabūti nuoširdžių žmonių draugėje, jaučiausi kaip su artimaisias susitikusi.

Nustebau ir j
ūsų operatyvumu radusi šį faktą gausiomis nuotraukomis atspindėtą internetinėje svetainėje (greta įdomių ir vertingų įvykių). Tikiu, kad nesupyksite už vieną mažą pastabėlę dėl mano pavardės: aš gimiau ne Juozėnaitė, o Juzėnaite ir bandau tai, kur tik galiu, pabrėžti. Mano tėvelis iki pat senatvės laiškus tetai Marytei adresuodavo Juzėnaitės pavarde. Žinoma, tai smulkmena, bet jeigu būtų galima patikslinti, būčiau dėkinga.

Dar kart
ą labai ačiū ir nuoširdūs linkėjimai visiems kupiškėnams.

Rita Baltušyt
ė

2011-09-04

MUS APLANKĖ VIEŠNIA IŠ AUSTRALIJOS

.

Rita Baltušytė gimė 1938 m. Kaune. Lietuvos ir Australijos žurnalistė, redaktorė, rašytoja.

Gimė kaip Rita Juzėnaitė. Tėvas rašytojas Juozas Baltušis. Motina Vanda Petrauskaitė (1913-2003), žemaitė iš Laukodomo, Kelmės rajonas. Tėvams išsiskyrus, jos vardas ir pavardė pakeisti į Margaritą Baltušytę. 1960 m. baigė Vilniaus universitetą, įgijo žurnalistės specialybę.

Nuo 1959 m. dirbo Lietuvos radijuje, nuo 1962 m. dienraščio„Sovetskaja Litva“ literatūrinė darbuotoja, 19661971 m. telegramų agentūros ELTA budinčioji redaktorė, rajoninės spaudos skyriaus redaktorė, 19711979 m. žurnalo „Jaunimo gretos“ skyriaus redaktorė.

1981 m. išvyko į Australiją. 19851986 m. ir 20002001 m. savaitraščio „Mūsų pastogė“ redaktorė. 19861993 m. radijo stoties „Amerikos balsas“ lietuvių skyriaus laidų rengėja. Nuo 1994 m. laikraščio „Lietuvos rytas“ korespondentė Australijoje.

Sutuoktinis dailininkas architektas Jurgis Algimantas Zaviša, duktė dailininkė Akvilė Zavišaitė (1962–1991).